Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії

Під фінансовою стійкістю страхових операцій розуміється постійне збалансування або перевищення доходів над витратами за страховим грошовим фондом, що формується зі страхових внесків страхувальників. Проблема забезпечення фінансової стійкості може розглядатися двояко: як визначення системи імовірності дефіциту коштів в будь-якому році і як відношення доходів до витрат за минулий тарифний період.

Ступінь дефіцитності коштів страхової компанії багато в чому залежить від величини страхового портфеля (сукупності страхових внесків). Для визначення ступеня ймовірності дефіцитності коштів використовується коефіцієнт професора Ф. В. Коньшина (К)

де Т - середня тарифна ставка по страховому портфелю; п - кількість застрахованих об'єктів. Чим менше значення коефіцієнта, тим вище фінансова стійкість страховика.

Як видно з формули, на величину показника До не впливає розмір страхової суми застрахованих об'єктів. Він повністю визначається розміром тарифної ставки і числом застрахованих об'єктів (величиною страхового портфеля). Однак коефіцієнт Коньшина дає найбільш точні результати, коли страховий портфель страховика складається з об'єктів з приблизно однаковими за вартістю ризиками, тобто без катастроф, землетрусів, загибелі літаків і т.п. Отже, однією з умов забезпечення фінансової стійкості страхових операцій є завдання вирівнювання розмірів страхових сум, на які застраховані різні об'єкти. Це завдання в страховій справі вирішується в основному за рахунок передачі частини видів страхування або їх вартості іншим страховикам у перестрахування, яке набуває в останні роки все більший вплив в страховій справі.

Для оцінки фінансової стійкості як відносини доходів до витрат за тарифний період можна використовувати коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду ()

де ΣД - сума доходів за тарифний період, руб .; - Сума коштів в запасних фондах, руб .; ΣΡ - сума витрат за тарифний період, руб.

Фінансова стійкість страхових операцій тим вище, чим більше буде коефіцієнт стійкості страхового фонду.

Рентабельність страхової компанії

Важливим фактором, що характеризує фінансову стійкість страхової організації, крім солідного статутного капіталу і чималих резервних фондів, є рентабельність страхових організацій (Р), яка виражається відношенням балансового (валового) прибутку до дохідної частини:

Р = балансовий прибуток / дохід × 100%.

Однак в силу невиробничого характеру діяльності страхових організацій доход в них не створюється, а прибуток формується за рахунок перерозподілу коштів страхувальників, тобто необхідного і додаткового продукту, створеного в інших виробничих сферах. Тому більш коректним буде визначати рентабельність страхових операцій як показник рівня прибутковості, а саме як відношення загальної суми прибутку за певний період до сукупної суми платежів за той же період •.

Д = ΣΒΠ / ΣΟΒ,

де Д - дохідність; ΣΒΠ - сума балансового прибутку за рік, руб .; ΣΟΒ - сукупна сума страхових внесків за рік, руб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >