Модель нульового темпу зростання

Модель нульового темпу зростання ґрунтується на припущенні, що всі дивіденди рівні між собою, тобто DPS, = DPS, j = const, або, іншими словами, не змінюються з часом.

Оцінка привілейованих акцій

Привілейована акція має першочергове вимога до прибутку і активів емітента в порівнянні зі звичайними акціями того ж емітента і поступається в черговості прав в порівнянні з держателями облігацій.

Відмінності привілейованих акцій від звичайних акцій полягають в наступному:

  • • привілейовані акції не дають право голосу, але гарантують певний дивіденд;
  • • власники привілейованих акцій не отримують доступ до розподілу надприбутків компанії, якщо такі трапляються.

Витяги з Федерального закону від 25 грудня 1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (ред. Від 6 листопада 2013)

Стаття 32. Права акціонерів - власників привілейованих акцій товариства.

1. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства не мають права голосу на загальних зборах акціонерів, якщо інше не встановлено цим Законом.

Привілейовані акції суспільства одного типу надають акціонерам - їх власникам однаковий обсяг прав і мають однакову номінальну вартість.

2. У статуті товариства повинні бути визначені розмір дивіденду і (або) вартість, виплачувана при ліквідації товариства (ліквідаційна вартість) за привілейованими акціями кожного типу. Розмір дивіденду і ліквідаційна вартість визначаються у твердій

грошовій сумі або у відсотках до номінальної вартості привілейованих акцій. <...> Власники привілейованих акцій, по яких не визначений розмір дивіденду, мають право на отримання дивідендів нарівні з власниками звичайних акцій.

Якщо статутом суспільства передбачені привілейовані акції двох і більше типів, по кожному з яких визначено розмір дивіденду, статутом товариства повинна бути також встановлена ​​черговість виплати дивідендів по кожному з них, а якщо статутом товариства передбачені привілейовані акції двох і більше типів, по кожному з яких визначена ліквідаційна вартість, - черговість виплати ліквідаційної вартості по кожному з них.

Статутом товариства може бути встановлено, що невиплачений або не повністю виплачений дивіденд по привілейованим акціям певного типу, розмір якого визначений статутом, накопичується і виплачується не пізніше терміну, визначеного статутом (кумулятивні привілейовані акції). Якщо статутом суспільства такий строк не встановлений, привілейовані акції кумулятивними не є.

3. Статутом товариства може бути передбачена конвертація привілейованих акцій певного типу в звичайні акції або привілейовані акції інших типів на вимогу акціонерів - їх власників або конвертація всіх акцій цього типу в строк, визначений статутом товариства. <...>

Конвертація привілейованих акцій в облігації та інші цінні папери, за винятком акцій, не допускається. <...>

Припустимо, дивіденд по привілейованих акцій дорівнює DPS, тоді внутрішню вартість привілейованої акції можна знайти за формулою

(4.5)

Доведемо формулу (4.5). Для цього перетворимо суму. Винесемо загальний множник за дужки, а всередині дужок застосуємо формулу суми нескінченно спадної геометричної прогресії:

Таким чином, для оцінки внутрішньої вартості привілейованої акції виходить проста формула. Якщо оцінити необхідну норму прибутковості за привілейованими акціями компанії, то вийде формула

(4.6)

Прибутковість, розраховану подібним чином, називають непрямими (рідше - накинутого) прибутковістю (implied return). Припущене прибутковість показує, якою має бути необхідна норма прибутковості по привілейованих акціях, щоб їх внутрішня вартість відповідала їх поточною ринковою ціною.

Приклад 4.1. Компанія випустила привілейовані акції, за якими виплачується дивіденд в розмірі 10 руб. щорічно. Середня ринкова ставка прибутковості по компаніям зі схожим ризиком становить 12% річних. Визначте внутрішню вартість цих привілейованих акцій. Якщо поточна ринкова ціна привілейованої акції даної компанії складає 75 руб. за штуку, то який необхідної прибутковості це відповідає?

Рішення

Використовуючи формулу (4.5), отримуємо відповідь на перше запитання: руб.

Для відповіді на друге питання використовуємо формулу (4.6): , або 13,33% річних.

Модель оцінки акцій з постійним дивідендом

Не тільки привілейованими акціями властиві постійні дивіденди. Так, компанія IBM виплачує по звичайних акціях дивіденди поквартально, і при цьому в її історії були досить тривалі періоди (наприклад, з 1913 по 1922 р з 1930 по 1947 р, з 1949 по 1957 р, з 1984 по 1989 р .) незмінного розміру квартального дивіденду. На практиці даний випадок виплати дивідендів - не самий типовий, однак постійні, стабільні дивіденди вважаються ознакою хорошого, стійкого стану компанії, її успішного управління і планування діяльності.

З точки зору оцінки внутрішньої вартості акції або знаходження необхідної норми прибутковості формули (4.5) і (4.6) застосовуються також при аналізі звичайних акцій з незмінний дивідендом.

Приклад 4.2. Велика компанія АБВ виплачувала останні п'ять років щорічні дивіденди в розмірі 5 руб. на акцію. За оцінками експертів, розміри дивідендів не будуть змінюватися і надалі, оскільки прибуток компанії не буде ні рости, ні падати внаслідок стабільності ринку, де оперує компанія. Середня прибутковість ринку становить 11% річних. Чи варто купувати акції даної компанії, якщо вони торгуються зараз на рівні 47 руб.?

Рішення

Використовуючи формулу (4.5), знаходимо внутрішню вартість акції компанії: руб. Таким чином, акції купувати не варто, так як їх внутрішня вартість менше поточної, тобто курс акції буде знижуватися до цієї позначки (внутрішньої вартості).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >