Необхідність і сутність соціального страхування

Сутність і принципи соціального страхування

Сутність соціального страхування складається в розподілі економічних наслідків соціальних ризиків між усіма учасниками трудової діяльності за допомогою резервування фінансових коштів, що представляють собою частина витрат на робочу силу (так званої резервованій і перенесеної в часі частини заробітної плати) і виплачується в разі настання страхових ситуацій (періодів втрати працездатності або місця роботи) у формі посібників, пенсій, оплати медичних та реабілітаційних послуг. Розмір індивідуальних страхових виплат визначається з урахуванням індивідуального внеску кожного (або за кожного) до загального фонду. Із сутності соціального страхування можна виділити наступні основні принципи:

  • • соціальне страхування є обов'язковим для працюючих громадян і регулюється державою;
  • • обов'язок зі сплати внесків на соціальне страхування несуть спільно працівники і роботодавці з залученням коштів держави;
  • • розмір фондів соціального страхування відповідає ступеню захисту за стандартами вартості і якості життя;
  • • соціальні страхові виплати визначаються розмірами, термінами сплати страхових внесків;
  • • право на отримання соціальних виплат визначається фактами сплати внесків і настання соціального ризику без додаткової перевірки нужденності.

З урахуванням даних принципів соціальне страхування можна визначити як систему відносин по формуванню з обов'язкових страхових внесків працівників і роботодавців спеціальних страхових фондів і використання коштів цих фондів для компенсації втрати трудового доходу внаслідок дії певних соціальних ризиків. При цьому фінансову основу соціального захисту становлять обов'язкові некомерційні страхові відносини, а доходи, в тому числі інвестиційні доходи, фондів соціального страхування повинні направлятися тільки на цілі розвитку соціального страхування (рис. 18.4).

Економічний зміст соціального страхування

Мал. 18.4. Економічний зміст соціального страхування

Методи формування фондів соціального страхування. Залежно від цілей соціальної політики держави існують два основні методи формування розмірів фондів соціального страхування для здійснення подальших соціальних страхових виплат: 1) на підставі поточного розподілу збитку; 2) на підставі принципу накопичення.

  • 1. Метод формування розмірів фондів соціального страхування на підставі поточного розподілу збитку ( "pay-as-you-go") передбачає покриття поточних страхових виплат поточними страховими внесками за умови, що сума страхових внесків дорівнює сумі страхових виплат. Всі одержані страхові внески - як доходи системи соціального страхування рівні страхових виплатах - як виробленим видатках протягом певного періоду часу. Страхові внески визначаються на основі статистичних даних про середній розмір втрати заробітку в зв'язку з дією соціальних ризиків, а рівень соціальних страхових виплат коригується відповідно до розмірів фондів соціального страхування.
  • 2. При формуванні фондів соціального страхування методом накопичення ( "фондовані система", "капіталізація", "система індивідуальних накопичувальних рахунків") соціальні страхові виплати здійснюються з попередніх накопичених індивідуальних страхових внесків, що включають накопичення у вигляді інвестиційного доходу, тобто

соціальна страхова виплата = сума соціальних страхових внесків + інвестиційний дохід.

При такому способі формування соціальні страхові виплати або дорівнюють сплаченим соціальним страховим внескам, помноженим на норму відсотка (при компаудірованіі), або соціальні страхові внески будуть залежати від розміру планованих соціальних страхових виплат з урахуванням дисконтування. Цей метод зручно застосовувати в довгострокових видах соціального страхування, наприклад у пенсійному страхуванні.

Поділ відповідальності зі сплати соціальних страхових внесків між найманими працівниками і роботодавцями може бути різним з урахуванням реального зниження індивідуального трудового доходу і зростання собівартості продукції.

Соціальні страхові внески, як зазначалося раніше, не можна ототожнювати з податками. Соціальні страхові внески схожі з податками по обов'язковому характеру, але податки є безеквівалентним і безповоротним платежем, тоді як соціальні страхові внески припускають подальше здійснення соціальних виплат в разі часткового використання принципу еквівалентності.

У зв'язку із зростанням тривалості життя, зниженням приросту населення, подорожчанням медичного обслуговування, старінням населення та зміною структури смертності загострюється проблема дефіцитів бюджетів соціального страхування, що змушує державу збільшувати страхові тарифи і використовувати такі методи фінансової участі у формуванні фондів соціального страхування:

  • а) пряме дотування фондів соціального страхування. Це метод застосовується при тимчасовій нестачі коштів соціальних страхових внесків:
  • б) державні субсидії. Надання державних субсидій застосовується як метод постійного фінансування за рахунок держбюджету певних соціальних виплат фондів соціального страхування;
  • в) введення спеціальних податків, які йдуть до фондів соціального страхування. Спеціальні податки для поповнення фондів соціального страхування пов'язані зі споживанням дорогих або шкідливих для здоров'я товарів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >