Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг освітніх послуг

Оцінка факторів зовнішнього маркетингового середовища

Як уже зазначалося, діяльність вузу на ринку підпадає під вплив різних макроекономічних чинників. Незважаючи на те що керувати факторами зовнішнього середовища освітня установа не в змозі, воно має можливість моделювати їх вплив і адаптуватися до них.

Існують різні методики оцінки впливу факторів макросередовища на організацію. Для оцінки факторів зовнішнього середовища на діяльність вузу можна використовувати наступну методику, яка складається з п'яти етапів.

На першому етапі слід скласти профіль зовнішнього середовища, для чого необхідно:

  • • визначити фактори зовнішнього середовища, що роблять вплив на сферу освіти;
  • • оцінити ступінь їх важливості і спрямованості впливу на вуз.

Для оцінки факторів зовнішнього середовища використовується метод експертних оцінок. Кількість експертів 5-7 чол., Кожен фактор оцінюється за 5-бальною шкалою.

Оцінка важливості для сфери освіти

сильна важливість

помірна важливість

слабка важливість

3

2

1

Оцінка впливу на вуз

сильне

помірне

Слабке

Не впливає

3

2

1

0

Оцінка спрямованості впливу

Позитивний вплив (+1)

Негативний вплив (-1)

На другому етапі слід відобразити результати експертизи в табл. 3.2.

На третьому етапі - визначити профіль зовнішнього середовища, який коригується з урахуванням конкретної ситуації.

На четвертому етапі - розрахувати інтегральну оцінку, що вказує на ступінь важливості фактора для вузу:

де А - важливість для сфери освіти; В - вплив на вуз; З - спрямованість впливу.

Таблиця 3.2. профіль середовища

фактори середовища

Важливість для галузі

Вплив на організацію

спрямованість впливу

інтегральна оцінка

економічні чинники

Попит на освітні послуги

Рівень поточних доходів населення

Структура споживання населення

Рівень інфляції

Купівельна спроможність населення

Фінансування вищої і післявузівської освіти і т.д.

демографічні чинники

Чисельність населення країни

Щільність населення

Темпи зростання міграції населення

Вікова структура населення

Етнічний склад населення

Рівень охоплення населення вищою освітою

Індекс освіти, що характеризує освітній потенціал населення країни і т.д.

Політико-правові чинники

Кількість законодавчих актів в сфері вищої освіти

Кількість нормативних актів, що регулюють сферу освіти

Кількість програмних документів в сфері освіти

Науково-технологічні чинники

Інноваційний потенціал вузу

Рівень використання інноваційних освітніх технологій в навчальному процесі

Коефіцієнт оновлення комп'ютерної техніки

Актуалізація наукової діяльності ППС (число публікацій і їх цитованість в провідних журналах, віднесені до одиниці наведеного штатного складу викладачів і одиниці часу)

Організаційна активність в науково-виробничій сфері (обсяг наукових грантів, контрактів, договорів з зовнішніми замовниками на одиницю приведеного штатного складу ППС і одиницю часу) і т.д.

Соціально-культурні фактори

рівень культури

Коефіцієнт інтелектуальності молоді

Коефіцієнт інтелектуальності населення

Соціальний статус населення

Ступінь етичності населення і т.д.

Національні фактори

Структура населення з точки зору національної ознаки

Кількість іноземних студентів, які навчаються в російських вузах і т.д.

На п'ятому етапі - на підставі складеного профілю зовнішнього середовища зробити висновки про те, які фактори в більшій, а які в меншій мірі впливають не тільки на сферу освіти, а й на кожен конкретний вуз.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук