Зв'язок обліку з ЦО з системою нормативного обліку витрат

Крок 7. Формування підсистеми норм і нормативів. Підсистема затверджуються норм і нормативів є одним з сполучних ланок обліку за центрами відповідальності, нормативного обліку (стандарт-коста) (див. Параграф 6.3) і бюджетування. Жодна з цих спеціалізованих підсистем управлінського обліку не може ефективно функціонувати без комплексних, технічно обгрунтованих, взаємопов'язаних на всіх стадіях бізнес-процесів норм і нормативів.

Процедура оцінки стану норм і нормативів включає: інвентаризацію наявності норм і нормативів по операціях технологічного процесу; вибіркову оцінку якості норм (способів розрахунку, відповідності конкретних

Таблиця 9.3

Співвідношення премій і бонусів за окремими показниками оцінки діяльності ЦД

рівень управління

Асортиментний план,%

Середня планова ціна,%

Повертаються кошти,%

Спеціальні завдання%

Обсяг відвантажень від дистриб'юторів,%

План по прибутку

Головний менеджер ЦД відокремленого підрозділу

33 (щомісяця)

33 (щомісяця)

33 (щомісяця)

1,5 окладу за результатами півріччя

Менеджери але продажу ЦД відокремленого підрозділу

40 (щомісяця)

60 (щомісяця)

Менеджер із ключових клієнтів ЦД відділу продажів і відокремлених підрозділів

60 (щомісяця)

40 (щомісяця)

Менеджер з маркетингу ЦД відокремленого підрозділу

50 (щомісяця)

50 (щомісяця)

вим умовам виробництва, використання застарілих норм); оцінку взаємозв'язку і узгодженості норм і нормативів на всіх стадіях виробничого процесу і всіх рівнях управління; співвідношення централізації і децентралізації процесів розробки, коригування та контролю норм і нормативів в масштабі підприємства; оцінку ступеня оптимальності співвідношення між динамічністю і стабільністю норм і нормативів; наявність регламентів з розрахунку і застосування норм; аналіз класифікаторів норм і нормативів.

приклад 9.7

Аналіз наявності норм технологічних втрат і норм відходів на підприємстві харчової промисловості (за результатами анкетування фахівців відділу головного технолога та відділу головного метролога) показав суперечливу інформацію. Це говорить про недоліки в нормуванні (табл. 9.4).

Таблиця 9.4

Поопераційний аналіз відходів виробництва

технологічна операція

Графік особистого прийому громадян головного технолога

Графік особистого прийому громадян головного метролога

Наявність відходів, втрат

наявність норм

Наявність відходів, втрат

наявність норм

1. Сортування сировини

X

X

X

-

2. Охолодження ріфлованного матеріалу

-

-

X

-

3. Визрівання маси

-

-

X

-

4. Дозрівання оболонки

-

-

X

-

5. Перемотка оболонки

X

X

X

-

6. Зволоження оболонки

-

-

X

-

У разі, якщо нормативи закладаються в основу розрахунку звітних оціночних показників (витрати, обсяг випущених послуг, умовна прибуток), необхідна перевірка їх стану. Наприклад, на підприємствах галузі житлово-комунального господарства, які виробляють послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання, нормативи використовуються для розрахунку фактичних витрат палива, фактичних втрат в мережах, а також для визначення обсягу реалізованих споживачам послуг теплової енергії (гігакалорії). Для обчислення фактичної витрати палива використовуються два нормативних коефіцієнта: середній теплової еквівалент і питома норма витрати умовного палива. Якщо якість нормативних коефіцієнтів знижується, то облік по ЦО буде носити формальний характер.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >