Види страхування транспортних засобів

Договори страхування транспортних засобів укладаються на добровільних засадах з громадянами Російської Федерації, не молодший 18 років, іноземними громадянами, а також особами без громадянства, які постійно проживають в Росії. Договір страхування поширює свою дію на страхові події (ризики), які відбулися тільки на території Російської Федерації.

Засіб транспорту може бути застраховане за рахунок коштів організацій і підприємств та особистих коштів громадян. На страхування приймаються наступні транспортні засоби: автомобілі легкові, вантажні, вантажопасажирські, автобуси, мікроавтобуси, в тому числі з причепами (напівпричепами), а також трактори, включаючи мотоблоки та міні-трактори. Не приймаються на страхування автомобілі (як іномарки, так і вітчизняні), які не пройшли реєстрацію в установленому порядку (тобто не перебувають на обліку в ГИБДД).

Договір страхування може носити характер авто-каско, коли передбачається страхове відшкодування від пошкодження або загибелі тільки самого засобу транспорту, і авто-комбі, коли одночасно з транспортним засобом страхується водій, пасажир, багаж і додаткове обладнання, встановлене на транспортному засобі і не входить в його комплект згідно інструкції заводу-виготовлювача. Страхування транспортних засобів та додаткового обладнання проводиться:

  • • на випадок викрадення (крадіжок, викрадення) - за вартістю транспортного засобу з урахуванням зносу;
  • • на випадок знищення - за вартістю з урахуванням зносу за вирахуванням вартості залишків, придатних для використання;
  • • на випадок пошкодження - за вартістю ремонту з урахуванням відсотка зносу, витрат на порятунок транспорту, його транспортування.

Страхувальнику надається право укласти договір страхування транспортного засобу від одного або декількох страхових подій, а також за повним пакетом ризиків. Страхування від ризику "викрадення (викрадення)" проводиться тільки в повному пакеті ризиків на термін не більше 12 місяців.

Страхувальником з числа громадян може бути фізична особа, яка є власником транспортного засобу, довіреною особою, а також особою, яка використовує засіб транспорту за договором майнового найму.

При укладанні договору страхування автомобіля, взятого в оренду, страхувальник повинен пред'явити нотаріально оформлений договір оренди. Якщо автомобіль застрахований в інших страхових організаціях, то страхувальник зобов'язаний письмово повідомити про це страховика при укладанні договору.

Транспортний засіб може бути застраховано на будь-яку страхову суму в межах його страхової вартості. Додаткове обладнання страхується, як правило, тільки від тих ризиків, що і сам засіб транспорту. Тарифні ставки встановлюються в залежності від вибору страхувальником страхового ризику або пакета страхових ризиків і терміну експлуатації автомобіля. Що стосується платежів, то вони можуть бути внесені готівкою одночасно з оформленням страхового свідоцтва або шляхом безготівкового розрахунку (через бухгалтерію) за місцем роботи страхувальника.

Страховик виплачує страхове відшкодування в обумовлений договором термін після отримання всіх необхідних документів: в разі дорожньо-транспортної пригоди - довідки ДАІ; при пожежі - укладення або копії постанови Держпожежнагляду; у випадках розкрадання окремих частин автомобіля - довідки ДАІ; в разі викрадення автомобіля - довідки і копії постанови про припинення кримінальної справи зі слідчих органів.

Договором встановлюється певний відсоток виплат від страхової суми в разі травматичних пошкоджень, отриманих при ДТП, інвалідності або смерті застрахованого. Загальна сума не може перевищувати відповідної страхової суми, обумовленої договором.

Страхове відшкодування не виплачується, якщо страхувальник здійснив умисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, керував транспортом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, не мав документів на право керування, не пред'явив страховику пошкоджене засіб транспорту або повідомив завідомо неправдиві відомості про страхову подію. У разі договору страхування з власною участю страхувальника у відшкодуванні збитку (франшизою) на певну суму і сплатою платежу за тарифом збиток в розмірі франшизи не відшкодовується. Всі розбіжності, що виникають за договором страхування, а також між сторонами і особами, винними в настанні страхового випадку, розглядаються в установленому порядку судовими органами. Страхове відшкодування виплачується самому страхувальнику, його спадкоємцям або вигодонабувачу.

Страхування повітряних суден (в першу чергу - літаків цивільного та негромадянського призначення) - це один з видів авіаційного страхування. Специфіка авіаційного страхування полягає в катастрофічній природі ризику. Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язаний з безпекою повітряного судна - його корпусу, різних частин, систем та обладнання. У світовій практиці набули найбільшого поширення комбіновані поліси зі страхування літаків - так звані авіа-каско.

Повітряні судна можуть бути застраховані на умовах "тільки від повної загибелі" або "від усіх ризиків". За договором страховик зобов'язаний відшкодувати або зменшити розмір шкоди, завданої протягом періоду страхування, під час польоту повітряного судна, при рулении, на стоянці з включеними двигунами. При повному руйнуванні (загибелі) повітряного судна виплачується страхове відшкодування в розмірі повної страхової суми. При страхуванні "від усіх ризиків" страхувальникові виплачується страхове відшкодування не тільки при загибелі судна, а й при його пошкодженнях, але сума виплат при цьому залежить від умов і тяжкості страхового випадку. Чи не покривається збиток внаслідок зносу, корозії, конструктивних дефектів, механічної поломки окремих частин судна, якщо така шкода не з'явився наслідком страхового випадку.

Страхова сума при укладанні договору страхування повітряного судна може бути вказана в межах вартості судна на момент укладення договору, не перевищуючи його дійсної вартості. Договором страхування повітряних суден зазвичай передбачається франшиза.

У разі оренди, придбання повітряного судна в кредит, лізингу в умовах страхового договору встановлюють інтереси всіх учасників відповідних правовідносин.

Вартість страхування залежить від багатьох факторів: професіоналізму льотного і льотно-технічного складу, технічної оснащеності аеропортів, умов відпочинку членів екіпажу та інших факторів.

Морське страхування судів - найстаріший вид майнового страхування. У міжнародній практиці використовується кілька варіантів стандартних умов страхування на різний термін. Нижче розглянуто варіант страхування судів каско (страхування судна як засобу транспорту). Стандартні умови (англійська досвід) виділяють дві групи ризиків:

  • 1) ризики, які пов'язані з людським фактором, тобто які не залежать від волі судновласника, - різні навігаційні небезпеки, в тому числі затоплення судна в шторм, посадка на мілину; вибух, пожежа; піратство або бандитські напади; навмисний викид майна за борт; землетрусу, виверження вулкана, удар блискавки; пригода за вантажно-розвантажувальних роботах або бункеровке; знищення судна, що є потенційним джерелом забруднення навколишнього середовища, за наказом влади;
  • 2) ризики, пов'язані з людським фактором, які міг би запобігти судновласник, - вибух котлів, поломка валів, приховані дефекти устаткування чи корпусу; недбалість команди, ремонтників або фрахтувальників; шахрайство з боку членів команди; зіткнення з літальними апаратами, доками або портовим обладнанням.

Якщо судновласник доведе, що збиток виник внаслідок однієї з причин першої групи, то подальшого розслідування практично не потрібно. Якщо ж страховий випадок віднесений до другої групи, то збитки судновласника буде відшкодовано, тільки якщо він доведе, що не мав місце "недолік належної дбайливості" (want of due diligense), тобто недогляд або недбалість з боку судновласника, менеджера або керівних співробітників берегового апарату судновласницькою компанії. Незважаючи на те що зустрічаються варіанти умов, згідно з якими поняття "судновласник" поширюється і на капітана, як правило, капітан, члени команди або лоцмани не належать до цієї категорії, наслідки їх недогляду або недбалості покриваються страхуванням.

Ставка страхової премії при страхуванні суден каско найчастіше виражається у відсотках від страхової суми, але залежить не стільки від її величини, скільки від розмірів і часу експлуатації судна. Розмір ставки страхової премії зазвичай обернено пропорційний розміру франшизи, рівні якої в різних країнах різні і залежать від типу і вартості судна.

Можливе включення в договір страхування військових і страйкових ризиків, ризику втрати фрахту, підвищених витрат і ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >