Кредитний рейтинг емітента

Кредитні рейтинги присвоюються спеціалізованими агентствами, які використовують власну методологію оцінки кредитоспроможності. Кредитні рейтинги висловлюють думку агентства щодо здатності емітента своєчасно та в повному обсязі виконати свої фінансові зобов'язання. Кредитні рейтинги відображають кредитна якість боргового зобов'язання і відносну ймовірність дефолту по ньому. Прогнозні оцінки кредитних рейтингів можуть бути корисні інвесторам, які приймають довгострокові і короткострокові інвестиційні рішення, але вони не гарантують, що інвестиції окупляться або що не станеться дефолт. Нижче наводиться короткий опис рейтингів, які присуджуються рейтинговими агентствами, на прикладі рейтингів S & P. Також представлені таблиці ймовірності дефолту в середньостроковому періоді двох різних агентств.

Міжнародна рейтингова шкала служить основою для відносної оцінки кредитного ризику, якому піддаються емітенти боргових зобов'язань і самі боргові зобов'язання в усьому світі:

інвестиційна категорія

ААА

Дуже висока здатність виконувати свої фінансові зобов'язання; найвищий рейтинг

АА

Висока здатність виконувати свої фінансові зобов'язання

А

Помірно-висока здатність виконувати свої фінансові зобов'язання, однак велика чутливість до несприятливій економічній кон'юнктурі та іншим негативним змінам у зовнішньому середовищі

ВВВ

Достатня здатність виконувати свої фінансові зобов'язання, однак велика чутливість до впливу несприятливої ​​економічної кон'юнктури

ВВВ-

Найнижчий рейтинг у категорії, яку учасники ринку позначають як "інвестиційну"

спекулятивна категорія

ВВ +

Найвищий рейтинг в категорії, яку учасники ринку позначають як "спекулятивну"

ВВ

Порівняно невелика уразливість в короткостроковій перспективі, однак більш висока чутливість до впливу несприятливих змін у діловій, фінансовій і економічній сферах

В

Більш висока уразливість в умовах несприятливої ​​ділової, фінансової і економічної кон'юнктури, хоча в даний час є можливість виконання фінансових зобов'язань

ССС

Висока на даний момент схильність кредитних ризиків; фінансові зобов'язання можуть бути виконані при наявності сприятливого ділового, фінансової та економічної кон'юнктури

СС

Дуже висока на даний момент схильність кредитних ризиків

З

У стосовно емітента порушено процедуру банкрутства або вжито аналогічних заходів, але платежі або виконання фінансових зобов'язань тривають

D

Дефолт за фінансовими зобов'язаннями

До рейтингів категорій від "АА" до "ССС" може додаватися знак "плюс" (+) або "мінус" (-) для позначення відносних відмінностей в рівні кредитоспроможності в межах основних рейтингових категорій.

Джерело: URL: standardandpoors.com/ratings/international-scale/ru/ru.

Хоча опис категорій рейтингу вельми загальне, але має на увазі аналіз великої кількості інформації по емітенту (поточна звітність, дані минулих років і т.п.), галузі (прогнози), конкурентам. Зв'язок категорії кредитного рейтингу дуже часто зіставляють з ймовірністю банкрутства емітента, який має відповідний рейтинг. Нижче дана таблиця залежності рейтингу компанії і ймовірності її дефолту двох найбільших рейтингових агентств (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Статистична ймовірність дефолту компанії протягом найближчих років (%) в залежності від її рейтингу за даними агентств S & P / Moody's (категорії рейтингів можна порівняти)

1 року

2 роки

3 роки

4 роки

5 років

ААА

0.00 / 0.00

0,00 / 0,00

0,03 / 0,00

0,07 / 0,04

0,10 / 0,12

АЛ

0,01 / 0,02

0,03 / 0,04

0,08 / 0,08

0,16 / 0,20

0,26 / 0,31

А

0,05 / 0,01

0,14 / 0,05

0,24 / 0,18

0,40 / 0,31

0,57 / 0,45

В ВВ

0,26 / 0,14

0,61 / 0,44

0,98 / 0,83

1,56 / 1,34

2,15 / 1,82

ст

1,20 / 1,27

3,43 / 3,57

6,06 / 6,11

8,4 / 8,65

10,46 / 11,23

в

5,93 / 6.16

12.63 / 12.90

18.17 / 18,76

22,18 / 23,50

24,95 / 27,92

Джерело. URL: standardandpoors.ru, Standard & Poor's Risk Solutions CreditPro® 6.0; URL: riskmania.com/pdsdata/DefaultandRecoveryRatesofCorporateBondIssuers.pdf.

Іменні облігації дають зазначеній особі всі права, засвідчені облігацією і купоном, тобто ніхто інший не має характер на доходи з цих облігацій. Облігації на пред'явника дають повне право того, хто володіє облігацією в даний момент часу. Якщо облігації - з відривним купоном , то права, що засвідчуються облігацією, належать названим на ній особі, а права, що засвідчуються купоном, належать пред'явнику купона, тобто купони по ній може отримати будь-яка людина.

Незабезпечені облігації не забезпечені нічим, крім слова емітента, однак в разі банкрутства емітента власники таких облігацій все одно отримують свої гроші від продажу майна банкрута. Забезпечені облігації мають на увазі, що зобов'язання емітента забезпечені певним запорукою (за законом це можуть бути тільки цінні папери, нерухоме майно та іпотечне покриття), тобто якщо емітент не виплатить купонний платіж (купон), то власники облігацій отримають цей купон з грошових коштів, виручених від продажу застави. Окремо слід розглядати інші забезпечення: порука, державна або банківська гарантія. Забезпечення поручительством означає, що якщо емітент не в змозі

виконати свої зобов'язання (наприклад, виплатити купон), то за нього це зробить поручитель, наприклад, материнська компанія. Аналогічно виглядають облігації з банківською гарантією, однак поручителем в даному випадку виступає банк або страхова компанія, тобто стороння організація. Більш того, в якості поручителя можуть виступати Російська Федерація, суб'єкт РФ або муніципальне утворення, в цьому випадку говорять про облігації з державної або муніципальної гарантією.

Залежно від терміну погашення в світовій практиці розрізняють короткострокові, середньострокові і довгострокові облігації. Термін обігу короткострокових облігацій становить від кількох місяців до п'яти років. Середньострокові облігації мають термін обігу від 5 до 12 років, довгострокові облігації звертаються від 12 до 30 років. Існують також безстрокові (консольні) облігації, тобто облігації без певного терміну обігу. Часто безстрокові облігації випускаються з опціоном пут або колл, що дає можливість власнику або емітенту відповідно погасити / викупити облігацію.

З точки зору можливості продовження терміну погашення облігації діляться на два типи: непродлеваемие і продовжується. Для продовжуються облігацій право на продовження може мати емітент і власник облігації. Для непродлеваемих облігацій термін їх погашення не може бути збільшений. Однак емітент може випустити аналогічний за параметрами облігаційний займ.

По можливості дострокового погашення облігації діляться на облігації з забороною дострокового викупу, які погашаються точно в строк, зазначений при випуску, і на облігації з правом дострокового відкликання. Дострокове погашення може бути ініційовано або тільки емітентом (callable bond), або тільки держателем {putable bond), або обидві сторони можуть стати ініціатором дострокового погашення.

За способом погашення номіналу облігації ділять на ті, за якими емітент виплачує згадував одним платежем в кінці терміну, і на ті (амортизуються), але яким емітент виплачує номінал з розподілом погашення в часі (аннуитетом, рівномірно). Змішаний тип погашення увазі, що послідовно погашається фіксована частина загальної кількості облігацій (це характерно для лотерейних або тиражних позик).

За способом формування доходу виділяють три типи облігацій. Облігації з фіксованим купоном , коли ставка купона не змінюється, в свою чергу, діляться на облігації з постійним номіналом і змінним номіналом. Облігації з плаваючим купоном характеризуються незмінністю номіналу, але ставка купона по ним індексується або визначається шляхом аукціону. Індексовані облігації відрізняються тим, що у них змінюються і номінал, і купон. Основою для індексації є інфляційний індекс, ставка рефінансування або якийсь інший показник, емітент облігації прив'язує ставку купона і (або) номінал облігації до зміни цього показника.

За способом виплати доходу облігації поділяються на два типи - процентні та бескупонние. Процентні облігації діляться на купання (коли купони виплачуються періодично) і на облігації з кумулятивним купоном, коли власник отримує номінал і сукупний купонний дохід у момент погашення облігації.

З точки зору обігу облігації також діляться на два типи: конвертовані і неконвертовані. Конвертовані облігації в певний момент часу за бажанням власника можуть бути конвертовані в звичайні акції того ж емітента за певним коефіцієнтом.

На практиці існує безліч інших видів облігацій. Однак вони, як правило, звертаються на дуже вузькому сегменті ринку і цікаві лише професіоналам ринку цінних паперів з фіксованою прибутковістю і пенсійним фондам. Детально такі облігації аналізуються в спеціалізованій літературі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >