Модульна структура управлінського обліку

Принципи, цілі та функції управлінського обліку формують його концепцію, а концепція визначає структуру. Виходячи з визначень управлінського обліку, його структуру можна представити у вигляді взаємопов'язаного поєднання модулів (рис. 2.5). Основними модулями є бюджетування і моніторинг виконання бюджетів, калькулювання собівартості продукції та процесів, підготовка інформації для прийняття проблемних управлінських рішень і т.д. Кожен з модулів в свою чергу можна поділити на складові елементи. Наприклад, модуль "калькулювання собівартості продукції і процесів" можна представити у вигляді класифікаційного дерева систем калькулювання.

Модульна структура управлінського обліку

Мал. 2.5. Модульна структура управлінського обліку

Модуль "бюджетування" включає процедури:

  • • формування і коригування бюджетів;
  • • складання внутрішньої звітності по виконанню бюджетних завдань;
  • • проведення план-фактного аналізу.

Формування генерального бюджету організації передбачає взаємопов'язаний набір операцій по складанню і узгодженню окремих операційних і фінансових бюджетів. Дана процедура насичена як технічними, так і поведінковими аспектами. Бюджетування - це рутинний процес, він включає регулярно повторювані операції. Тому важливо визначити період часу, на який складаються бюджети, періодичність коригування бюджетних показників і бюджетний. Бюджетний контроль включає як складання поточної звітності, так і аналітичні процедури в порівнянні фактичних і планових показників. Аналіз гнучких бюджетів з виявленням і дослідженням відхилень - це приклад взаємозв'язку окремих модулів управлінського обліку; він є один з потужних інструментів моніторингу виконання бюджетів і таких систем калькулювання як стандарт-костс і нормативний облік витрат.

Модуль "калькулювання":

  • • реалізує принцип "різні витрати - для різних цілей";
  • • має різну тимчасову спрямованість;
  • • процедура включає розрахунок не тільки собівартості, але і прибутку;
  • • розраховується собівартість не тільки продукції, але також процесів та їх складових частин - операцій.

Калькулювання є найважливішою складовою частиною управлінського обліку. Воно становить значну частину

області збігу фінансового та управлінського обліку при єдності облікової політики. В даному модулі ключова роль відводиться виділенню груп витрат, об'єктів калькулювання, методів оцінки й взаємозв'язку окремих елементів систем калькулювання. Це складна ділянка бухгалтерської справи, на який залучаються фахівці високої кваліфікації, які мають як вміннями і навичками виконання облікових процедур, а й розумінням протікають в системах калькулювання процесів і встановлених взаємозв'язків.

У модулі "спеціальні управлінські рішення" обгрунтовуються:

  • • стратегічні управлінські рішення;
  • • ситуаційні оперативні рішення.

Даний модуль включає счетоведческіе і аналітичні процедури, пов'язані з дискретними управлінськими завданнями. Існують типові групи рішень, для них розроблені спеціальні прийоми формування інформації. Це можуть бути стратегічні управлінські рішення або оперативні рішення, як правило, викликані нестандартними ситуаціями.

приклад 2.5

Підприємство має вільні потужності, тобто обладнання в цехах частково простоює. Клієнт пропонує укласти разовий контракт на виробництво і продаж продукції за цінами, що не перевищують собівартість. Це завдання даного модуля. Як фахівці здійснюють розрахунки для аналогічних ситуацій, пояснюється в гл. 7.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >