Страхування життя

Поняття і сутність страхування життя

Особливості страхування життя полягають в забезпеченні прийнятних доходів, рівня і якості життя людей при настанні випадкових подій з несприятливими і сприятливими наслідками, іменованих страховими випадками. У зв'язку з цим страхування життя являє собою вид страхування, за допомогою якого здійснюється страховий захист особистих, сімейних доходів громадян або зміцнення досягнутого ними добробуту. Якщо розглядати цю мету з позицій інтересів громадян, то вона являє собою захист майнового інтересу, пов'язаного з різними джерелами доходу, від непередбачених, небезпечних знижують рівень життя випадкових подій. Поняття майнового інтересу страхувальника або застрахованого є ключовим для виникнення страхових відносин, оскільки саме майнові інтереси утворюють об'єкт страхування (відповідно до ст. 4 Закону про страхування). У страхуванні життя об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з настанням в житті громадянина певних явищ, викликаних часом. До них відносяться смерть особи, дожиття громадян до певного віку або строку, настання в житті громадянина інших, не залежних від волі особи явищ (подій).

В умовах ринку до визначення сутності страхування життя можна підійти і через розгляд страхування як комерційної угоди. Так, С. Ю. Янова запропонувала під страхуванням життя розуміти надання страховиком в обмін на сплату страхових премій гарантії виплатити певну суму грошей (страхову суму) страхувальнику або вказаним ним третім особам у разі смерті застрахованої особи чи його дожиття до певного терміну [1] . Однак це визначення, по суті, зводить все страхування життя до комерційного добровільного страхування, а наявність обов'язкового некомерційного страхування життя, наприклад, військовослужбовців та державних службовців, просто ігнорується. Тому, на нашу думку, дане визначення є досить вузьким.

В умовах ліцензування страхової діяльності на території Російської Федерації пропонується тільки предметна трактування сутності страхування життя органами державного страхового нагляду (тобто з позиції об'єкта страхування). Таким чином, страхування життя являє собою "сукупність видів особистого страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у випадках дожиття застрахованого до закінчення строку страхування або визначеного договором страхування віку, смерті застрахованої, а також по виплаті пенсії (ренти, ануїтету) застрахованій у випадках, передбачених договором страхування (закінчення дії договору страхування, досягнення застрахованою певного віку, смерть годувальника, постійна втрата працездатності, поточні виплати (ануїтети) в період дії договору страхування та ін.) " [2] .

У ст. 934 ГК страхування життя визначається через договір особистого страхування, що дає відразу широке тлумачення страхування життя, зокрема, щодо страхових випадків. Так, згідно з п. 1 зазначеної статті за договором особистого страхування одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію), що сплачується іншою стороною (страхувальником), виплатити одноразово чи виплачувати періодично зумовлену договором суму (страхову суму) у разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю самого страхувальника або іншого названого в договорі громадянина (застрахованої особи), досягнення нею певного віку або настання в його житті іншого передбаченого договором події (страхового випадку).

Це більш широке визначення страхування життя, воно дається через страхові випадки. Однак страхове відношення виникає до страхового випадку, коли страхова компанія приймає страхуються ризик в страхуванні життя при укладенні договору страхування. Отже, без визначення застрахованих ризиків і цілей неможливо розкрити характер страхових відносин, який визначає сутність всього страхування життя. При страхуванні життя страхуються ризик не можна визначати як тривалість людського життя, адже важливий не стільки сам період життя, скільки певна подія, яке перервало життя, і не сама смерть, а передбачуваний час її настання в передбачуваному віці. Передбачуваний час, причини та умови настання смерті в передбачуваному віці, на нашу думку, і будуть тією подією, яка розглядається в якості страхового ризику через ознаки ймовірності та випадковості його настання відповідно до п. 1 ст. 9 Закону про страхування. І тільки тоді страхуються ризик може виразити себе, по-перше, в ймовірності померти в молодому віці або раніше середньої тривалості життя; по-друге, ймовірності померти або вижити протягом певного періоду часу; по-третє, ймовірності жити в старості, маючи велику тривалість життя, що вимагає отримання регулярних доходів без продовження трудової діяльності.

В обсяг страхової відповідальності страховика включається широкий перелік конкретних подій: дожиття до закінчення терміну страхування, обумовленого віку або події, настання смерті страхувальника або застрахованого або втрата ними здоров'я в період страхування від обумовлених подій, як правило, від нещасних випадків. Крім самого життя, виділяють в якості окремих об'єктів, з нею пов'язаних, працездатність і здоров'я, а в обсязі страхової відповідальності страхової компанії - різні нещасні випадки і хвороби, а також витрати на лікування. Життя як об'єкт змішаного страхування пов'язана з широким обсягом страхової відповідальності страховика: дожиття до закінчення терміну страхування, смерть застрахованого і нещасні випадки.

  • [1] З, м .: Страхування / пол ред. Т. Ф. Федорової. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: Економіст, 2003. С. 251.
  • [2] Абрамов В. Ю., Юлдашев О. Р. Збірник нормативних документів по страхуванню. М .: Анкил, 2004. С. 272.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >