Особливості страхування майна фізичних і юридичних осіб

Закон про страхування виділяє наступні види страхування майна:

 • • страхування засобів наземного транспорту (за винятком засобів залізничного транспорту);
 • • страхування засобів залізничного транспорту;
 • • страхування засобів повітряного транспорту;
 • • страхування засобів водного транспорту;
 • • страхування вантажів;
 • • сільськогосподарське страхування (страхування врожаю, сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, тварин);
 • • страхування майна юридичних осіб, за винятком транспортних засобів і сільськогосподарського страхування.

Мета страхування майна - відшкодування збитків. Принцип відшкодування збитку полягає в тому, що страхувальник після настання страхового випадку повинен бути поставлений в таке ж фінансове становище, в якому він знаходився безпосередньо перед ним. Тому страхова сума, в яку страхувальник оцінив свій інтерес у застрахованому майні, не повинна перевищувати вартості майна.

Страхування майна громадян досить різноманітне. Найбільшого поширення набули такі його види:

 • 1) страхування житлових приміщень міської забудови (квартир, кімнат), сукупності їх конструктивних елементів, а також обробки підлоги, стін, стелі;
 • 2) страхування будівель (дач, житлових будинків позаміський забудови, лазень та ін.) І сукупності їх конструктивних елементів, з їх зовнішньою і внутрішньою обробкою;
 • 3) страхування предметів домашнього вжитку, культурного і особистого споживання, предметів підсобного господарства;
 • 4) страхування особистого автомобільного транспорту;
 • 5) страхування майна громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю;
 • 6) страхування електронного обладнання від "електронних ризиків";
 • 7) страхування домашніх тварин.

За загальним правилом подія, що розглядається в якості страхового, повинно мати ознаки ймовірності та випадковості його настання. Зазвичай страхові компанії визначають перелік застрахованих ризиків, наприклад: повінь, буря, ураган, шторм, лавина, зсув, повінь, рясний снігопад, удар блискавки, землетрус, осідання грунту, пожежа, вибух, наїзд транспортних засобів, падіння дерев і літальних апаратів, аварія систем опалення, водопостачання і каналізації, крадіжка, пограбування, умисне знищення або пошкодження майна в результаті дій третіх осіб. Не приймаються на страхування предмети, факт загибелі яких від пожежі, стихійного лиха або викрадення важко встановити (наприклад, документи, грошові знаки, цінні папери, рукописи, предмети релігійного культу), а також птиці, кімнатні рослини та ін. Однак по ним може бути укладений спеціальний договір. Що ж стосується страхування житлових приміщень і домашнього майна, то страхувальником житлового приміщення можуть бути повнолітні власники квартир, відповідальні квартиронаймачі або наймачі (орендарі) житла, а також члени їх сімей.

За умовами страхування домашнього майна страхувальниками можуть бути не тільки фізичні, але і юридичні особи - державні та комерційні організації, які беруть майно громадян на зберігання, комісію, для переробки, ремонту і т.п., якщо статутом цих організацій передбачено таке страхування. Наприклад, для ломбардів таке страхування є обов'язковим згідно з цивільним законодавством.

Страхові суми встановлюються в межах страхової (дійсної) вартості кожного об'єкта страхування, розрахованої на момент укладення договору. Вартість домашнього та іншого майна встановлюється виходячи з суми, необхідної для придбання майна, аналогічного страхуемому (з урахуванням зносу). Страхова премія обчислюється виходячи із страхових сум, тарифних ставок і терміну страхування з урахуванням наданих пільг і знижок. Тарифні ставки встановлюються для кожного типу об'єктів майна у відсотках від страхової суми в рік з урахуванням конкретних умов страхування (наприклад, тарифні ставки страхування будівель різні для міської та сільської місцевості).

Збитком в даному виді страхування вважається: у разі знищення або викрадення предмета - його дійсна вартість (з урахуванням зносу) виходячи з роздрібних цін; в разі пошкодження предмета - різниця між його дійсною вартістю та вартістю цього предмета з урахуванням знецінення в результаті страхового випадку. У суму збитку включаються витрати по рятуванню майна і приведенню його в порядок у зв'язку з настанням страхового випадку. Розмір таких витрат обчислюється за нормами і тарифами на роботи, які є необхідними. Для обліку інфляції використовують періодичні (зазвичай раз в квартал) дострахованія об'єкта за додатковим договором страхування.

У зв'язку зі складністю визначення в майновому страхуванні застрахованих ризиків в умовах страхування робляться застереження, при яких збиток не відшкодовується. Це збитки, завдані внаслідок природних властивостей майна; навмисних дій або необережності страхувальника або членів його сім'ї; недотримання страхувальником вимог нормативних документів з експлуатації та обслуговуванню застрахованого об'єкта, а також використання цього об'єкта не за призначенням; обставин непереборної сили (ст. 964 ЦК) і т.д.

Договір страхування домашнього майна може бути укладений строком від двох до 11 місяців і від одного року до п'яти років включно.

Порядок визначення збитку і страхового відшкодування по страхуванню будівель та іншого майна практично однаковий, але має деякі відмінності в залежності від виду застрахованого майна (будівлі, засоби особистого транспорту, товари, продукція та ін.), Стихійного лиха (пожежа, повінь, зсув, землетрус і т.п.), аварії або нещасного випадку. У будь-якому випадку спочатку встановлюється факт загибелі або пошкодження майна; визначаються причини заподіяння шкоди та вирішується питання про наявність страхового або нестрахового випадку. Потім встановлюється приналежність застрахованого майна; розраховуються суми збитку і страхового відшкодування. При втраті страхувальником права власності на будівлю дію договору страхування припиняється без повернення страхових платежів.

Коли страхується будова, передане в оренду або здане в найм, то в разі настання страхової події з вини орендаря або іншої особи страхове відшкодування виплачується страхувальникові, а винної особи пред'являється регресивний позов на суму виплаченого страхового відшкодування.

Можливий і нерідко застосовується варіант комплексного страхування домашнього майна, квартири і будівель, що належать громадянам. Умови комплексного страхування аналогічні відповідним правилам добровільного страхування будівель та домашнього майна.

Договір страхування майна громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю , поширюється на майно, яке безпосередньо використовується громадянином в індивідуальну трудову діяльність (перелік ризиків наводиться вище). Договір укладається терміном на 3 11 місяців у разі сезонних робіт або на один рік в інших випадках. Страхова сума визначається страхувальником в межах вартості використовуваного в процесі індивідуальної трудової діяльності майна з урахуванням знижки на знос. Страхова премія за річним договором зазвичай встановлюється в розмірі 2% страхової суми, при менших термінах вона знижується.

Майно вважається застрахованим за адресою, вказаною в страховому свідоцтві про місце здійснення індивідуальної трудової діяльності. Договір укладається з обов'язковим оглядом майна і перевіркою даних його вартості і відомостей, що містяться в патенті. Платежі вносяться одноразово за весь термін страхування. Дія договору може бути припинено, якщо страхувальник позбавлений патенту на право заняття індивідуальною трудовою діяльністю.

Страхування тварин, що належать громадянам , здійснюється на підставі свідоцтва про реєстрацію даної тварини у ветеринарній станції і довідки про стан здоров'я тварини, а для клубних тварин, крім того, на підставі документа з клубу. Не приймаються на страхування хворі, виснажені тварини. Крім того, договір страхування не може бути укладений в тих місцевостях, де встановлено карантин.

Аналіз страхових премій і виплат з добровільного страхування майна за даними ФСФР РФ за 2011 - 2012 рр. (Табл. 19.1, 19.2) показує наступні видові особливості:

 • - За величиною страхових премій і виплат у відсотках до загальної суми домінують страхування наземного транспорту без залізничного (перше місце - по страхових премій 49,4% в 2011 р і 52,3% в 2012 р, по виплатах - 72,2% в 2011 р і 69,4% в 2012 р) і страхування майна юридичних осіб і громадян (друге місце - по страхових премій 36,1% в 2011 р і 35,1% в 2012 р, по виплатах - 17 , 4% в 2011 р і 21,6% в 2012 р). При цьому у страхування наземного транспорту без залізничного зростають страхові премії у відсотках до загальної суми (з 49,4 до 52,3%), а виплати у відсотках до загальної суми знижуються (з 72,2 до 69,4%), що відносно сприятливо для ефективності страхування. Зі страхування майна юридичних осіб і громадян відбувається навпаки, знижуються страхові премії у відсотках до загальної суми (з 36,1 до 35,1%), а виплати у відсотках до загальної суми зростають (з 17,4 до 21,6%), що щодо несприятливо для ефективності страхування;
 • - Страхування вантажів за величиною страхових премій у відсотках до загальної суми посідає третє місце (6,6% в 2011 р і 5,8% в 2012 р), а по величині страхових виплат у відсотках до загальної суми - четверте місце (1 , 7% в 2011 р і 1,8% в 2012 р), поступаючись третє місце сільськогосподарського страхування (5,6% в 2011 р і 4,2% в 2012 р). За сільськогосподарського страхування щодо сприятливо для ефективності, що при відносному зниженні страхових премій (з 4,9 до 3,6%) щодо зменшуються страхові виплати (з 5,6 до 4,3%) через домінування обов'язкового страхування. У той же час зі страхування вантажів відбувається відносний незначне зростання страхових виплат (з 1,7 до 1,8%) при відносному зменшенні страхових премій (з 6,6 до 5,8%), що відносно несприятливо для зростання ефективності;
 • - Останнє місце за величиною страхових премій і виплат у відсотках до загальної суми стійко займає добровільне страхування залізничного транспорту (по преміях - 0,4% і по виплатах - 0,2% в 2011-2012 рр.), Що пояснюється домінуванням у цьому виді транспорту обов'язкового страхування;
 • - Передостаннє місце займає страхування засобів водного транспорту (по преміях - 1,1 і 1,2% і по виплатах - 1,5 і 1,1%), за ним трохи вище йде страхування засобів повітряного транспорту (по преміях - 1,5 і 1,6% і по виплатах - 1,4 і 1,6%). Останнє пояснюється не тільки частковим домінуванням обов'язкового страхування. Більшою мірою це пояснюється обережністю російських страхувальників через значне зношення діючих засобів водного і повітряного транспорту, підвищеною аварійністю, незважаючи на відновлювальний ремонт, малими придбаннями транспортними компаніями нових засобів водного і повітряного транспорту, домінуванням старих транспортних засобів з їх експлуатацією в лізинг і сублизинге . Це підвищує ризикованість і збитковість цих видів добровільного страхування;
 • - За часткою вироблених страхових виплат у відсотках до зібраних страхових премій, так само як і за величиною страхових премій і виплат у відсотках до загальної суми, небезпечно домінує страхування наземного транспорту без залізничного (64,3% в 2011 р і 64,4% в 2012 р), що пов'язано з істотним зростанням частоти страхових випадків і вартості страхових збитків. Останнє значно знижує ефективність цього страхування, а без достатнього страхового капіталу, страхових резервів і перестрахування здатне зробити цей вид добровільного страхування збитковим для російських страховиків;
 • - Друге місце в 2012 р за часткою вироблених страхових виплат у відсотках до зібраних страхових премій зайняло сільськогосподарське страхування (57,9%) через посилення дії природно-кліматичних та екологічних ризиків на тлі кризи з впровадженням передових агротехнологій. У 2011 році цей вид страхування був на третьому місці (50,7%), поступаючись друге місце страхування засобів водного транспорту (55,1%). У 2012 р третє місце стало займати страхування засобів повітряного транспорту (50,4%), а страхування засобів водного транспорту відтиснуто на четверте місце (42,3%).

В результаті структура страхових премій і виплат добровільного страхування майна змінюється на користь домінування страхування наземного транспорту без залізничного, страхування майна юридичних осіб і громадян і страхування вантажів. При цьому якщо домінування страхування майна юридичних осіб і громадян і страхування вантажів безпечно через низьку частку страхових виплат у відсотках до зібраних страхових премій (29,8 і 15,4% в 2012 р відповідно), то домінування страхування наземного транспорту без залізничного стає небезпечним через високу частку страхових виплат у відсотках до зібраних страхових премій (64,4% в 2012 р) (табл. 19.2).

Страхові премії та виплати з добровільного страхування майна за 2011 р [1]

Найменування

Страхові премії

виплати

Виплати в% до страхових премій

млрд

руб.

в%

до загальної суми

в% до періоду попереднього року

млрд

руб.

в %

до загальної суми

в% до періоду попереднього року

Страхування наземного транспорту, крім коштів з / д транспорту

164,53

49,4

118,1

105,74

72,2

99,1

64,3

Страхування ж / д транспорту

1,27

0,4

137,1

0,35

0,2

270,5

27,6

Страхування засобів повітряного транспорту

4,95

1,5

97,1

2,05

1,4

130,6

41,4

Страхування засобів водного транспорту

3,83

1,1

97,7

2,11

1,5

76,4

55,1

Страхування вантажів

22,05

6,6

119,4

2,45

1,7

108,4

11,1

Сільськогосподарське страхування

16,22

4,9

156,6

8,22

5,6

103,6

50,7

Страхування майна юридичних осіб і громадян

120,36

36,1

118,2

25,46

17,4

92,8

21,2

Разом було добровільним страхуванням майна

333,21

100,0

119,1

146,38

100,0

98,4

43,9

Таблиця 19.2

Страхові премії та виплати з добровільного страхування майна за 2012 р [2]

Найменування

Страхові премії

виплати

Виплати в% до страхових прем иям

млрд

руб.

У %

до загальної суми

в% до періоду попереднього року

млрд

руб •

У %

до загальної суми

в% до періоду попереднього року

Страхування наземного транспорту, крім коштів з / д транспорту

195,29

52,3

118,1

125,68

69,4

118,4

64,4

Страхування ж / д транспорту

1,45

0,4

114,2

0,37

0,2

105,2

25,5

Страхування засобів повітряного транспорту

5,77

1,6

115,2

2,91

1,6

141,3

50,4

Страхування засобів водного транспорту

4,59

1,2

119,5

1,94

1,1

91,9

42,3

Страхування вантажів

21,62

5,8

97,6

3,33

1,8

134,8

15,4

Сільськогосподарське страхування

13,32

3,6

81,9

7,72

4,3

93,3

57,9

Страхування майна юридичних громадян

131,11

35,1

108,3

39,09

21,6

150,6

29,8

Разом з добровільного страхування майна

373,15

100,0

111,4

181,04

100,0

122,9

48,5

Істотне зростання частоти страхових випадків і вартості страхових збитків значно знижує ефективність страхування наземного транспорту, а без достатнього страхового капіталу, страхових резервів і перестрахування здатний зробити цей вид добровільного страхування збитковим для російських страховиків.

 • [1] Див. Офіційний сайт Федеральної служби з фінансових ринків Російської Федерації. URL: fcsm.ru/ru/contributors/insuranceindustry/statistics
 • [2] Див. Офіційний сайт Федеральної служби з фінансових ринків Російської Федерації. URL. fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >