Функції перестрахування

Значення перестрахування в сучасному світовому страховому господарстві пов'язано з виконанням ним таких основних функцій:

 • 1) надання додаткової фінансової ємності (капіталу) для прийняття прямим страховиком ризиків на страхування;
 • 2) вторинний перерозподіл прийнятого на страхування ризику (ризиків);
 • 3) забезпечення збалансованості результатів діяльності страховика за кожний звітний рік;
 • 4) захист річного балансу страховика;
 • 5) участь у податковому плануванні прямого страховика;
 • 6) надання умов для накопичення активів прямим страховиком;
 • 7) вплив на поліпшення показників платоспроможності прямого страховика;
 • 8) надання ліквідних активів для швидкого врегулювання збитків прямим страховиком при настанні страхових випадків із застрахованими ризиками.

Перераховані основні функції перестрахування розкривають його фінансову сутність і підкреслюють вторинність по відношенню до прямого страхування і діяльності прямого страховика. Разом з тим перестрахування є самостійним видом підприємницької діяльності в галузі страхування, якому притаманні самостійне правове регулювання відносин між страховиком і перестрахувальником, самостійне правове регулювання діяльності перестрахувальників. Договір перестрахування є самостійним договором, хоча зрозуміло, що його висновок неможливо за відсутності договорів прямого страхування, що укладаються прямим страховиком і здійснюваної ним діяльності зі страхування. Як самостійна послуга перестрахування має самостійну ціну, яка формується в результаті попиту і пропозиції на певні види перестрахувальних послуг і залежить від форми та виду перестрахування.

За своєю сутністю перестрахування є міжнародним бізнесом, оскільки має на меті вторинне, подальший розподіл прийнятих на страхування ризиків, що може бути забезпечено головним чином залученням іноземного капіталу. Сучасний світовий ринок перестрахування ще в більшій мірі, ніж ринок прямого страхування, схильний до процесів глобалізації та зрощування страхового, банківського і фондового капітанів. Ці процеси є наслідком необхідності збільшення капіталізації перестраховиків для надання необхідних фінансових ємностей для перестрахування природних катастроф, збитки від настання яких оцінюються в десятки мільярдів доларів. Оцінка сукупної страхової премії, одержуваної світовим перестрахувальним ринком, досить скрутна, оскільки відомо, що перестрахуванням можуть займатися як спеціалізовані професійні перестрахувальні суспільства, число яких в світі не підлягає єдиному обліку, так і страховики на додаток до своєї основної діяльності але прямого страхування. Згідно з даними міжнародного рейтингового агентства "Стандарт енд Пурс" (Standard & Poor's) в кінці XX ст. загальне число зареєстрованих перестрахувальних товариств, що мають рейтинг зазначеного агентства, становило 214 компаній [1] . Сукупний обсяг перестрахувальної премії, отриманий зареєстрованими перестраховиками але операцій по перестрахуванню життя, перестрахування іншому, ніж страхування життя, в тому числі альтернативному перестрахування, склав 89,9 млрд дол.

На ринку перестрахування в 2009 р - першому півріччі 2010 р тривали процеси, що почалися в 2006 р .: зниження обсягу перестрахувальних премій і менш різке зниження виплат за договорами вхідного перестрахування і, як наслідок, підвищення коефіцієнта виплат по даному виду діяльності.

Обсяг перестрахувальних премій російських перестрахувальників після скорочення в 2008 р на 15,7% зменшився в 2009 р ще на 19,8% і склав 43,0 млрд руб. При цьому виплати по даній категорії договорів після того як в 2008 р залишилися такими ж, як і в 2007 р, в 2009 р скоротилися на 11,3% і склали 14,9 млрд руб., Що в сукупності призвело до зростання коефіцієнта виплат за прийнятим перестрахування з 31 до 35%.

Така ж тенденція збереглася на ринку перестрахування в 2010 р .: за даними за перше півріччя страхові премії за договорами, прийнятими в перестрахування, скоротилися на 21%, виплати - на 26,6%, а коефіцієнт виплат склав 30% [2] .

За даними рейтингового агентства "Експерт РА" в 2012 р вперше, починаючи з 2005 р, російський перестраховий ринок показав позитивні темпи приросту внесків (28,5% за 1 півріччя 2012 р в порівнянні з 1 півріччям 2011 року). Однак зростання було пов'язане в основному зі збільшенням "схем" і розвитком деяких сегментів внутрішнього ринку (обов'язкового страхування об'єктів підвищеної небезпеки - ОС ОПО, страхування від нещасних випадків, страхування автокаско). У той же час частка міжнародного бізнесу у внесках вітчизняних перестраховиків знизилася. Російські компанії відстають від своїх колег з країн, що розвиваються, ринкова частка яких на світовому ринку стрімко збільшується [3] .

Ринок перестрахування характеризується обмеженим ростом. Так, за прогнозами "Експерт РА", приріст отриманої перестрахувальної премії в 2013 р складе 10-20%. Крім того, на обсяг російського перестрахувального ринку, за офіційними даними, вплине активність регулятора в сфері боротьби зі схемами.

Вітчизняні перестраховики поступово втрачають свій російський ринок. Частка російських перестрахувальників у внесках, переданих у перестрахування вітчизняними компаніями, поступово скорочується (з 44,2% в 2009 р до 32,1% за 1 півріччя 2012 р). У період кризи російські страховики в першу чергу відмовилися від російської перестрахувального захисту на користь іноземної. Спеціалізація на внутрішньому перестраховочном ринку обмежує розвиток перестрахувальних компаній і підвищує нестабільність їх бізнесу.

У 2012 р відбулося зростання схем на російському перестраховочном ринку. За прогнозами "Експерт РА", об'єм схем на російському перестраховочном ринку в 2012 р наблизиться до 15 млрд руб., Що буде вище показників 2010 і 2011 рр. Зростання перестрахувальної премії, одержуваної зі страхування вантажів та страхування майна юридичних осіб, багато в чому пов'язаний зі схемами. У структурі сукупної перестрахувальної премії частка схем не зміниться і складе близько 33-34%. За оцінками "Експерт РА", розмір реального перестрахувального ринку в 2011 р склав 23 млрд руб., В 2012 р - 29 млрд руб.

Росія - єдина з країн BRIC не представлених в списку топ-50 світових перестраховиків. У 2011 р в топ-30 найбільших світових перестраховиків увійшли China Re (8-е місце), General Insurance Corporation of India (16-е місце) і IRB - Brasil Resseguros (29-е місце). Найбільший російський перестрахувальник СОГАЗ, який отримав в 2011 р 112 млн дол, перестрахувальної премії, значно відстає, наприклад, від компанії African Re (Нігерія), що отримала 641 млн дол, перестрахувальної премії і зайняла 46-е місце в світі. Зростання міжнародного бізнесу ускладнюється внутрішніми обмеженнями (по ємності і надійності) і посиленням конкуренції на світовому ринку (табл. 15.1.) [4] .

За оцінками "Експерт РА" за 2011 р близько третини перестрахувальних премій, одержуваних з-за кордону, доводиться на компанії з країн СНД, ще третина - на компанії з країн Великої вісімки (в основному Великобританії, Німеччини та Франції). На країни Південної, Східної і Південно-Східної Азії припадає 10%, трохи менше 10% - на країни Центральної і Східної Європи.

Таблиця 15.1

Лідери світового перестрахувального ринку

п / п

Перестрахувальна компанія

Отримана перестрахувальна премія в 2011 р, млрд дол.

1

Munich Re

33,7

2

Swiss Re

28,7

3

Hannover Re

15,7

4

Berkshire Hathaway

15,0

5

Lloyd's

13,6

6

SCOR

9,8

7

Reinsurance Group of America

7,7

8

China Re

6,2

9

Partner Re

4,6

10

Korean Re

4,6

...

...

...

16

General Insurance Corporation of India

2,6

...

...

...

29

IRB - Brasil Resseguros

1,3

...

...

...

46

African Re

0,6

...

...

...

?

СОГАЗ (лідер за величиною отриманої перестрахувальної премії в Росії)

0,1

Частка витрат на ведення справи російських перестрахувальників (28% в 2011 р) відповідає світовому рівню (31% в 2011 р). Усереднений показник рентабельності власних коштів російських спеціалізованих перестраховиків склав 2,3% в 2011 р і 4,6% в 2010 р, що було нижче аналогічних середніх показників для російських страхових компаній (7 і 11% відповідно) і світових перестраховиків (2, 5 і 10,6%) (табл. 15.2).

Таблиця 15.1

Топ-30 лідерів реального російського перестрахового ринку за 1 півріччя 2012 р [5]

п / п

Місце ФСФР, 1 півріччя 2012 р

Місце ФСФР, 1 півріччя 2011 р

перестрахувальник

Рейтинги надійності "Експерт РА"

Отримана перестрахувальна премія в 1 півріччі 2012 р, тис. Руб.

Отримана перестрахувальна премія в 1 півріччі 2011 р, тис. Руб.

1

1

2

СОГАЗ

А ++

2 580 992

1 626 443

2

2

1

Ингосстрах

А ++

2401 511

1 808 054

3

3

10

капітал Страхування

А ++

948 591

430 866

4

4

4

Москва Ре

ВВ S & P

838 207

730 035

5

5

13

капітал Перестрахування

А ++

722 711

374 663

6

6

5

Страхова Компанія ЕЙС

ВВВ + Fitch

717 224

626 313

7

7

6

Юніті Ре

А ++

703 337

603 755

8

11

12

СКОР Перестрахування

ruA + S & P

611 584

382 804

9

15

22

Росгосстрах

А ++

484 416

304 094

10

17

11

Згода

А ++

424 526

404 974

11

20

23

РЕСО-Гарантія

А ++

409 700

300 858

12

22

34

Кама Ре

А

376 104

157 014

13

23

16

Російське перестрахувальне товариство

В + А.М. Best

343 198

331 394

14

24

25

АльфаСтрахование

А ++

335 323

247 899

15

26

17

Транссиб Ре

У А.М. Best

310 863

326 390

16

27

30

СТОЛІТТЯ

А ++

305 089

198 783

17

33

36

ТИТ

А +

203 548

130 412

18

34

31

Рослес-Ре

В ++

190 471

189 506

19

35

53

Транснефть

А ++

183 686

61 303

20

36

26

СО Допомога

А

171 728

219 950

21

37

43

Енергогарант

А ++

142 106

97 072

22

38

50

профіль Ре

-

138 948

71 189

23

39

42

ЖАСО

А +

128 522

98 208

24

40

92

АІЖК

-

119 233

11 187

25

41

78

ВТБ Страхування

А ++

111 361

20 510

26

43

58

Югория

-

102 488

47 528

27

47

28

Альянс

А ++

91 037

202 415

28

48

48

Російський Страховий Центр

А

84 509

78 919

29

49

52

Сургутнафтогаз

А +

83 891

65 359

30

51

47

Національна Страхова Група

А

78 388

83 942

 • [1] Див .: Merkin. R. What is reinsurance? // LLP. 1998. P. 82.
 • [2] Доповідь про розвиток страхового ринку 2009 - першого півріччя 2010 р
 • [3] "Експерт РА". URL: raexpert.ru/prqject/perestrah/2012/ resume /
 • [4] "Експерт РА". URL: raexpert.ru/prqject/perestrah/2012/resume/
 • [5] "Експерт РА". URL: raexpert.ru/project/perestrah/2012/resume/
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >