МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКЦІЙ

У цьому розділі розглядаються підходи до оцінки внутрішньої (фундаментальної) вартості пайових цінних паперів компанії - привілейованих і звичайних акцій і принципи аналізу можливостей зростання компанії на основі моделі дисконтування дивідендів. У розділі також показані модифікації моделі дисконтування дивідендів для компаній, що ростуть стабільним або змінним темпом, і можливості оцінки акцій компаній за відсутності регулярних виплат дивідендів.

В результаті вивчення даного розділу читач буде:

знати

• різні моделі оцінки внутрішньої вартості пайових цінних паперів і методах розрахунку прибутковості пайових цінних паперів;

вміти

• підбирати модель оцінки внутрішньої вартості пайових цінних паперів в залежності від конкретних умов і характеристик компанії;

володіти

  • • методами розрахунку внутрішньої вартості пайових цінних паперів для конкретних умов і компанії та методами розрахунку доходностей пайових цінних паперів;
  • • методами відбору компаній, для яких застосовні моделі сталого зростання дивідендів, і компаній, для яких застосовні моделі змінного зростання.

Джерела доходу по акціях

Відповідно до російського законодавства (Федеральний закон "Про ринок цінних паперів", ст. 2) акція - емісійна іменний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації.

Таким чином, звичайні акції, на відміну від боргових інструментів, характеризуються відсутністю терміну обігу, наявністю у її власника прав на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів та засвідчують право її власника на якусь частину (частку) компанії, яка залежить від кількості випущених акцій , що і дало назву цінним папером - часткова. Як правило, власники даних цінних паперів, отримують право голосу, тобто фактичну можливість управляти компанією, що реалізовується за допомогою участі в проведенні зборів акціонерів компанії. Права власників звичайних акцій детально прописуються в статуті компанії.

Витяги з Федерального закону від 25 грудня 1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (ред. Від 6 листопада 2013)

Стаття 25. Статутний капітал товариства та акції товариства

1. <...> Номінальна вартість всіх звичайних акцій суспільства повинна бути однаковою.

Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

2. Товариство розміщує звичайні акції і має право розміщувати один або кілька типів привілейованих акцій. Номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна перевищувати 25% від статутного капіталу товариства.

<...>

Стаття 31. Права акціонерів - власників звичайних акцій товариства

  • 1. Кожна звичайна акція товариства надає акціонеру - її власнику однаковий обсяг прав.
  • 2. Акціонери - власники звичайних акцій товариства можуть відповідно до цього Закону та статутом товариства брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, а також мають право на отримання дивідендів, а в разі ліквідації товариства - право на отримання частини його майна.
  • 3. Конвертація звичайних акцій у привілейовані акції, облігації та інші цінні папери не допускається.

Класичні моделі оцінки вартості акцій засновані на погляді, що ціна акції залежить від кінцевого числа факторів, пов'язаних з діяльністю компанії-емітента. Цей постулат ліг в основу фундаментального аналізу, розробленого Бенджаміном Грехемом (Benjamin Graham) і Девідом Доддом (David Dodd) і викладеного ними в книзі "Аналіз цінних паперів" (1934). З тих нір популярність пропонованої ними моделі не зменшується, незважаючи на численну критику і поява низки альтернативних моделей оцінки вартості акцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >