Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функції перестрахування

Значення перестрахування в сучасному світовому страховому господарстві пов'язано з виконанням ним таких основних функцій:

 • 1) надання додаткової фінансової ємності (капіталу) для прийняття прямим страховиком ризиків на страхування;
 • 2) вторинний перерозподіл прийнятого на страхування ризику (ризиків);
 • 3) забезпечення збалансованості результатів діяльності страховика за кожний звітний рік;
 • 4) захист річного балансу страховика;
 • 5) участь у податковому плануванні прямого страховика;
 • 6) надання умов для накопичення активів прямим страховиком;
 • 7) вплив на поліпшення показників платоспроможності прямого страховика;
 • 8) надання ліквідних активів для швидкого врегулювання збитків прямим страховиком при настанні страхових випадків із застрахованими ризиками.

Перераховані основні функції перестрахування розкривають його фінансову сутність і підкреслюють вторинність по відношенню до прямого страхування і діяльності прямого страховика. Разом з тим перестрахування є самостійним видом підприємницької діяльності в галузі страхування, якому притаманні самостійне правове регулювання відносин між страховиком і перестрахувальником, самостійне правове регулювання діяльності перестрахувальників. Договір перестрахування є самостійним договором, хоча зрозуміло, що його висновок неможливо за відсутності договорів прямого страхування, що укладаються прямим страховиком і здійснюваної ним діяльності зі страхування. Як самостійна послуга перестрахування має самостійну ціну, яка формується в результаті попиту і пропозиції на певні види перестрахувальних послуг і залежить від форми та виду перестрахування.

За своєю сутністю перестрахування є міжнародним бізнесом, оскільки має на меті вторинне, подальший розподіл прийнятих на страхування ризиків, що може бути забезпечено головним чином залученням іноземного капіталу. Сучасний світовий ринок перестрахування ще в більшій мірі, ніж ринок прямого страхування, схильний до процесів глобалізації та зрощування страхового, банківського і фондового капітанів. Ці процеси є наслідком необхідності збільшення капіталізації перестраховиків для надання необхідних фінансових ємностей для перестрахування природних катастроф, збитки від настання яких оцінюються в десятки мільярдів доларів. Оцінка сукупної страхової премії, одержуваної світовим перестрахувальним ринком, досить скрутна, оскільки відомо, що перестрахуванням можуть займатися як спеціалізовані професійні перестрахувальні суспільства, число яких в світі не підлягає єдиному обліку, так і страховики на додаток до своєї основної діяльності але прямого страхування. Згідно з даними міжнародного рейтингового агентства "Стандарт енд Пурс" (Standard & Poor's) в кінці XX ст. загальне число зареєстрованих перестрахувальних товариств, що мають рейтинг зазначеного агентства, становило 214 компаній [1] . Сукупний обсяг перестрахувальної премії, отриманий зареєстрованими перестраховиками але операцій по перестрахуванню життя, перестрахування іншому, ніж страхування життя, в тому числі альтернативному перестрахування, склав 89,9 млрд дол.

На ринку перестрахування в 2009 р - першому півріччі 2010 р тривали процеси, що почалися в 2006 р .: зниження обсягу перестрахувальних премій і менш різке зниження виплат за договорами вхідного перестрахування і, як наслідок, підвищення коефіцієнта виплат по даному виду діяльності.

Обсяг перестрахувальних премій російських перестрахувальників після скорочення в 2008 р на 15,7% зменшився в 2009 р ще на 19,8% і склав 43,0 млрд руб. При цьому виплати по даній категорії договорів після того як в 2008 р залишилися такими ж, як і в 2007 р, в 2009 р скоротилися на 11,3% і склали 14,9 млрд руб., Що в сукупності призвело до зростання коефіцієнта виплат за прийнятим перестрахування з 31 до 35%.

Така ж тенденція збереглася на ринку перестрахування в 2010 р .: за даними за перше півріччя страхові премії за договорами, прийнятими в перестрахування, скоротилися на 21%, виплати - на 26,6%, а коефіцієнт виплат склав 30% [2] .

За даними рейтингового агентства "Експерт РА" в 2012 р вперше, починаючи з 2005 р, російський перестраховий ринок показав позитивні темпи приросту внесків (28,5% за 1 півріччя 2012 р в порівнянні з 1 півріччям 2011 року). Однак зростання було пов'язане в основному зі збільшенням "схем" і розвитком деяких сегментів внутрішнього ринку (обов'язкового страхування об'єктів підвищеної небезпеки - ОС ОПО, страхування від нещасних випадків, страхування автокаско). У той же час частка міжнародного бізнесу у внесках вітчизняних перестраховиків знизилася. Російські компанії відстають від своїх колег з країн, що розвиваються, ринкова частка яких на світовому ринку стрімко збільшується [3] .

Ринок перестрахування характеризується обмеженим ростом. Так, за прогнозами "Експерт РА", приріст отриманої перестрахувальної премії в 2013 р складе 10-20%. Крім того, на обсяг російського перестрахувального ринку, за офіційними даними, вплине активність регулятора в сфері боротьби зі схемами.

Вітчизняні перестраховики поступово втрачають свій російський ринок. Частка російських перестрахувальників у внесках, переданих у перестрахування вітчизняними компаніями, поступово скорочується (з 44,2% в 2009 р до 32,1% за 1 півріччя 2012 р). У період кризи російські страховики в першу чергу відмовилися від російської перестрахувального захисту на користь іноземної. Спеціалізація на внутрішньому перестраховочном ринку обмежує розвиток перестрахувальних компаній і підвищує нестабільність їх бізнесу.

У 2012 р відбулося зростання схем на російському перестраховочном ринку. За прогнозами "Експерт РА", об'єм схем на російському перестраховочном ринку в 2012 р наблизиться до 15 млрд руб., Що буде вище показників 2010 і 2011 рр. Зростання перестрахувальної премії, одержуваної зі страхування вантажів та страхування майна юридичних осіб, багато в чому пов'язаний зі схемами. У структурі сукупної перестрахувальної премії частка схем не зміниться і складе близько 33-34%. За оцінками "Експерт РА", розмір реального перестрахувального ринку в 2011 р склав 23 млрд руб., В 2012 р - 29 млрд руб.

Росія - єдина з країн BRIC не представлених в списку топ-50 світових перестраховиків. У 2011 р в топ-30 найбільших світових перестраховиків увійшли China Re (8-е місце), General Insurance Corporation of India (16-е місце) і IRB - Brasil Resseguros (29-е місце). Найбільший російський перестрахувальник СОГАЗ, який отримав в 2011 р 112 млн дол, перестрахувальної премії, значно відстає, наприклад, від компанії African Re (Нігерія), що отримала 641 млн дол, перестрахувальної премії і зайняла 46-е місце в світі. Зростання міжнародного бізнесу ускладнюється внутрішніми обмеженнями (по ємності і надійності) і посиленням конкуренції на світовому ринку (табл. 15.1.) [4] .

За оцінками "Експерт РА" за 2011 р близько третини перестрахувальних премій, одержуваних з-за кордону, доводиться на компанії з країн СНД, ще третина - на компанії з країн Великої вісімки (в основному Великобританії, Німеччини та Франції). На країни Південної, Східної і Південно-Східної Азії припадає 10%, трохи менше 10% - на країни Центральної і Східної Європи.

Таблиця 15.1

Лідери світового перестрахувального ринку

п / п

Перестрахувальна компанія

Отримана перестрахувальна премія в 2011 р, млрд дол.

1

Munich Re

33,7

2

Swiss Re

28,7

3

Hannover Re

15,7

4

Berkshire Hathaway

15,0

5

Lloyd's

13,6

6

SCOR

9,8

7

Reinsurance Group of America

7,7

8

China Re

6,2

9

Partner Re

4,6

10

Korean Re

4,6

...

...

...

16

General Insurance Corporation of India

2,6

...

...

...

29

IRB - Brasil Resseguros

1,3

...

...

...

46

African Re

0,6

...

...

...

?

СОГАЗ (лідер за величиною отриманої перестрахувальної премії в Росії)

0,1

Частка витрат на ведення справи російських перестрахувальників (28% в 2011 р) відповідає світовому рівню (31% в 2011 р). Усереднений показник рентабельності власних коштів російських спеціалізованих перестраховиків склав 2,3% в 2011 р і 4,6% в 2010 р, що було нижче аналогічних середніх показників для російських страхових компаній (7 і 11% відповідно) і світових перестраховиків (2, 5 і 10,6%) (табл. 15.2).

Таблиця 15.1

Топ-30 лідерів реального російського перестрахового ринку за 1 півріччя 2012 р [5]

п / п

Місце ФСФР, 1 півріччя 2012 р

Місце ФСФР, 1 півріччя 2011 р

перестрахувальник

Рейтинги надійності "Експерт РА"

Отримана перестрахувальна премія в 1 півріччі 2012 р, тис. Руб.

Отримана перестрахувальна премія в 1 півріччі 2011 р, тис. Руб.

1

1

2

СОГАЗ

А ++

2 580 992

1 626 443

2

2

1

Ингосстрах

А ++

2401 511

1 808 054

3

3

10

капітал Страхування

А ++

948 591

430 866

4

4

4

Москва Ре

ВВ S & P

838 207

730 035

5

5

13

капітал Перестрахування

А ++

722 711

374 663

6

6

5

Страхова Компанія ЕЙС

ВВВ + Fitch

717 224

626 313

7

7

6

Юніті Ре

А ++

703 337

603 755

8

11

12

СКОР Перестрахування

ruA + S & P

611 584

382 804

9

15

22

Росгосстрах

А ++

484 416

304 094

10

17

11

Згода

А ++

424 526

404 974

11

20

23

РЕСО-Гарантія

А ++

409 700

300 858

12

22

34

Кама Ре

А

376 104

157 014

13

23

16

Російське перестрахувальне товариство

В + А.М. Best

343 198

331 394

14

24

25

АльфаСтрахование

А ++

335 323

247 899

15

26

17

Транссиб Ре

У А.М. Best

310 863

326 390

16

27

30

СТОЛІТТЯ

А ++

305 089

198 783

17

33

36

ТИТ

А +

203 548

130 412

18

34

31

Рослес-Ре

В ++

190 471

189 506

19

35

53

Транснефть

А ++

183 686

61 303

20

36

26

СО Допомога

А

171 728

219 950

21

37

43

Енергогарант

А ++

142 106

97 072

22

38

50

профіль Ре

-

138 948

71 189

23

39

42

ЖАСО

А +

128 522

98 208

24

40

92

АІЖК

-

119 233

11 187

25

41

78

ВТБ Страхування

А ++

111 361

20 510

26

43

58

Югория

-

102 488

47 528

27

47

28

Альянс

А ++

91 037

202 415

28

48

48

Російський Страховий Центр

А

84 509

78 919

29

49

52

Сургутнафтогаз

А +

83 891

65 359

30

51

47

Національна Страхова Група

А

78 388

83 942

 • [1] Див .: Merkin. R. What is reinsurance? // LLP. 1998. P. 82.
 • [2] Доповідь про розвиток страхового ринку 2009 - першого півріччя 2010 р
 • [3] "Експерт РА". URL: raexpert.ru/prqject/perestrah/2012/ resume /
 • [4] "Експерт РА". URL: raexpert.ru/prqject/perestrah/2012/resume/
 • [5] "Експерт РА". URL: raexpert.ru/project/perestrah/2012/resume/
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук