Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг освітніх послуг

Конкурентоспроможність випускників вузів

Як уже зазначалося, конкурентоспроможність вузу багато в чому залежить від конкурентоспроможності його випускників, які представляють собою продавців знань і професійних навичок на ринку трудових ресурсів.

В останні роки динаміка попиту на ринку праці на фахівців певного профілю і кваліфікації вступила в суперечність з традиційно склалася їх підготовкою, що змушує вузи враховувати вимоги до них з боку роботодавців, які вважають, що вузівська підготовка відстає від запитів бізнесу.

На думку роботодавців, які виступають замовниками освітніх послуг, головними проблемами вузів, що здійснюють підготовку випускників економічних спеціальностей, є застарілі програми і відірваність від практики. Однак це не єдині проблеми. Порівняльний аналіз відповідей опитаних роботодавців в період 2000-2010 рр. показав збільшення їх вимог, що пред'являються до випускників економічних вузів (табл. 5.7) [1] .

Таблиця 5.7. Вимоги роботодавців до випускників економічних вузів [2]

вимоги роботодавців

роки

2000

2005

2010

Уміння розуміти місію компанії

Вільне володіння іноземною мовою

Володіння комп'ютерними та інформаційними технологіями

Уміння адаптуватися до ділової культури компанії

Готовність працювати в команді

Наявність досвіду роботи

Здатність системного мислення

Здатність до переробки великого обсягу інформації та вичленовуванню головною

Уміння застосовувати на практиці отримані в вузі знання

Націленість на кар'єру

З табл. 5.7 випливає, що перелік вимог до випускників вузів за десять років значно розширився. Це багато в чому обумовлено розвитком нових тенденцій в змісті і структурі робочих місць. Роботодавці прагнуть забезпечити більшу гнучкість найманої праці через ротацію робочих місць, різноманітність трудових навичок, підвищення адаптивності, безперервне навчання, впровадження гнучких графіків робочого часу і т. П.

Сучасний випускник повинен володіти так званим проектним типом мислення, в основі якого лежить не прагнення до стабільної і поступової кар'єрі в рамках однієї організаційної структури, а інтерес до конкретного проекту і досягнення визнання колег-професіоналів.

Зміна вимог роботодавців відбувається не тільки в професійній сфері праці, але і в соціально-психологічної та соціально-культурної площинах. Якщо основними морально-психологічними якостями працівника раніше були: дисципліна, знання свого місця в організаційній ієрархії і технологічному ланцюжку, старанність, то нові імперативи орієнтують на велику ініціативу і самостійність, здатність працювати в тимчасових робочих групах (командах), високу мотивацію до перенавчання.

Західні експерти стверджують, що освітня послуга проводиться якісно тільки в тому випадку, якщо вуз знає свого споживача і вимоги роботодавця.

Останнім часом російські роботодавці проявляють зацікавленість у встановленні контактів з вищими навчальними закладами з метою визначення вимог до майбутніх спеціалістів. Нижче наведені результати дослідження, проведеного незалежним рейтинговим агентством "РейтОР".

приклад

Результати дослідження [3] показали слабкий облік реальних проблем галузі при організації навчального процесу та відсутність у випускників навичок вирішення конкретних виробничих завдань (3,1%), недостатній рівень володіння сучасними знаннями і навичками стосовно галузі (2,9%), низький рівень самоосвіти випускників, пошуку потрібної інформації (2,8%).

Були виявлені також негативні чинники, що впливають на закріплення молодих фахівців на підприємствах, серед яких виділяються недостатній розмір заробітної плати, відсутність досвіду самостійного аналізу і вирішення виникаючих проблем, а також невміння застосовувати отримані знання. При прийомі на роботу найбільш важливими критеріями для роботодавців є репутація вузу, наявність у випускника відповідної спеціальності, середній бал диплома. Були також визначені причини необхідності додаткової підготовки молодих фахівців, яку змушені проводити підприємства. Найбільш важливими з них вважаються недолік практичних навичок і умінь, відсутність досвіду роботи в команді. Наведені факти свідчать про те, що бізнес став серйозніше ставитися до освіти, так як його розвиток вимагає залучення все більшої кількості кваліфікованих фахівців.

Конкурентоспроможність випускників залежить від їх затребуваності на ринку праці, яка визначається рівнем знань, отриманих в результаті освоєння освітньої програми, здібностей і особистих якостей.

На думку роботодавців, конкурентоспроможність випускників характеризують такі чинники: знання сучасних технологій, здатність проводити переговори і ділові зустрічі, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, здатність генерувати нові ідеї, мотивація до кар'єрного росту, життєвий оптимізм і ін.

У навчальній літературі пропонуються різні моделі, що характеризують конкурентоспроможність фахівця. Модель, представлена ​​в табл. 5.8, асоціюється з успіхом як у професійній, так і в особистісній сферах.

Таблиця 5.8. Модель конкурентоспроможності фахівця

Компетенції і здатності випускника

складові

Загально

Уміння вести науково-дослідну діяльність

Уміння структурувати знання і проводити експерименти

Уміння оцінювати результати досліджень.

Уміння застосовувати економічні закони і теорії, визначати економічні показники

Уміння аналізувати, моделювати і розробляти стратегії

Здатність до самостійної підготовки

Здатність брати участь в розробці інноваційних методів, засобів і технологій в області професійної діяльності та ін.

Загальнотехнічні і гуманітарні

Знання в області:

математики;

історії;

психології;

правознавства;

інформаційних технологій;

іноземних мов та ін.

Економічні та організаційно-управлінські

Знання в області:

маркетингу;

менеджменту;

економіки;

інноваційного менеджменту.

Уміння розробити бізнес-план

Уміння організувати роботу колективу

спеціальні

Знання, вміння і навички в конкретній галузі діяльності

Широкий кругозір в конкретній галузі діяльності

здібності

аналітичні

творчі

практичні

До безперервного професійного росту

До безперервного саморозвитку

До ризику

До лідерства

Особисті якості

відповідальність

сумлінність

ініціативність

працьовитість

незалежність

стресостійкість

Складові компетенції можуть змінюватися в залежності від вимог ринку і освітньої програми, яку освоює випускник.

Таким чином, робоча сила - це реальний товар на ринку праці, де все більше утверджується принцип конкуренції, і цей товар повинен відповідати попиту, тобто бути конкурентоспроможним.

  • [1] За результатами дослідження благодійного фонду Володимира Потаніна і аналітичного центру "Експерт" за участю "Русала" і АФК "Система".
  • [2] Різними відтінками виділений перелік вимог роботодавців по роках.
  • [3] Оцінка проводилася за 5-бальною шкалою.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук