Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості здійснення страхування відповідальності в Росії

Громадянська відповідальність завжди індивідуальна, тому страхуванням відповідальності покривається тільки шкоду особистості або майну, що завдана безпосередньо в результаті діяння (дії або бездіяльності) страхувальника. Виходячи з цього страховими випадками при страхуванні відповідальності визнаються діяння страхувальника, в результаті яких може бути завдано шкоди (збитків) третім особам і настає відповідальність за його заподіяння.

Конкретні сфери дії і страхові події відповідальності страхувальника вказуються в страховому полісі і правилах (умовах) відповідного виду страхування. Наприклад, страхування відповідальності може не поширюватися на відповідальність страхувальника, що виникла в результаті заподіяння їм шкоди (збитків) особі або майну працівників страхувальника-фірми; родичам (застрахованим) страхувальника - фізичної особи; на відповідальність, що виникла в результаті заподіяння шкоди майну, що належить страхувальнику або взятому їм в оренду або інший вид користування. Страхуванням відповідальності не покриваються непрямі комерційні втрати третьої особи, а також втрати у вигляді штрафів, неустойок, пені у зв'язку з порушенням потерпілим термінів поставки товарів, технології виробництва та ін. Однак якщо страхувальник і страховик узгодять в договорі інше, то зазначені випадки відповідальності можуть бути в якійсь частині прийняті на страхування.

Договори і правила (умови) страхування відповідальності розробляються страховиками самостійно відповідно до типових договорів і правилами, що розробляються Росстрахнадзором. До найбільш загальних вимог договірних умов страхування відповідальності можна віднести ті ж вимоги, що і до договорів майнового і особистого страхування. Так, страхувальник зобов'язаний у період дії договору негайно повідомити страховика про будь-якому зміну в характері своєї діяльності, зміст і експлуатації майна, транспортних засобів, зміну форм і способів виробництва, зміні комерційних договорів і контрактів, умов забезпечення обслуговування туристів і інших дій, якщо це може впливати на підвищення ступеня ризику щодо третіх осіб.

При настанні страхового випадку (заподіяння страхувальником шкоди (збитків) третій особі) страхувальник зобов'язаний негайно повідомити страховика про отримання ним офіційних претензій від потерпілого, повідомити про початок дій компетентних органів за фактом заподіяння шкоди (збитків), а також повідомити про всі обставини їх заподіяння та пред'явити наявні документи і матеріали, необхідні для прийняття рішення про компенсацію шкоди (акт або протокол про страховий випадок, матеріали розслідування, виклик до суду або рішення суду та ін.). До прийняття страховиком певного рішення і без його згоди страхувальник не має права давати будь-кому обіцянки і робити пропозиції про добровільне відшкодування шкоди (збитків) або про визнання повністю або частково свою відповідальність.

Виходячи з принципу випадковості (непреднамеренности) страхового ризику, страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування (компенсації витрат на відшкодування шкоди), якщо її було завдано страхувальником свідомо чи внаслідок допущення ним дій, нс відповідають вимогам професійної підготовки (шофера, лікаря, нотаріуса, адвоката і ін.), або бездіяльності (при неутримання в належному порядку спортивно-культурно-оздоровчих комплексів; невиконанні вимог протипожежних заходів, техніки безпеки, комерційних і фінансово-грошових зобов'язань), а також якщо страховий випадок стався в результаті алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння страхувальника. Страховик також має право використовувати по відношенню до страхувальника регресне стягнення виплаченого потерпілому страхового відшкодування, наприклад, у випадках, коли шкода страхувальником заподіяно через грубу необережність або вчиненні дій, що вимагають відповідних навичок і спеціальних дозволів, якщо останні не підтверджені відповідними документами.

Страхова сума за договором страхування відповідальності встановлюється в різних варіантах. Наприклад, окремо на випадок заподіяння шкоди (збитків) особистості, при цьому порізно одній особі, групі осіб; окремо - на випадок заподіяння шкоди (збитків) майну. Загальний ліміт відповідальності, що покриваються страхуванням, також може встановлюватися окремо.

Страхове відшкодування шкоди (збитків) виплачується в межах страхової суми, зазначеної у страховому полісі. Страховик може також відшкодовувати і інші витрати, які були затребувані постраждалим, і витрати самого страхувальника, за умови встановлення по ним спеціальної страхової суми в полісі. Страхове відшкодування може виплачуватися за розпорядженням страхувальника безпосередньо постраждалій особі (особам), наприклад туристам при невиконанні договірних зобов'язань з боку туристичних фірм. Страховик має право за погодженням зі страхувальником взяти на себе захист його прав і вести всі справи по врегулюванню збитку, а також пред'являти контрпретензій і вести судову справу від імені страхувальника.

Тарифні ставки при страхуванні відповідальності розраховуються з урахуванням ступеня страхового ризику, можливого розміру заподіяної шкоди (у вартісному вираженні), втраченого потерпілим заробітку внаслідок втрати працездатності; витрат, викликаних ушкодженням здоров'я, з урахуванням збитків, завданих майну громадян або господарюючих суб'єктів. Диференціація тарифних ставок залежить також від лімітів страхових сум (в тому числі лімітів страхового покриття для туристів), виду страхування, кількості застрахованих.

Аналіз страхових премій і виплат по добровільному страхуванню відповідальності за даними ФСФР РФ за 2011-2012 рр. (Табл. 20.1, 20.2) показує наступні видові особливості:

 • - За величиною страхових премій у відсотках до загальної суми страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (23,4% в 2011 р і 27,0% в 2012 р) в 2011 р займало перше місце, але в 2012 р перемістилося на друге місце, поступившись першим місцем страхуванню цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам (42,4% в 2012 р), так як потреба в такому страхуванні найзначніша через високі ризики заподіяння шкоди третім особам;
 • - За величиною страхових премій у відсотках до загальної суми страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в рамках міжнародних систем страхування "Зелена карта" (9,0% в 2011 р і 10,3% в 2012 р) перемістилося з четвертого на третє місце . Останнє пов'язано з підвищенням потреби в такому страхуванні на тлі зростання міжнародних автотранспортних перевезень;
 • - За величиною страхових премій у відсотках до загальної суми страхування цивільної відповідальності власників повітряного транспорту (9,8% в 2011 р і 8,6% в 2012 р) перемістилося з третього на четверте місце з-за зменшення в абсолютному вираженні зібраної страхової премії (з 2,68 до 2,56 млрд руб., тобто на 120 млн руб.) в силу скорочення числа власників і договорів страхування з ними по тлі високих ризиків при зносі повітряного транспорту;
 • - За величиною страхових премій у відсотках до загальної суми на останніх місцях опинилися страхування цивільної відповідальності власників ж / д транспорту (0,01% в 2011 р і 0,1% в 2012 р) і страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором (4,5% в 2011 р і 3,6% в 2012 р). Найнижчий рівень з цивільної відповідальності власників ж / д транспорту пов'язаний з посиленням домінування обов'язкового страхування в цій сфері. Низький рівень по відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором пов'язаний з нерозвиненістю цього виду страхування і боязню російських страховиків його розвивати через високі ризики (абсолютне зниження страхової премії на 140 млн руб. В силу скорочення числа договорів);
 • - За величиною страхових виплат у відсотках до загальної суми страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (42,4% в 2011 р і 46,1% в 2012 р) стійко займає перше місце в силу високої потреби в компенсації збитків по дорожньо-транспортним для розслідування обставин як страховими випадками, посилення цих ризиків на тлі кризи дорожнього будівництва і кризи управління дорожнім рухом в провінціях;
 • - За величиною страхових виплат у відсотках до загальної суми страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам (18,7% в 2012 р) посіло друге місце, так як протягом тільки одного року стала поки не небезпечно зростати частота страхових випадків по зростаючій кількості укладених договорів;
 • - За величиною страхових виплат у відсотках до загальної суми страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту (16,2% в 2011 р і 14,8% в 2012 р) посіло третє місце. Тут спостерігається висока частота страхових випадків за укладеними договору і високі страхові збитки на тлі кризи з розвитком водного транспорту і регулювання його руху;
 • - За величиною страхових виплат у відсотках до загальної суми на останніх місцях опинилися страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт і послуг (2,9% в 2012 р) і страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні об'єкти (3,6 % в 2012 р), в силу нерозвиненості цих видів страхування, малої кількості договорів і числа страхувальників на тлі значних ризиків;
 • - За часткою вироблених страхових виплат у відсотках до зібраних страхових премій на першому місці виявилося страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту (40,0% в 2011 р і 47,3% в 2012 р) через високу частоти страхових випадків і розміру страхових збитків при недостатньому розвитку водного транспорту;
 • - За часткою вироблених страхових виплат у відсотках до зібраних страхових премій на другому місці виявилося страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (24,4% в 2011 р і 30,4% в 2012 р) через посилення ризиків дорожньо-транспортних пригод по частоті і розмірам збитків, хоча в 2012 р воно поступилося місцем страхуванню цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором (37,9% в 2012 р) через високу частоти і збитковості ризиків при найменшому числі договорів.

За часткою вироблених страхових виплат у відсотках до зібраних страхових премій на останньому місці виявилося страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт і послуг (7,3% в 2012 р) через нерозвиненість і недостатньою організації цього виду страхування при високій потреби в компенсації шкоди (табл. 20.2).

Таблиця 20.1

Страхові премії та виплати по добровільному страхуванню відповідальності за 2011 р [1]

Найменування

Страхові премії

виплати

Виплати в% до страхових премій

млрд

руб.

в%

до загальної суми

У %

до періоду попереднього року

млрд

руб.

в %

до загальної суми

У %

до періоду попереднього року

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (всього)

6,39

23,4

128,8

1,56

42,4

148,6

24,4

в тому числі:

страхування, здійснюване в рамках міжнародних систем страхування

2,45

9,0

117,2

0,23

6,3

145,5

9,4

крім страхування, здійснюваного в рамках міжнародних систем страхування

3,94

14,4

137,3

1,33

36,1

148,5

33,8

цивільної відповідальності власників ж / д транспорту

0,003

0,01

289,0

0

0

0

цивільної відповідальності власників повітряного транспорту

2,68

9,8

98,5

0,24

6,7

88,9

8,9

цивільної відповідальності власників водного транспорту

1,5

5,5

104,2

0,6

16,2

88,8

40,0

цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні об'єкти

2,44

8,9

103,8

0,24

6,6

168,0

9,8

цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором

1,22

4,5

39,1

0,12

3,2

93,5

9,8

інших видів відповідальності

13,1

47,9

103,5

0,92

24,9

140,1

7,02

Разом з добровільного страхування відпові ності

27,33

100.0

100,3

3,68

100,0

125,6

13,5

Таблиця 20.2

Страхові премії та виплати по добровільному страхуванню відповідальності за 2012 р [2]

Найменування

Страхові премії

виплати

Виплати в% до страхових премій

млрд

руб.

в %

до загальної суми

У %

до періоду попереднього року

млрд

руб.

в%

до загальної суми

У %

до періоду попереднього року

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (всього)

8,07

27,0

122,8

2,45

46,1

158,1

24,4

в тому числі:

страхування, здійснюване в рамках міжнародних систем страхування "Зелена карта"

3,08

10,3

117,6

0,26

5,0

109,4

9,4

цивільної відповідальності власників транспортних засобів ж / д транспорту

0,04

0,1

1 437,0

0

0

0

33,8

цивільної відповідальності власників засобів повітряного транспорту

2,56

8,6

94,1

0,33

6,3

131,9

цивільної відповідальності власників засобів водного транспорту

1,67

5,6

111,3

0,79

14,8

131,0

47,3

цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні об'єкти

1,75

5,8

69,2

0,19

3,6

78,1

10,9

за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт і послуг *

2,07

6,9

-

0,15

2,9

-

7,3

за заподіяння шкоди третім особам *

12,71

42,4

-

0,99

18,7

-

7,8

за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором

1,08

3,6

85,0

0,41

7,6

340,4

37,9

Разом із добровільного страхування цивільної відповідальності

29,95

100,0

108,0

5,31

100,0

144,3

17,7

* Показник введений починаючи зі звітності за 1 півріччя 2012 р

В цілому структура страхових премій і виплат добровільного страхування цивільної відповідальності змінюється на користь домінування страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, страхування цивільної відповідальності власників повітряного транспорту і страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту через посилення дії транспортних ризиків за частотою і розміром очікуваних збитків.

 • [1] Див. Офіційний сайт Федеральної служби з фінансових ринків Російської Федерації. URL. http.//fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics
 • [2] Див. Офіційний сайт Федеральної служби з фінансових ринків Російської Федерації. URL. fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук