Розвиток управлінського обліку

Управлінський облік як соціально-економічне явище постійно розвивається: розширюються його функції, збільшується набір розв'язуваних їм завдань, урізноманітнюються застосовувані ним методи. На початку 1970-х рр. управлінський облік був введений як навчальна дисципліна в освітні установи. У 1972 р Національна асоціація бухгалтерів США затвердила програму "Професійний бухгалтер з управлінського обліку". Якщо термін "управлінський облік" пов'язаний з інтеграцією функцій счетоведения, бюджетування і економічного аналізу для управлінських рішень, то очевидно, що окремі складові його елементів, так само як і завдання забезпечення управління діяльністю, виникають в глибині століть. Для початкових стадій функціонування обліку для внутрішніх цілей характерні розрізнені методики і процедури. На рубежі XIX і XX ст. формується теорія "калькуляцій" і розвивається виробничий облік. У цей період інформаційні потреби управління підприємств періоду індустріального суспільства привели до створення калькуляційної системи "стандарт-костс" і управлінню за відхиленнями (рис. 2.6).

Формування системи управлінського обліку

Мал. 2.6. Формування системи управлінського обліку:

1 - інформаційні потреби управління підприємств періоду "індустріального суспільства" привели до створення калькуляційної системи "стандарт-костс" і потім до управління за відхиленнями; 2 - створення системи "директ-костинг" призвело до розвитку маржинального підходу в управлінні; 3 - ситуаційний аналіз та інші прояви розвитку елементів управлінського обліку

На наступних витках розвитку (на рис. 2.6 позначені як 2, 3 ...) калькулювання продовжувало займати центральне місце. В середині минулого століття сформувався класичний управлінський облік, інтегруючий механізми інформаційної підтримки менеджменту. Подальший розвиток управлінського обліку пов'язано із загальним і галузевим підвищенням інтенсивності конкурентного середовища, а також з тим, що поряд з традиційною метою максимізації прибутку підприємства, поширюється мета - нарощування вартості бізнесу. Отримує потужний імпульс стратегічний управлінський облік.

Виділяються чотири стадії міжнародного розвитку управлінського обліку.

Стадія 1. Приблизно до 1950 р увагу розробників і користувачів управлінського обліку концентрувалася на визначенні витрат для цілей обчислення прибутку, ціноутворення та оцінки запасів в балансі. Також формувалися інструменти контролю, використовувалися бюджетування і калькуляційні методи. На початку XX ст. сформувалося поняття систем калькулювання і їх типізація. Досягненням початку XX ст. стало розробка системи "стандарт-костс".

Стадія 2. У 1950-1965 рр. фокус управлінського обліку зміщується на підготовку інформації для управлінських рішень з використанням маржинального підходу. Це період виняткової популярності системи калькулювання "директ-костинг". Виробляються прийоми підготовки інформації для типових груп управлінських рішень і ситуаційного аналізу. З 1952 р широко поширився облік по центрам відповідальності.

Стадія 3. У 1965-1985 рр. отримали популярність розробки з обліку використання ресурсів бізнес-процесів, аналізу ефективності операцій бізнес-процесів, вдосконалення конструкцій виробів на основі функціонально-вартісного аналізу. Розвивається система калькулювання "ABC-костинг" через взаємопов'язаних тенденцій зростання непрямих витрат і умовності показників собівартості, з одного боку, а також зростання вимог менеджменту до якості показників собівартості - з іншого.

Стадія 4. З 1985 р активно розвивається стратегічний управлінський облік. Відбувається подальший розвиток облікових технологій, що грунтуються на виділення операцій бізнес-процесів і обчислення їх собівартості з використанням драйверів витрат (АВС, АВВ і АВМ). Відбувається розробка процедур використання собівартості операцій в трьох основних напрямках: для підвищення об'єктивності розрахунку собівартості, реінжинірингу бізнес-процесів та аналізу прибутковості процесів продажів і бізнес-процесів, що формують види діяльності холдингових компаній. Створюються основи системи збалансованих показників (ССП), технології інформаційного забезпечення управління вартістю бізнесу. Відбувається зближення фінансового та управлінського обліку на основі принципів міжнародних стандартів фінансової звітності.

Таким чином, можна зробити висновок, що основною тенденцією розвитку управлінського обліку є розширення сфери його дії в інформаційному полі підприємства. Крім того, сучасні погляди на управлінський облік тяжіють до його інтеграції з теоріями мотивації і організації діяльності. Посилюється поведінковий підхід до управлінського обліку.

Розвиток управлінського обліку в Росії відбувається в двох головних напрямках: перше - адаптація прийомів і методик, давно апробованих в світі і принесли їх користувачам успіх в бізнесі, і друге - експериментальні розробки за новітніми облікових систем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >