Страхування професійної відповідальності

Страхування відповідальності за кордоном передбачає всі можливі страхові випадки. Так, наприклад, передбачається страхування наземної служби управління супутниками і космічними апаратами (ground support insurance). В авіаційному страхуванні це форма страхування відповідальності, пов'язаної з використанням космічної техніки. Вона забезпечує страховий захист на випадок пред'явлення претензій по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну третіх осіб в результаті певного події при запуску супутника або космічного апарату. Однак більшу частину договорів зі страхування відповідальності укладають при страхуванні професійної відповідальності. Цей вид страхування відповідальності призначений для страхового захисту осіб певних професій (нотаріусів, лікарів, архітекторів, фармацевтів, адвокатів і т.д.) від юридичних претензій, що випливають з чинного законодавства або позовів до них, на відшкодування клієнтам (пацієнтам) матеріального збитку в результаті недбалості, допущеної зазначеними особами в процесі виконання службових обов'язків. Страхове покриття, так само як і в Росії, поширюється виключно на юридичну відповідальність і не відноситься до моральної відповідальності. Основою для виникнення юридичної відповідальності є порушення договірних зобов'язань як самим професійним обличчям, так і особами, які діють від його імені. Мається на увазі умовою контракту є обов'язок професійного особи проявляти необхідну обачність і професійне вміння. У багатьох країнах згідно з чинним законодавством страхування професійної відповідальності є обов'язковим. Наявність страхового поліса служить одним з елементів, необхідних для отримання ліцензії на приватну професійну практику. Зазначений вид страхування поширюється не на який-небудь конкретний випадок, а діє протягом терміну, обумовленого в договорі страхування, а також поширюється на випадки, які сталися під час дії поліса, але виявлені після певного періоду, тобто після закінчення терміну дії поліса.

Страхування професійної відповідальності лікарів (Physician Professional Liability Insurance) - вид страхування професійної відповідальності, який сформувався в 1960-1970-і рр. в розвинених країнах як страхування помилок лікарів. Маються на увазі, природно, не помилки, які підпадають під кримінальну відповідальність, а помилки, допущені лікарями при прояві ними вищої сумлінності і використанні максимуму знань і досвіду. Істотним поштовхом до розвитку цього виду страхування послужили прецеденти, створені судами, які присуджували значні суми на користь позивачів, які досягали мільйона і більше доларів. Вельми часто пред'являються претензії до анестезіології та хірургам. Збільшується кількість позовів до психіатрів, особливо в зв'язку з випадками самогубства. Якщо раніше вважалося, що передбачити самогубство нервового хворого неможливо, то тепер, як правило, не дотримуються такої точки зору, і родичі самогубці виставляють позови проти психіатрів, звинувачуючи їх у тому, що вони не передбачили нещастя, яке можна було запобігти. Ставки премії зі страхування професійної відповідальності лікарів у зв'язку з великою кількістю страхових випадків мають тенденції до збільшення. Досить сказати, що, наприклад, в США деякі лікарі платять страхові премії до 15-20 тис. Дол, в рік.

Передбачається також страхування професійної відповідальності станцій радіо- і телемовлення (broadcasters 'liability insurance). Дане страхування проводиться з метою захисту інтересів радіо- і телевізійних станцій від шкоди, заподіяної помилками і упущеннями, допущеними у виробничій діяльності, при використанні і поширенні програм або рекламних матеріалів. Страховий захист зазвичай оформляється на умовах "заяви претензій".

До страхування професійної відповідальності відноситься і страхування від недбалості в роботі (Professional-Indemnity Insurance). Це вид страхування відповідальності, застосовуваний особами певних професій (лікарями, адвокатами, бухгалтерами, бізнесменами та ін.) В зв'язку з ризиком виплати компенсацій за позовами про професійну недбалість. Наприклад, мова може йти про невірне раді, якщо бізнесмен у своїй рекламі вказує, що є експертом в цій галузі; або про лікаря, який зробив поверхневий огляд, який призвів до помилкового діагнозу; або про адвоката, який, не усвідомивши суті справи, дав неправильний рада своєму клієнтові, в результаті чого погіршив становище останнього.

У страхуванні професійної відповідальності передбачається також страхування від помилок і упущень (errors and omissions insurance - E & O). Це страхування, що забезпечує відшкодування шкоди, заподіяної в результаті допущених страхувальником недбалості, помилок в діях або невчинення ним дій при виконанні його службових чи професійних обов'язків. Страхування часто проводиться з власним утриманням страхувальника (в сумі понад 1 тис. Дол.) І, як правило, не передбачає положення про згоду страхувальника на врегулювання претензій, на відміну від страхування професійної відповідальності.

До страхування професійної відповідальності відноситься і такий вид страхового захисту, як страхування відповідальності власників авіаційних ангарів (hangarkeepers 'liability insurance). Це страховий захист інтересів власника (оператора) авіаційного ангара, пов'язаних з розпорядженням, обслуговуванням або використанням належної йому (знаходиться в його розпорядженні) нерухомої власності (ангара). Страхування забезпечує захист на випадок пошкодження кошти авіаційної техніки, що належить іншій особі, під час його перебування під опікою страхувальника з метою зберігання або проведення ремонтних робіт. Близьким до даного виду страхування є страхування відповідальності власників і операторів аеропортів (airport owners 'and operators' liability insurance) - форма страхування загальної відповідальності, адаптована до потреб власників і операторів аеропортів, яка оформляється страховиками, що спеціалізуються на операціях авіаційного страхування.

У багатьох країнах також передбачається страхування відповідальності власників будівель і споруд, пов'язаних з відвідуванням їх третіми особами або обслуговуванням цих осіб, - вид страхування відповідальності, страхувальниками за яким виступають власники або орендарі кінотеатрів, театрів, гральних залів, магазинів, лікарень, дитячих садків, готелів , пансіонатів, ресторанів, кафе, пралень, підприємств хімчистки, стадіонів тощо Тут в обсяг страхового відшкодування третім особам включається смерть або хвороба (за винятком штатних працівників) і збиток майну третіх осіб. Поряд з дрібними збитками, пов'язаними з псуванням одягу, постільних речей та ін., Втрати можуть носити катастрофічний характер: пожежі в переповнених видовищних закладах, масове отруєння відвідувачів ресторану. Великі претензії можуть мати місце в лікарнях у зв'язку з ненавмисними упущеннями медичного персоналу (неправильний діагноз, наслідки хірургічних операцій, недоліки при лікуванні і т.п.).

Дуже цікавий досвід страхування відповідальності державних посадових осіб (public officials 'liability insurance). Це форма страхування відповідальності для державного юридичної особи та осіб, що діють від його імені, на випадок допущення помилок, помилкових заяв, упущень, недбалості або порушення обов'язків. Поліс може також передбачати страховий захист на випадок вчинення неправомірної дії, неналежного здійснення правомірних дій або невиконання прийнятих на себе обов'язків або зобов'язань.

Передбачаються також і такі специфічні різновиди страхування, як страхування відповідальності за якість продукції (product liability insurance), що представляє собою страховий захист інтересів виробника або продавця продукції від відповідальності на випадок заподіяння споживачеві продукції (покупцеві, користувачеві, а також випадковим свідкові, що сталося) майнової шкоди або шкоди здоров'ю через дефект або фактичної відмови вироби, і страхування відповідальності за якість продукції після завершення робіт (products-completed operations insurance), що є страховим захистом від збитків, що виникають через настання відповідальності виробника, продавця або розповсюджувача продукції за заподіяння шкоди або майнової шкоди, що настала в результаті використання продукції. Це частина страхового захисту відповідальності за якість продукції за комерційним полісу страхування загальної відповідальності. Страховий захист включає також відповідальність, яку несе підрядник за неналежним чином виконану ним роботу (з будівництва або монтажу), після того як робота була завершена.

Страхування відповідальності перед авіапасажирами (aviation passenger liability insurance) передбачає страховий захист для операторів авіаційної техніки на випадок заподіяння шкоди життю або здоров'ю пасажирів в результаті нещасного випадку під час їх перебування на борту літака. Авіаційні поліси, за якими забезпечується страхування відповідальності, поділяються на два основних види: загальна відповідальність (виключаючи відповідальність перед пасажирами) і відповідальність перед пасажирами.

Страхування відповідальності при використанні атомної енергії (nuclear energy liability insurance) - це поліс, що забезпечує страховий захист за претензіями, що заявляється в зв'язку з заподіянням шкоди здоров'ю або майнової шкоди, що настала в результаті впливу радіоактивного матеріалу, який знаходився в приміщенні, що належить компанії, або в процесі перевезення. У зв'язку з тим що більшість полісів зі страхування відповідальності виключають ризик відповідальності, пов'язаної з використанням атомної енергії, даний вид страхового захисту може бути оформлений окремо.

Страхування відповідальності при виробництві проектних, інженерних та інших робіт (Industrial Liability Insurance of Projects, Engineers and others Works) - це вид страхування відповідальності, в якому страхувальниками є проектувальники і організатори шосейних доріг, каналізаційних, водопровідних і обігрівальних систем, проектувальники будівельних мостів, фірми або особи, відповідальні за експлуатацію пасажирських ліфтів і ескалаторів, проектувальники і будівельники промислових об'єктів і житлових будинків і т.п. Мета такого страхування полягає в захисті інтересів третіх осіб, яким можуть бути завдані тілесне ушкодження (включаючи смерть) або хвороба, а також збиток майну. Наприклад, при прокладанні глибоких траншей для водопроводу або каналізації можливе падіння людей в траншеї, пошкодження електрокабелів, осідання ближніх будівель в результаті порушення ґрунтової структури, недотримання необхідних запобіжних заходів руху транспорту, особливо в період дощів, снігопадів. Будівництво будь-яких будівель і споруд в межах міста пов'язано з підвищеною небезпекою можливого заподіяння шкоди третім особам і їх майну (падіння кранів, обрушення будівельних лісів, падіння будівельних матеріалів з висоти і т.п.).

Страхування відповідальності виробника (Ргоducts-Liability Insurance) - це вид страхування відповідальності, що покриває будь-яку компенсацію, яку страхувальник юридично зобов'язаний виплатити померлим, покаліченим або потерпілим майнові збитки клієнтам в результаті наявності дефекту в зробленому або реалізованому страхувальником виробі. Витрати, що виникають внаслідок цього дефекту, але не належать до обумовленим в законі видів шкоди, даним страхуванням покриваються. Їх покриття забезпечується шляхом страхування від виробничого браку.

Страхування відповідальності виробників авіаційної техніки (aircraft product liability insurance) передбачає відповідальність за якість продукції, спеціально призначеної для виробників і дилерів авіаційної техніки, а також базових операторів авіаційної техніки, які надають послуги з її ремонту і обслуговування. Більшість страхових компаній не проводять цей вид страхування через катастрофічних наслідків можливого збитку в разі відмови одного з основних агрегатів літака під час здійснення польоту. Страхування зазвичай оформляється спеціалізованими авіаційними страховиками або спеціалізованими синдикатами Ллойда.

Страхування відповідальності виробників продукції за забруднення (pollution product liability insurance) забезпечує страховий захист відповідальності, яка настає в результаті забруднення, в тих випадках, на які поширюються виключення, що стосуються забруднення, передбачені в комерційному полісі страхування загальної відповідальності. Даний вид страхування забезпечує захист на випадок заподіяння шкоди здоров'ю або шкоди майну третьої особи, включаючи шкоду або збиток, який виникає в результаті відмови (порушення працездатності) виробів, вироблених страхувальником (наприклад, клапанів, шлангів, труб або резервуарів), а також від витрат, пов'язаних з усуненням наслідків забруднення (очищення, прибирання).

У страхуванні відповідальності роботодавців (employers 'liability insurance) передбачається страховий захист інтересів роботодавця від збитків, викликаних настанням передбаченої за загальним праву відповідальності за збитки, пов'язані з тілесними ушкодженнями, отриманими службовцями роботодавця в процесі виконання ними своїх професійних обов'язків, в тих випадках, на які відповідальність, яка настає відповідно до норм закону про виплату компенсацій працівникам, не поширюється. Первинна страховий захист діє але типовим полісом страхування, що забезпечує виплату компенсацій працівникам, зазвичай з лімітом відповідальності (1 млн дол.). Полісом страхування відповідальності роботодавця покривається випливає із законодавства відповідальність за тілесні ушкодження (включаючи смерть) та захворювання, пов'язані безпосередньо з виробничою діяльністю і відбуваються в процесі виконання потерпілим своїх обов'язків, що випливають з трудового угоди. Страхове покриття також поширюється на недбалість, допущену будь-яким працівником щодо іншого працівника (випущений з рук цегла, який падає на голову нижчестоящого працівника). Страхування поширюється на можливі збитки майну зайнятих на виробництві працівників. Розрахунок премії базується на загальній сумі зарплати того кола працівників, на який поширюється страхування. Ставки премії знаходяться в прямій залежності від характеру виробництва, статистики ймовірності настання страхових випадків та їх наслідків. Страхування, як правило, не поширюється на професійні захворювання. Цей вид відповідальності може бути застрахований за особливою угодою між страхувальником і страховиком.

Специфічним є страхування відповідальності роботодавців, які не є власниками кошти автотранспорту, використовуваного в службових цілях (employers nonownership liability insurance). В автомобільному страхуванні передбачається подібна страховий захист інтересів роботодавця від збитків по відповідальності, що виникають у зв'язку з використанням службовцями роботодавця власних автомобілів при виконанні ними своїх службових обов'язків.

Страхування відповідальності рекламодавців і агентств по рекламі (advertisers and advertising agency liability insurance) - це форма страхування, що забезпечує страховий захист відповідальності, передбаченої законом або умовами договору, за шкоду, що виникає в результаті наклепу, образи, порушення авторського права, піратства або вторгнення в особисте життя, скоєних під час проведення будь-якої форми реклами, публікації, радіо- або телевізійної передачі, що представляє рекламу страхувальника.

Страхування відповідальності керівників і керівних службовців (directors and officers liability insurance - D & O) - це спеціалізована форма страхування професійної відповідальності від збитків, пов'язаних з юридичними витратами і настанням відповідальності перед акціонерами, власниками бондів, кредиторами або іншими особами, що виникає в результаті дій або упущень, скоєних керівником або посадовою особою комерційного підприємства або некомерційної організації. Керівники і керівні службовці не несуть відповідальності за вчинення помилки при діловому рішення, прийняте ними з чесних спонукань, або за ділове рішення, засноване на розумної обережності, в результаті якого настала фінансова збиток; але вони несуть особисту відповідальність за свої дії або упущення, скоєні в силу недбалості, нерозсудливості або несумлінності. Більшість страхових полісів даного виду складається з двох частин, кожна з яких відноситься до різних видів страхового захисту: страховий захист (частина "А"), що забезпечує компенсацію керівникам і керівним службовцям прямих витрат у зв'язку з претензіями третіх осіб, і страховий захист (частина " в ") - відшкодування корпорації того, що повинно бути відшкодовано керівниками і керівними службовцями в тому випадку, якщо воно (відшкодування) потрібно або допускається законодавством або статутом корпорації. Страховий захист забезпечується на умовах заяви претензій. Деякі поліси передбачають страховий захист тільки в частині "А", а деякі - оплату витрат від імені керівників і керівних службовців, на відміну від виплати на умовах компенсації.

Передбачається також страхування відповідальності станцій місцевого телебачення (community antenna television liability insurance - CATV). Це форма страхування професійної відповідальності для станцій радіо- і телемовлення, яка використовується для захисту інтересів організацій, що надають послуги кабельного телебачення. За цією формою страхування забезпечується страховий захист від збитків по загальній відповідальності, пов'язаних з виплатою відшкодувань у випадках пред'явлення претензій через шкоди, заподіяної наклепом, образою або дискредитацією, порушенням авторського права, плагіатом, незаконним привласненням або використанням авторського права на твір літератури, слогана або інтелектуальної власності, вторгненням в особисте життя та іншими юридично обґрунтованими претензіями, які заявляються в зв'язку з поширенням програм по системі кабельного телевізійного мовлення. Страховий захист поширюється на відповідальність за договором, який може бути укладений із спонсором або рекламним агентством.

Страхування відповідальності фрахтувальників (charterers liability insurance) проводиться в страхуванні океанських і морських перевезень як форма страхування, що забезпечує захист на випадок настання відповідальності особи, що орендує судно, перед іншою особою. Орендодавець може нести повну відповідальність за судно і екіпаж (наприклад, як у випадку чартеру тільки на судно) або обмежувати підлягає страхуванню інтерес часткової відповідальністю (як в чартері на термін) і залишати більшу частину вимог щодо забезпечення страхуванням на відповідальності власника судна, від якого і потрібно їх дотримання.

Страхування відповідальності, пов'язаної з процесом забезпечення зайнятістю (employment practices liability insurance - EPLI), - це страхування для роботодавців, що забезпечує страховий захист при пред'явленні претензій щодо неправомірного звільнення, дискримінації або сексуального утиску, що здійснюються ними по відношенню до службовців або колишнім службовцям. Більшістю полісів передбачається страховий захист роботодавців на випадок пред'явлення претензій особами, чиї заяви про прийом на роботу були відхилені. В даний час дане страхування може бути забезпечено в основному за окремим полісом або оформлено додатково до наявного страхування відповідальності в сфері діяльності або страхування відповідальності керівників і керівних службовців. Страхування оформлюється на умовах заяви претензії.

Страхування екологічних ризиків

Даний вид страхового захисту ґрунтується на діючих нормах природоохоронного законодавства тієї чи іншої держави. Його основна мета, як правило, полягає в тому, щоб покрити страхувальнику збитки, пов'язані з необхідністю відшкодувати третім особам шкоду, який вони понесли в результаті забруднення навколишнього середовища, який став наслідком діяльності страхувальника. Як і в Росії, страхувальниками по даному виду страхування можуть бути юридичні або фізичні особи. В обсяг страхового покриття можуть входити як прямі, так і непрямі збитки, пов'язані із заподіянням шкоди здоров'ю і власності третіх осіб; відшкодовуються також судові витрати і витрати, проведені страхувальником для зменшення розмірів збитку.

Нерідко відповідальність за цими видами страхування настає навіть в тому випадку, коли страхувальник буває невинний у забрудненні навколишнього середовища: достатньо лише довести небезпеку обладнання, що використовується ним у своїй роботі, для навколишнього середовища (тобто коли діє принцип обов'язковості відшкодування шкоди незалежно від ступеня провини - для джерел підвищеної небезпеки). Це пов'язано з особливостями національного екологічного законодавства тих чи інших країн. У той же час страховики, як правило, включають в обсяг свого покриття тільки випадки забруднення навколишнього середовища, пов'язані з будь-якими аваріями, виключаючи заздалегідь заплановані викиди, а також збитки, пов'язані з навмисними діями страхувальника.

Страхування екологічних ризиків може бути пов'язано з можливістю дуже великих виплат страхового відшкодування за один страховий випадок, тому нерідко його умови обумовлюють граничний розмір виплат (визначається системою міжнародних конвенцій і договорів). За деякими даними, розмір страхового покриття при специфічних видах страхування обчислюється в 100-150 млн дол, на один проект і від 300 до 350 млн дол, на одну країну, а це під силу тільки державним агентствам або великим приватним страховикам.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >