СТРАХОВІ ФОНДИ СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ І ЗАПАСНІ ФОНДИ

Після вивчення глави 13 бакалавр повинен:

знати

  • • особливості страхових фондів;
  • • визначення страхових резервів;
  • • визначення запасних фондів;

вміти

  • • проводити розрахунки страхових резервів;
  • • виділяти різні типи запасних фондів;

володіти

  • • понятійним апаратом в області страхових резервів;
  • • понятійним апаратом в області запасних фондів.

Роль і значення страхового фонду

Поняття і сутність страхового фонду

Під страховим фондом (Insurance fund) розуміється сукупність натуральних запасів і фінансових резервів суспільства, призначених для попередження, локалізації і відшкодування збитку, що наноситься стихійними лихами та іншими надзвичайними подіями. У страхуванні це грошовий фонд, що утворюється страховиком з отриманих від страхувальників страхових внесків, призначений для забезпечення прийнятих страхових зобов'язань. Як страхування є необхідним елементом виробничих відносин, так і страхові фонди є необхідним елементом фінансової системи, процесу суспільного відтворення.

Однією з умов нормального відтворювального процесу є його безперервність і безперебійність, постійне поновлення виробництва необхідно для забезпечення нагальних життєвих потреб людей. Якщо ж процес суспільного виробництва переривається або порушується в результаті руйнівного впливу стихійних сил природи або негативних наслідків інших надзвичайних подій (пожеж, вибухів, епідемій, травматизму і ін.), То суспільство змушене насамперед приймати різні запобіжні заходи, а якщо вони не дають бажаного результату, то відшкодовувати завдані матеріальні збитки.

Якщо порушення нормального процесу суспільного виробництва пов'язано з настанням раптових випадкових обставин, які залежать від свідомої, цілеспрямованої діяльності людей, тобто обумовлено дією "неконтрольованих" сил, то ці події прийнято називати страховими випадками. Найчастіше вони завдають суспільству надзвичайний за своїми масштабами збитків. Тому страхування і страхові фонди пов'язані з відшкодуванням насамперед надзвичайного шкоди, що з'явилася в результаті руйнівних наслідків страхових випадків.

Ризикований характер суспільного виробництва, обумовлений в першу чергу протиріччям між людиною і пріродоразрушітельнимі силами, породжує відносини між людьми з попередження, подолання, локалізації руйнівних наслідків стихійних і інших лих, а також щодо безумовного відшкодування завданих збитків. Ці об'єктивні відносини, які виражають реальні і найбільш нагальні потреби людей в підтримці досягнутого ними життєвого рівня, відрізняє певна специфічність, і в сукупності вони становлять економічну категорію страхового захисту суспільного виробництва. Специфічність даної економічної категорії обумовлюють три основні ознаки: 1) випадковий характер настання руйнівної події; 2) надзвичайність нанесеного збитку, яка характеризується натуральними і грошовими вимірювачами; 3) об'єктивна необхідність попередження, подолання наслідків вказаної події і відшкодування матеріального або іншого збитку. Зазначені ознаки у своїй сукупності свідчать про наявність страхового ризику у виробничій діяльності людей і про необхідність захисних заходів для забезпечення безперервного і безперебійного виробничого процесу. У страховому ризику і в захисні заходи і полягає суть економічної категорії страхового захисту.

Для того щоб відповідно до вимог зазначеної економічної категорії проводити в життя захисні заходи, необхідно відокремлення частини валового національного продукту для попередження і відшкодування матеріальних збитків, тобто формування страхового фонду. Тим самим економічна категорія страхового захисту суспільного виробництва знаходить своє матеріальне втілення в страховому фонді, який являє собою сукупність різних страхових натуральних запасів і грошових страхових фондів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >