Короткі висновки

  • 1. Витрати на капітал - це мінімальна норма прибутковості, яку передбачає одержати типовий інвестор на ринку, вкладаючи свої кошти, рівні прибутковості альтернативних вкладень з подібним рівнем ризику. Величина витрат на капітал компанії залежить від інвестиційних можливостей і сприйняття ризиків власника капіталу.
  • 2. Позикові джерела фінансування накладають на компанію зобов'язання здійснити серію платежів відповідно до заздалегідь визначеною схемою. Процентні, купонні платежі можуть бути або фіксованими, або змінними, але вартість інструментів визначається виходячи зі схеми платежів, ймовірності погашення всієї суми зобов'язань і ринкових ставок відсотка по цінних паперах з подібною схемою очікуваних платежів.
  • 3. Для оцінки витрат власного капіталу використовують ряд моделей: модель оцінки довгострокових активів (САРМ), модель дисконтованого грошового потоку (DCF model), модель розрахунку дохідності облігацій і премії за ризик ( bond-yield-plus-risk-premium).
  • 4. Оскільки інвестора цікавлять чисті грошові потоки, за вирахуванням податків і обов'язкових платежів, то і прибутковість, яку він розраховує отримати, визначається після податкових надходжень. Таким чином, ставка витрат на капітал відображає посленалоговую прибутковість інвестицій.
  • 5. При розрахунку WACC слід використовувати реальні або розрахункові ринкові оцінки для всіх видів капіталу. Але на практиці найбільш часто застосовується змішаний підхід: власний капітал, представлений звичайними акціями, береться за ринковою вартістю, а всі інші види капіталу - за балансовою вартістю.
  • 6. Середньозважені витрати на капітал є величину, що комбінує витрати на використання різних складових сукупного капіталу компанії, а саме: короткострокових і довгострокових зобов'язань, привілейованих акцій і власного капіталу. Привабливість цієї формули оцінки витрат на капітал для розрахунку скоригованої приведеної вартості проекту полягає в її відносній простоті і доступності в практичному застосуванні.
  • 7. На що розвиваються ранках передумова про ефективність ринку капіталу не виконується через те, що обсяги торгівлі акціями незначні, фондовий ринок дуже концентрований і не грає великої ролі в економіці. Недостатнє розкриття інформації і мала статистична історія ринку ускладнюють статистичні розрахунки.
  • 8. В умовах ринку, що розвивається застосовні модифікації традиційної моделі оцінки довгострокових активів: глобальна (Global САРМ) і локальна моделі (Local САРМ), а також модель Естради (Estrada model), яка підводить принципово нову теоретичну базу під визначення ризику, спираючись на поняття граничного ризику.

Кейс

Нижче наводиться текст статті С. Ісполатова від 23.05.2012. Грунтуючись на матеріалі цієї статті, вам необхідно відповісти на питання, які наводяться в кінці тексту.

ОГК-2 розмістить додаткову емісію на 40 млрд руб.

Вичерпавши ресурси для залучення зовнішнього фінансування інвестиційної програми, ОГК-2 має намір збільшити статутний капітал в 1,85 рази, розмістивши додаткову емісію. Основний акціонер компанії - "Газпром енергохолдинг" (ГЕХ) - підтвердив готовність вносити кошти через додаткову емісію. Крім того, ОГК-2 планує залучити ще 23,5 млрд руб. у вигляді позик близьких їй структур - ГЕХ, Газпромбанку і АБ "Росія". Отримати кредити на ринку компанія не може через високе боргове навантаження.

ОГК-2 винесе на річні збори акціонерів, яке відбудеться 22 червня, питання про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткового випуску акцій на суму 39,9 млрд руб., Повідомила вчора компанія. Акціонерам пропонується схвалити розміщення 110 млрд нових паперів номіналом 36,27 коп. На даний момент статутний капітал становить 21,5 млрд руб. (59,3 млрд акцій), таким чином, при розміщенні всіх паперів він виросте в 1,85 рази.

Компанії необхідно фінансувати велику інвестиційну програму: вкладення в рамках договорів надання потужності (ДПМ) оцінюються в 143 млрд руб. (без урахування проектів Адлерському ТЕС і Череповецкой ГРЕС), з яких вже витрачено трохи менше 70 млрд. Однак борговий ринок для ОГК-2 фактично закритий. Банки не готові кредитувати компанію, співвідношення чистий борг / EBITDA [1] у якій, але підрахунками аналітиків "ВТБ Капіталу", становить 4,2. Експерти оцінюють дефіцит коштів по капвкладенням на рівні 40-45 млрд руб., Що близько до обсягу пропонованої допемісії. ОГК-2 має "обмежений ресурс власних і позикових коштів", визнають в ГЕХ (контролюючий акціонер генератора, володіє 57,6% ОГК-2), залучення акціонерного капіталу необхідно для своєчасного фінансування та введення об'єктів ДПМ. Зрив термінів і тим більше відмова від проектів загрожують ОГК-2 величезними штрафами.

Додаткова емісія буде розміщена за відкритою підпискою, ціну паперів рада директорів ОГК-2 визначить після державної реєстрації емісії, відзначили в ГЕХ. Ціна розміщення не може бути нижчою від номіналу, що передбачає дисконт 23% до поточної ринкової вартості. За підсумками вчорашніх торгів на ММВБ, на яких папери ОГК-2 втратили майже 8,5%, вартість паперу склала 44,71 коп. ГЕХ намір брати участь у викупі нової емісії, з тим щоб зберегти частку в ОГК-2, повідомили вчора в компанії. Чи має намір так само вчинити другий великий акціонер генератора - "Інтер РАО" (5,7%), вчора з'ясувати не вдалося.

Очевидно, щоб не займатися безглуздим перекладанням грошей з кишені в кишеню, ОГК-2 мінімізує дивіденди за 2011 р Згідно дивідендну політику компанії акціонерам має спрямовуватися від 5 до 35% чистого прибутку за РСБО. Отримавши дохід 1,1 млрд руб., ОГК-2 здійснить виплату по нижній межі, витрати складуть 56,9 млн руб., Дохід на акцію - трохи менше 0,1 коп. Рік тому на дивіденди було направлено 160 млн руб., Проте тоді ще 142 млн руб. акціонерам передала ОГК-6, нині приєднана до ОГК-2. Варто зазначити, що результати об'єднаної ОГК-2 по МСФО за 2011 р збентежили ринок. Через аварію на Троїцькій ГРЕС, зростання цін на газ і прискорених витрат по іншим операційним статей чистий прибуток (з урахуванням консолідованих результатів двох компаній) скоротилася в 467 разів, до 10 млн руб.

Втім, ОГК-2 все-таки має можливість залучити стороннє фінансування. На річні збори також виносяться три угоди з зацікавленістю із запозичення 10 млрд руб. у Газпромбанку (на термін до 12 років) - з метою фінансування інвестиційної програми і рефінансування вже понесених витрат, 4,5 млрд руб. у АБ "Росія" (до 2 років) і 9 млрд руб. у ГЕХ (до 10 років) - на поповнення оборотних коштів і (або) фінансування інвестиційної програми. Граничну ставку за цими кредитами визначить рада директорів.

Джерело : URL: rbcdaily.ru/2012/05/23/tek/5629499 83915956.

  • [1] EBITDA - прибуток до виплати відсотків, податків і обліку амортизації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >