Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управлінням страховим портфелем

Під управлінням страховим портфелем розуміються поточна коригування структури портфеля на основі аналізу безлічі чинників, що впливають на склад всього пакету страхових ризиків, а також зміна складових частин портфеля. Сукупність застосовуваних до портфелів методів і технологій представляє спосіб управління страховим портфелем, який може бути як активним, так і пасивним.

Активна модель управління припускає ретельне відстеження і негайне зміна набору страхових ризиків, трансформацію асортименту страхових послуг, модифікацію тарифної політики та інвестиційної діяльності. Зауважимо, що все це є досить трудомістким елементом управління. Крім того, активний метод вимагає значних фінансових витрат, гак як він пов'язаний з інформаційної, аналітичної, експертної та збутової активністю на ринку страхування.

Пасивна модель управління передбачає створення добре диверсифікованого портфеля страхування з певним рівнем ризику, розрахованим на тривалу перспективу. Однак в умовах інфляції, нестабільної кон'юнктури страхового ринку такий підхід не виправданий: адже пасивне управління ефективно лише стосовно класичного типу портфеля, що складається з низько ризикованих продуктів страхування, а на вітчизняному ринку їх небагато. Страхові продукти при цьому повинні бути довгостроковими, щоб страховий портфель існував у незмінному стані тривалий час, і це дозволило б мати низький рівень витрат. Динаміка страхового ринку не дає класичного портфелю можливості отримання постійного низького доходу, так як великі страхові втрати не тільки доходу, але і вартості страхового портфеля.

Аналіз і забезпечення фінансової стійкості страхового портфеля

З метою забезпечення фінансової стійкості страхового портфеля страхові компанії використовують певний набір фінансових інструментів, таких як гнучка тарифна політика, активна інвестиційна діяльність, система перестрахування, створення резервних фондів, диверсифікація страхового портфеля і хеджування. Аналіз страхового портфеля необхідно проводити в три етапи: 1) підготовчий, або попередній, етап; 2) наступний, або поточний, етап; 3) оперативний аналіз страхового портфеля.

Показники фінансової стійкості страхового портфеля

Прибутковість страхового портфеля пропонується оцінювати на основі наступних показників: а) рівень виплат; б) рівень прибутковості; в) рівень рентабельності по всіх видах страхування і в цілому по страховому портфелю; г) рівень витрат. При цьому для аналізу страхового портфеля можуть використовувати три групи даних: абсолютні показники, такі як обсяг страхових премій і виплат, кількість укладених договорів та ін .; відносні показники, такі як рівень виплат, рентабельність, частка охоплення страхового ринку і т.д .; середні показники, такі як середня тарифна ставка; середній рівень витрат в страховому портфелі; середній рівень прибутковості від інвестиційних вкладень і т.п.

У практиці страхової справи фінансова стійкість страхового портфеля визначається в першу чергу таким показником, як обсяг зібраних платежів. Це найбільш загальний показник, в ньому знаходять своє вартісне вираження такі складові страхового портфеля, як його величина, структура і якість; обсяг і асортимент надання страхових послуг; величина страхового фонду; однорідність страхового портфеля та ін. Показник величини страхового портфеля може виражатися як числом застрахованих об'єктів, так і загальної страхової сумою. Цей показник широко використовується для аналізу всіх типів страхового портфеля (як в ризиковому, так і в довгостроковому страхуванні, де показник обсягу платежів доповнюється кількістю знову укладених договорів).

Показник структури страхового портфеля виражається співвідношенням окремих видів (особисте, майнове страхування та ін.), Форм (добровільне і обов'язкове) страхування, балансом між чинним портфелем і знову укладених договорів, між договорами з низькими і високими страховими сумами, індивідуальними і груповими страхування, відповідністю якості та асортименту страхових послуг, пропонованих страховиком.

Показник динамічності страхового портфеля характеризується балансом знову укладаються і закінчуються договорів страхування, при цьому важливо досягти рівноваги портфеля при якому приплив нових договорів компенсує закінчуються. Причому компенсація повинна поширюватися не тільки на число договорів і суму внесків за ним, але і на страхову суму, термін страхування і ймовірність збитку.

Показник однорідності страхового портфеля визначається за розміром страхової суми і за сукупністю ризиків. Однорідність страхового портфеля є його якісною характеристикою, оскільки мають прямий вплив на фінансову стійкість страхових операцій.

Хеджування

Під хеджуванням розуміють операції зі страхування цінового ризику. Хеджування полягає в нейтралізації несприятливих змін ціни того чи іншого активу для інвестора, виробника або споживача. Хеджування буває повним або частковим. При повному хеджуванні ризик втрат виключається повністю, при частковому - тільки в певних межах. Хеджування як інструмент фінансової стійкості використовується в страховому портфелі індивідуальних ризиків. Прикладом тут може служити страховий портфель, що складається з однорідних фінансових ризиків інвестиційних компаній: фінансова стійкість страхового портфеля з індивідуальним однорідним ризиком дуже висока, а ступінь ризику - низька. Дохід за таким видом портфеля - стійкий, хоча і є невеликим.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук