Страхування від нещасних випадків на виробництві

Страхування персоналу - це досить поширений різновид страхування від нещасних випадків. За даним видом страхування страхувальниками є підприємства і організації, де є працівники з найбільш небезпечними для життя і здоров'я умовами праці. При страхуванні від нещасних випадків на виробництві відповідальність страховика передбачається тільки за тс події, які мали місце під час виконання страхувальником своїх виробничих обов'язків. Іноді в коло страхових подій включаються нещасні випадки, які можуть статися під час перебування страхувальника в дорозі до місця роботи і з роботи додому.

Відповідно до Федерального закону від 24 липня 1998 № 125-ФЗ "Про обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" (далі - Закон про обов'язкове соціальне страхування) обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань підлягають: 1) фізичні особи, які виконують роботу на підставі трудового договору (контракту), укладеного зі страхувальником; 2) фізичні особи, засуджені до позбавлення волі і привертаються до праці страхувальником. Фізичні особи, які виконують роботу на підставі цивільно-правового договору, підлягають обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, якщо відповідно до зазначеного договору страхувальник зобов'язаний сплачувати страховикові страхові внески.

Згідно п. 936 ГК обов'язкове страхування здійснюється шляхом укладання договору страхування особою, на яку покладено обов'язок такого страхування (страхувальником), зі страховиком. Обов'язкове страхування здійснюється за рахунок страхувальника, за винятком обов'язкового страхування пасажирів, яке в передбачених законом випадках може здійснюватися за їх рахунок. Об'єкти, що підлягають обов'язковому страхуванню, ризики, від яких вони повинні бути застраховані, і мінімальні розміри страхових сум визначаються законом.

Страховим випадком за цим видом страхування є підтверджений в установленому порядку факт пошкодження здоров'я застрахованого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, який спричиняє виникнення зобов'язання страховика здійснювати страхові виплати. Нещасний випадок на виробництві - це подія, в результаті якого застрахований отримав каліцтво або інше ушкодження здоров'я при виконанні ним обов'язків за трудовим договором (контрактом) та в інших встановлених законом випадках як на території страхувальника, так і за її межами або під час проходження до місця роботи або повернення з місця роботи на транспорті, наданому страхувальником, і яке спричинило необхідність перекладу застрахованого на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності або його смерть. Професійне захворювання - це хронічне або гостре захворювання застрахованого, що є результатом впливу на нього шкідливого (шкідливих) виробничого (виробничих) чинника (чинників) і спричинило тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності.

Правилами страхування передбачено обмеження страхової відповідальності. Так, не визнаються страховими подіями і не покриваються справжнім страхуванням випадки вчинення застрахованою особою умисного дії, що зумовило настання страхового випадку, зазначеного в договорі.

Розмір одноразової страхової виплати визначається відповідно до ступеня втрати застрахованою професійної працездатності виходячи з шестідесятікратного мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законом на день такої виплати. У разі смерті застрахованої одноразова страхова виплата встановлюється в розмірі, що дорівнює шестідесятікратному мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законом на день такої виплати. При втраті здоров'я страхова сума виплачується самому застрахованому, а в разі смерті застрахованого - призначеного їм за життя вигодонабувачу або спадкоємцям застрахованого. При настанні смерті підлягає виплаті повна страхова сума, незалежно від колишніх виплат у зв'язку з втратою здоров'я.

Договори страхування укладаються строком на один рік або на кілька місяців в межах року. Іноді період страхування обмежується часом виконання особливо небезпечних робіт.

Страхові тарифи за обов'язковими видами страхування встановлюються в законах про обов'язкове страхування. Тарифні ставки по страхуванню від нещасних випадків на виробництві зазвичай нижче тарифних ставок при виплаті в зв'язку з нещасними випадками в побуті.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >