Системи страхової відповідальності

Сутність систем страхової відповідальності і франшиз

Система страхової відповідальності обумовлює співвідношення між страховою сумою застрахованого майна і фактичним збитком, тобто ступінь відшкодування виниклого шкоди. Застосовуються наступні системи страхової відповідальності:

  • 1) система дійсної вартості;
  • 2) система відновної вартості;
  • 3) система першого ризику;
  • 4) система пропорційної відповідальності;
  • 5) система граничної відповідальності.

Система дійсної вартості

При страхуванні за дійсною вартістю майна сума страхового відшкодування визначається як фактична вартість майна на день укладення договору. При цьому страхове відшкодування дорівнює величині збитку.

Приклад . Вартість об'єкта страхування дорівнює 5 млн руб. В результаті пожежі майно загинуло, тобто збиток страхувальника склав 5 млн руб. Величина страхового відшкодування також становитиме 5 млн руб.

Система відновної вартості

Страхування за відновною вартістю означає, що страхове відшкодування за об'єкт дорівнює ціні нового майна відповідного виду. Знос майна нс враховується. Страхування по відновленій вартості відповідає принципу повноти страхового захисту.

Система першого ризику

Страхування за системою першого ризику передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі збитку, але в межах страхової суми. За цією системою страхування весь збиток в межах страхової суми (перший ризик) компенсується повністю. Збиток понад страхову суму (другий ризик) нс відшкодовується.

Приклад 1. Автомобіль застрахований по системі першого ризику на суму 5 млн руб. Збиток, нанесений автомобілю в результаті аварії, становить 3 млн руб. Страхове відшкодування виплачується в сумі 3 млн руб.

Приклад 2. Майно застраховане по системі першого ризику на суму 40 млн руб. Збиток, нанесений майну пожежею, становить 56 млн руб. Страхове відшкодування виплачується в сумі 40 млн руб.

Система пропорційної відповідальності

Страхування за системою пропорційної відповідальності означає неповне страхування вартості об'єкта. Величина страхового відшкодування за цією системою визначається за формулою

В = S × У / Ц,

де В - величина страхового відшкодування, руб .; S - страхова сума за договором, руб .; У - фактична сума збитку, руб .; Ц - вартісна оцінка об'єкта страхування, руб.

Приклад . Вартість об'єкта страхування - 10 млн руб., Страхова сума - 5 млн руб. Збиток страхувальника в результаті пошкодження об'єкта склав 4 млн руб. У цьому випадку величина страхового відшкодування складе (5п4) / 10, тобто 2 млн руб.

При страхуванні за системою пропорційної відповідальності проявляється участь страхувальника у відшкодуванні збитку, тобто страхувальник приймає частину ризику на себе. Чим більше відшкодування збитку залишається на ризику страхувальника, тим менше ступінь страхового відшкодування.

Система граничної відповідальності

Страхування за системою граничної відповідальності означає наявність певної межі суми страхового відшкодування. При цій системі забезпечення величина відшкодовується збитку визначається як різниця між заздалегідь встановленим межею і досягнутим рівнем доходу. Подібного роду система зазвичай використовується при страхуванні значних ризиків, страхування доходів. Якщо в результаті страхового випадку рівень доходу страхувальника буде менше встановленої межі, то відшкодуванню підлягає різниця між межею і фактично отриманим доходом. Наприклад, при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур в якості межі прийнята середня за п'ять ліг вартість врожаю з 1 га даної культури. Якщо вартість врожаю буде нижче межі, то різниця між межею і дійсною вартістю врожаю поточного року вважається збитком і підлягає відшкодуванню. За умовами страхування збиток відшкодовується в розмірі 70%, так як вважається, що інша частина збитку (30%) не пов'язана зі страховим випадком, а є порушенням страхувальником технології виробництва.

Приклад. Середня за п'ять років вартість врожаю моркви в порівнянних цінах дорівнює 320 тис. Руб. з 1 га. Фактична вартість врожаю з 1 га - 290 тис. Руб. Збиток відшкодовується в розмірі 70%. Збиток становить 30 тис. Руб. (320 - 290). Сума страхового відшкодування дорівнює [(320 - 290) п70 / 100], тобто 21 тис. Руб. з 1 га.

Умовна і безумовна франшизи

У договір страхування можуть вноситися різні застереження і умови, які звуться клаузула (лат. Clausula - висновок). Однією з таких застережень є франшиза. Розмір франшизи означає частина збитку, яка не підлягає відшкодуванню з боку страховика. Ця частина збитку визначається договором страхування. Франшиза може бути встановлена в абсолютних або відносних величинах до страхової суми та оцінки об'єкта страхування, а також у відсотках до величини збитку.

Франшиза буває двох видів: умовна і безумовна.

Під умовною, або інтегральної (невичітаемой), франшизою розуміються звільнення відповідальності страховика за шкоду, що не перевищує встановленої суми, і його повне покриття, якщо розмір збитку перевищує франшизу.

Умовна франшиза вноситься в договір страхування за допомогою запису "вільно від x відсотків" (де x означає величину відсотка від страхової суми - 1%, 2%, 3% і т.д.). Якщо збиток перевищує встановлену франшизу, то страховик зобов'язаний виплатити страхове відшкодування повністю, не звертаючи уваги на застереження, яке вона.

Приклад 1. За договором страхування передбачена умовна франшиза "вільно від 1%. Страхова сума 100 млн руб.". Фактичний збиток склав 0,8 млн руб., Тобто менше суми франшизи, яка дорівнює 1 млн руб. [(1 × 100) / 100], і тому не відшкодовується.

Приклад 2. За договором страхування передбачена умовна франшиза "вільно від 1 млн руб.". Фактичний збиток склав 1,7 млн руб., Тобто більше суми франшизи. Тому страхове відшкодування виплачується в сумі 1,7 млн руб.

Безумовна , або ексцедентна (віднімається), франшиза застосовується в беззастережному порядку без будь-яких умов. При безумовній франшизі збиток у всіх випадках відшкодовується за вирахуванням встановленої франшизи. Безумовна франшиза оформляється в договорі страхування наступній записом: "уникло перших x відсотків" (де х означає відсотки (1%, 2%, 3% і т.д.), які завжди відраховуються із суми страхового відшкодування незалежно від величини збитку).

При безумовній франшизі страхове відшкодування дорівнює величині збитку за мінусом величини безумовної франшизи.

Приклад . За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі 1,0% від суми збитку. Фактичний збиток склав 5000 тис. Руб. Величина франшизи дорівнює

(1 × 5000) / 100 = 50 (тис. Руб.).

Страхове відшкодування буде виплачено в сумі: 5000 - 50, тобто 4950 тис. Руб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >