Основні правила виплати страхового забезпечення, що застосовуються в договорах страхування від нещасних випадків

Страхове забезпечення при настанні ризику інвалідності залежить від ступеня втрати працездатності. Ступінь втрати застрахованою особою загальної працездатності при страхуванні від нещасних випадків може встановлюватися на підставі розроблених страховиком нормативів. Наприклад, повна нерухомість правої руки або кисті "оцінюється" в 70% втрати працездатності, лівої - в 69%.

Компенсація за інвалідністю може виплачуватися тільки в залежності від встановлення групи інвалідності, наприклад: I група - 80%, II група - 60%, III група - 40% від страхової суми.

Якщо нещасний випадок призвів до тимчасової втрати працездатності, застрахованій особі виплачується страхове забезпечення, як правило, у вигляді щоденної допомоги за весь період лікування.

При настанні страхового випадку передбачена договором індивідуального страхування від нещасного випадку виплата проводиться страховиком незалежно від усіх видів допомог, пенсій, компенсацій і виплат, встановлених законодавством, трудовими та іншими угодами.

Якщо нещасний випадок призвів до смерті застрахованої особи, вигодонабувач має право на отримання страхового забезпечення в розмірі страхової суми, встановленої для цього ризику.

Загальний обсяг відповідальності страховика але договорами страхування від нещасних випадків (смерть, постійна втрата працездатності, тимчасова непрацездатність) обмежується розміром страхової суми за договором, якщо страхова сума не визначена стосовно кожного ризику, включеного до договору страхування.

Страхування дітей від нещасних випадків

Особливістю страхування дітей від нещасних випадків є підтримка низького страхового тарифу при широкому переліку ризиків, включених в обсяг страхової відповідальності.

Одним з видів страхування дітей є індивідуальне страхування дітей від нещасних випадків. За такими договорами застрахованими особами можуть бути діти віком від одного року до 18 років. Страхувальником за договором може бути будь-яка фізична особа - дієздатний громадянин. Страхова сума встановлюється за згодою між страхувальником і страховиком, проте не може бути менше десятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Страхова премія обчислюється у відсотках від страхової суми і становить при терміні страхування на один рік для дітей у віці від одного року до 16 років 1,2%, у віці від 16 до 18 років - 1,6%. Страховими випадками є:

  • 1) травма, отримана застрахованою особою в період дії договору страхування в результаті нещасного випадку;
  • 2) смерть застрахованої особи в період дії договору страхування. З причин можлива відмова у виплаті страхового забезпечення, наприклад при здійсненні застрахованим умисного злочину.

Іншим видом страхування дітей є страхування школярів від нещасних випадків. У цьому виді страхування можуть бути застраховані школярі денних навчальних закладів - загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв. Договори страхування школярів від нещасних випадків укладаються з батьками та іншими родичами учня, з якими він проживає, а також з юридичними особами.

В цілому умови страхування школярів схожі на умови індивідуального страхування дітей від нещасних випадків. Зокрема, обсяг зобов'язань страховика при настанні страхових випадків такий же, як і обсяг його зобов'язань по індивідуальному страхуванню дітей від нещасних випадків. Однак є деякі особливості.

Договори страхування школярів полягають безпосередньо в навчальних закладах. Строк страхування складає один рік. Договори укладаються, як правило, не протягом усього року, а на початку навчального року, з 1 вересня по 30 листопада кожного року. У цей період щорічно надаються пільги. Безкоштовно на певну суму страхуються учні перших класів, а також ті учні, які були застраховані протягом попереднього навчального року.

За даним видом страхування практично не існує переліку випадків, коли страховик має право відмовити у виплаті страхового забезпечення, крім випадків, прямо зазначених в законі.

Страхова сума і в зв'язку з втратою здоров'я, і ​​у зв'язку зі смертю застрахованого виплачується страхувальникові. У разі відсутності страхувальника можлива виплата та іншого родича, з яким проживає дитина, учень. При настанні смерті застрахованого виплачується: по страхуванню дітей - повна страхова сума, зі страхування школярів - половина страхової суми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >