Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація видів страхування життя

Теорія і практика страхування життя демонструє велику різноманітність видів договорів страхування життя, що укладаються страховими організаціями при реагуванні на найменші зміни у функціонуванні фінансового ринку. Однак всі види страхування життя мають певні типові характеристики, вироблені за всю історію розвитку даного виду страхування. Головними критеріями, за якими розрізняють види страхування життя, є: а) об'єкт страхування; б) предмет страхування; в) порядок сплати страхових премій; г) період дії страхового покриття; д) форма страхового покриття; е) вид страхових виплат; ж) форма укладення договору. Таким чином, грунтуючись на даних умовах, виділяють наступні види страхування.

 • 1. По виду об'єкта страхування життя розрізняють: а) страхування власного життя, коли застрахований і страхувальник - одна особа; б) страхування щодо життя іншої особи, коли застрахований і страхувальник - різні особи; в) спільне страхування життя на основі принципу першої або другої смерті.
 • 2. В залежності від предмета страхування життя виділяють страхування на випадок смерті і страхування на дожиття.
 • 3. В залежності від порядку сплати страхових премій виділяють: 1) страхування життя з одноразовою ( одноразової ) премією ; 2) страхування життя з періодичними преміями, котрі сплачуються: а) протягом терміну договору;
 • б) протягом обмеженого періоду часу, меншого, ніж термін договору; в) протягом усього життя.

Одноразова премія має на увазі оплату страхового внеску повністю один раз під час підписання договору. Періодичні премії сплачуються щорічно, щоквартально або щомісячно. В даний час у всіх країнах, за винятком Японії, спостерігається швидкий і стійке зростання обсягу одноразових премій. В Австралії, Великобританії, Франції питома вага одноразових премій в 2000 р склав понад дві третини всієї річної суми премій, зібраних зі страхування життя, а в Італії та Швейцарії - понад 55% [1] . Це пояснюється тим, що страхові договори з одноразовою премією є більш гнучкі й конкурентоспроможні страхові продукти. Вони пропонують не тільки покриття на випадок смерті, але і є привабливими інвестиційними інструментами.

 • 4. За періодом дії страхового покриття розрізняють довічне страхування (на все життя) і страхування життя на певний період.
 • 5. В залежності від форми страхового покриття можна виділити наступні види страхування життя: а) на твердо встановлену страхову суму; б) з порядку спадання страховою сумою; в) зі зростаючою страховою сумою; г) при збільшенні страхової суми відповідно до зростання індексу роздрібних цін; д) при збільшенні страхової суми за рахунок участі в прибутку страховика; е) при збільшенні страхової суми за рахунок прямого інвестування страхових премій у спеціалізовані інвестиційні фонди.
 • 6. По виду страхових виплат розрізняють страхування життя: а) з одноразовою виплатою страхової суми; б) з виплатою ренти (ануїтету); в) з виплатою пенсії.
 • 7. За способом укладення договори страхування життя діляться на договори індивідуальні і колективні.

Базові типи страхування життя

Представивши характеристику найбільш важливих критеріїв, що визначають специфіку різних видів страхування життя, можна скласти комплексну систему страхування життя, найбільш уживаних на страховому ринку. У теорії і практиці страхування життя прийнято виділяти три базових типу страхування, мають істотні відмінності по цілій сукупності вищенаведених критеріїв:

 • 1) термінове страхування життя - страхування життя на випадок смерті, що укладається на певний термін;
 • 2) довічне страхування - страхування на випадок смерті протягом усього життя застрахованої особи;
 • 3) змішане страхування життя - страхування та на випадок смерті, і на дожиття протягом певного періоду часу. Є і більш широкі види змішаного страхування життя, коли страхування на випадок смерті і страхування на дожиття поєднуються з медичним страхуванням, страхуванням від нещасних випадків або навіть страхуванням відповідальності.

Існують і інші класифікації базисних типів страхування життя. Наприклад, виділяють три групи (класу) страхування життя, які можуть існувати як окремо, так і в тій чи іншій комбінації: термінове страхування життя ; страхування на дожиття; довічне страхування [2] . В окремі підвиди виділяють види страхування життя, похідні від базових типів і існують усередині них: пенсійне страхування; ануїтетне, або рентне, страхування життя. Основні характеристики базових типів страхових договорів представлені в табл. 17.1.

Таблиця 17.1

Базові види страхування життя

Тип страхування

страхове покриття

премії

Наявність інвестиційного елемента

можливість викупу

Характеристика типу страхування

термінове

Виплата страхової суми бенефіціару, якщо застрахований помре раніше терміну, зазначеного в договорі

періодичні

немає

немає

Більш дешевий і простий з високою гарантією в разі передчасної смерті

довічне

Виплата страхової суми бенефіціару в момент смерті застрахованого незалежно від часу її настання

Періодичні або одноразова

Так

Право на викуп з'являється тільки через певний час дії договору

Найбільш повне забезпечення спадкоємців з необмеженим терміном і елементами капіталізації

змішане

Виплата страхової суми і в разі смерті застрахованого до закінчення договору, і в разі дожиття згідно з договором

Періодичні або одноразова

Так

Так

Найбільш вигідні договори з метою інвестування і створення накопичень, але з невисокими гарантіями в разі смерті

 • [1] Див .: Страхування / за ред. Т. Ф. Федорової. М., 2003. С. 264.
 • [2] Див .: Теорія і практика страхування / під заг. ред. К. Е. Турбіної. М .: Анкил, 2003. С. 283-284.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук