Факультативне і облігаторне перестрахування

Факультативне перестрахування. Термін "факультативне" у ставленні до перестрахування передбачає, що рішення про передачу і прийом ризику в перестрахування приймається страховиком і перестрахувальником в кожному окремому випадку з приводу кожного окремого прийнятого на страхування ризику. Прямий страховик у разі необхідності перестрахування сам вирішує, кому з перестрахувальників запропонувати ризик в перестрахування, а перестрахувальник, провівши оцінку ризику і проаналізувавши наявну інформацію і віднісши їх з основними принципами своєї діяльності, вирішує, чи прийняти частину ризику, яку перестрахувальну ємність (капітал) надати і на яких умовах (вид перестрахування, перестрахувальна премія, особливі умови). Факультативне перестрахування здійснюється на підставі висновку самостійного договору перестрахування, який повинен містити всі необхідні умови, що визначають домовленістю сторін.

Пропозиція прямого страховика про факультативному перестрахуванні має містити всю суттєву інформацію про ризик, яка дозволила б перестраховщику правильно оцінити ризик. Як правило, така інформація містить [1] :

 • 1) назву та адресу страховика;
 • 2) вид страхування;
 • 3) вид перестрахування (пропорційне і непропорційне);
 • 4) місце розташування ризику (країна, адреса);
 • 5) застрахований інтерес;
 • 6) умови страхування / застраховані небезпеки (щодо істотних має бути зазначено, які з них включені в договір прямого страхування, а які виключені, або повинні бути перераховані зміни стандартних умов договору);
 • 7) загальна страхова сума / максимально можлива сума збитку із зазначенням валюти страхування, ставка премії;
 • 8) франшиза страховика;
 • 9) перестрахувальна премія, перестрахувальна комісія та інші витрати;
 • 10) початок і кінець факультативного перестрахування;
 • 11) запропонована в перестрахування частка;
 • 12) заходи та можливості запобігання збиткам;
 • 13) можливість надання сюрвейєрського звіту; статистичне проходження договорів прямого страхування про страхування об'єкта, страхового інтересу, переданого в перестрахування (бажано принаймні за останні 5 років);
 • 14) вказівка ​​на можливе об'єднання з іншими діючими договорами перестрахування, перестрахувальне покриття по яким поширюється і на перестраховуються факультативно ризик;
 • 15) частка і розмір власного утримання страховика за договором прямого страхування; назва основного страховика і вказівка ​​на співстраховиків, якщо такі є.

Перерахована вище інформація є офертою, тобто пропозицією перестраховщику до укладення договору перестрахування. Після того як перестрахувальник вивчив інформацію, пов'язану з ризиком, він повідомляє прямому страховику, яку частку (у відсотках або твердій сумі) він прийме в факультативне перестрахування. Таке підтвердження ( акцепт ), так само як і оферта, має бути зроблено у формі, передбаченої чинним законодавством для форми договорів перестрахування: по факсу, шляхом відправки підписаної копії пропозиції із зазначенням частки, на яку згоден перестрахувальник.

Перестрахувальник може і відмовитися від запропонованого ризику - також по телефону, телексом або телефаксом, щоб повідомити про це швидше. Перестрахувальник може запропонувати прямому страховику інші умови, ніж вказані в оферті, на яких він згоден укласти договір факультативного перестрахування. Якщо ж перестрахувальник не відповідає на пропозицію, його мовчання не може розглядатися в якості акцепту.

Якщо сторони не домовилися про інше, то договір факультативного перестрахування набирає чинності з моменту отримання акцепту. Істотні зміни умов договору прямого страхування (наприклад, що стосуються страхової суми, ставки премії, перелік застрахованих небезпек) в період його дії є обов'язковими для перестрахувальника тільки в тому випадку, якщо він дав на це свою згоду.

З точки зору необхідної інформації, факультативне перестрахування багато в чому схоже з прямим страхуванням. У великих професійних перестраховиків є відділення факультативного перестрахування, де працюють фахівці в різних галузях, які можуть швидко і компетентно оцінити запропоновані ризики.

При факультативному перестрахуванні завдання перестрахувальника не обмежується розширенням фінансових можливостей прямого страховика щодо прийняття ризиків. Досить часто перестрахувальник надає допомогу прямому страховику при оцінці ризику, при визначенні умов договору страхування та заходів щодо запобігання збиткам, а також надає консультації з даних питань. Нерідко вони здійснюють спільну інспекцію ризику в тому місці, де він розташований, як на національній території, так і за кордоном.

 • [1] Так як різні галузі страхування мають свої особливості, то даний перелік є лише зразковим.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >