Управлінчеські рішення

Управлінське рішення - це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обгрунтування і вибору альтернативи. В організації менеджерами різних рівнів постійно вживаються якісь рішення, пов'язані з управлінням підрозділами організації або управлінням бізнесом. Наприклад, процес прийняття рішень лежить в основі планування діяльності організації, так як план (або бюджет) можна представити у вигляді набору рішень по отриманню ресурсів, їх розміщення і використання для досягнення організаційних цілей. Ухвалення оптимального рішення є основною передумовою забезпечення конкурентоспроможності продукції і компанії в цілому.

Незважаючи на унікальність кожного управлінського рішення, можна виділити загальні характерні операції і процеси, що протікають в певній послідовності. Алгоритм прийняття і контролю виконання управлінського рішення представлений на рис. 1.1; він включає чотири групи взаємозалежних процесів:

  • 1) прийняття рішення;
  • 2) виконання прийнятого рішення;
  • 3) контроль за результатами виконання рішення;
  • 4) збір і аналіз інформації для подальших рішень.

Управлінський облік безпосередньо бере участь в першому, третьому і четвертому процесах. Поглиблюючи далі алгоритм прийняття управлінського рішення в частині першого кроку, проаналізуємо структуру процесу підготовки інформації для прийняття рішення.

Ухвалення управлінського рішення - це процес вибору курсу дій з двох або більше альтернатив в процесі досягнення поставленої мети. Процес прийняття рішень можна представити у вигляді набору послідовних операцій, які в свою чергу поділяються на конкретні дії, необхідні для досягнення поставлених цілей і завдань в кожен даний момент управління. Основні операції процесу - це виявлення проблеми та постановка завдань, підготовка інформаційної бази прийняття рішення, вибір оптимального курсу дій з альтернативних варіантів, тобто власне прийняття рішення.

Подальша декомпозиція процесу прийняття рішення призводить до виділення в складі операції з підготовки інформаційної бази наступних дій:

  • 1) збір даних;
  • 2) попередня обробка даних;
  • 3) обробка інформації за допомогою спеціальних методів і моделей.

Процес прийняття та виконання управлінського рішення

Мал. 1.1. Процес прийняття та виконання управлінського рішення

Сукупність дій можна уявити як покрокову процедуру управлінського обліку з підготовки інформації для прийняття рішення. На першому кроці відбувається формування вихідної інформаційної бази шляхом збору даних з первинного обліку, оперативно-технічного і фінансового обліку. У базу потрапляє також нормативна, статистична і планова інформація. Дані ще не готові для передачі менеджерам, вони вимагають перетворень. На другому кроці для окремих груп управлінських рішень проводиться попередня обробка даних спеціальним чином. Наприклад, при маржинальном підході необхідно виділити зі складу загальних витрат змінні і постійні витрати, тобто провести аналіз поведінки витрат в залежності від зміни обсягу діяльності (див. параграф 4.3). Якщо для обгрунтування рішень потрібна інформація про повної собівартості продукції, то слід розподілити і перерозподілити непрямі витрати (див. Параграф 4.2). На третьому кроці проводиться обробка інформації другого кроку за допомогою спеціальних методик і моделей, зокрема методики аналізу співвідношень прибутку, витрат та обсягу ділової активності (CVP-аналіз), лінійного програмування, теорії масового обслуговування та ін. Результат третього кроку передається менеджерам для прийняття рішень по ціноутворенню, аутсорсингу, розрахунку порога безпеки та ін. Так як управлінський облік відіграє велику роль в ухваленні рішень, в практиці багатьох західних країн для підготовки стратегічних рішень до складу проблемно-впроваджувальних груп входять не тільки інженери, керівники виробничих і збутових підрозділів, а й фахівці з управлінського обліку.

Як тільки рішення починає виконуватися, фахівці з управлінського обліку забезпечують зворотний зв'язок - формують звіти для моніторингу виконання рішення. Очевидна роль управлінського обліку в четвертому процесі "збору і аналізу інформації для подальших рішень".

Розглядаючи управлінське рішення в контексті облікових методів і процедур, звертаємо увагу читача на те, що існує ряд обмежень і припущень, що впливають на підходи до формування інформаційної бази. Прикладами обмежень виконання управлінських рішень є недостатність необхідних ресурсів в організації, закони, етичні міркування і ін. Важливим обмежувачем в прийнятті рішень є встановлення повноважень, в межах яких може діяти менеджер. (У четвертій частині книги будуть розглянуті приклади підготовки інформації для груп управлінських рішень з урахуванням лімітує фактора.) Слід також мати на увазі при формуванні інформації, що управлінський облік вводить ряд припущень. Наприклад, при популярному маржинальном підході при розподілі витрат на змінні і постійні допускається, що витрати змінюються тільки під впливом одного фактора - обсягу ділової активності, причому функціональна залежність прямо пропорційна.

Все різноманіття управлінських рішень можна розділити на типові групи. У спеціальній літературі автори виділяють різні класифікаційні ознаки рішень. У книзі детально будуть розглянуті групи управлінських рішень з типовими прийомами підготовки інформації для аналізу проблеми і прийняття рішення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >