Економічні показники

Економічні показники, як вже було сказано раніше, враховують вартість грошей у часі, але за методикою розрахунку не відрізняються від своїх бухгалтерських аналогів, при цьому не змінюється і їх інтерпретація.

Дисконтований період окупності проекту

Дисконтований період окупності ( discounted payback period, DPBP) - мінімальне ціле число років (періодів), протягом яких прогнозовані дисконтовані грошові потоки в цілому стійко досягають величини, що не менші за розміром початкових вкладень.

Таким чином, відмінність даного показника від простого періоду окупності полягає тільки в тому, що для його розрахунку беруться дисконтовані грошові потоки (discounted cash flows, DCFs) замість недисконтована при розрахунку РВР.

Точний дисконтований період окупності (precise discounted payback period, PDPBP ) - мінімальне число років (періодів), протягом яких прогнозовані дисконтовані грошові потоки в цілому стійко досягають величини, що не менші за розміром початкових вкладень.

Схема розрахунку точного дисконтированного періоду окупності точно така ж, як і для простого точного періоду окупності, тільки для розрахунків беруться дисконтовані потоки, тобто

(7.3)

де - накопичена сума дисконтованих грошових потоків до моменту часу t, а - дисконтований грошовий потік періоду I.

Приклад 7.5. Нехай є два проекти А і Б (див. Приклад 7.4), а ставка дисконтування для них однакова і дорівнює 10% річних. Необхідно прийняти інвестиційне рішення щодо даних проектів по точному дисконтованого періоду окупності.

Рішення

Розрахуємо по кожному проекту накопичені суми дисконтованих грошових потоків, для зручності записуючи результати розрахунків у вигляді таблиць.

Для проекту А:

рік

0

1

2

3

4

проект А

-5000

1000

3000

3000

1500

-5000

909,09

2479,34

2253,94

1024,52

-5000

-4090,91

-1611,57

642,37

1666,89

Для проекту Б:

рік

0

1

2

3

4

проект Б

-2000

700

900

800

800

-2000

636,36

743,80

601,05

546,41

-2000

-1363,64

-619,84

-18,79

527,62

Таким чином, простий дисконтований термін окупності проекту А склав три роки, а проекту Б - чотири роки. Точний дисконтований термін окупності проекту А дорівнює

а проекту Б відповідно

Розрахунок проводився відповідно до формули (7.3). Отже, якщо проекти незалежні, то прийняти можна обидва (терміни окупності менше, ніж терміни реалізації проектів), а якщо проекти альтернативні, то приймається проект А (у нього дисконтований термін окупності менше).

Загальним недоліком показника "період окупності" (і недисконтований, і дисконтированного, і простого, і точного) є те, що при його розрахунку не береться до уваги структура грошових потоків проекту і не враховуються всі грошові потоки проекту. Існують проекти, для яких характерні основні надходження коштів у пізні терміни, причому величина цих потоків може бути значною. Для усунення даного недоліку немає підходящої модифікації показника. Частково цю проблему допомагає подолати екстрений дисконтований період окупності.

Екстрений дисконтований період окупності ( bail-out. Discounted payback period, BDPBP ) - мінімальне ціле число років (періодів), протягом яких прогнозовані дисконтовані грошові потоки в цілому з урахуванням дисконтованої ліквідаційної вартості проекту стійко досягають величини, що не менші за розміром початкових вкладень.

Приклад 7.6. Розглянемо інвестиційний проект з прикладу 7.3 з усіма зазначеними умовами. Процентна ставка на ринку становить 10% річних. Якщо брати до уваги податки і амортизацію, то чи варто виконувати цей проект, грунтуючись на показнику "термін окупності" (розрахунки необхідно вести з урахуванням грошей у часі)?

Рішення

Складемо табл. 7.3, в якій відобразимо притоки проекту в номінальному і дисконтований (і ) вид та можливу ціну продажу активів проекту в кожному році в номінальному і дисконтований вигляді ( і ). За даним проектом можна отримати розміри дисконтированной залишкової вартості ( ), що розраховується для кожного року як . Тоді можна розрахувати показник, представлений в рядку "Разом". Значення в цьому рядку показує, яку накопичену суму грошових потоків ми маємо, якщо проект припиняється у відповідному році.

Таблиця 7.3

Приміром 7.6

рік

0

1

2

3

4

5

6

-5000

800

800

800

800

800

800

-5000

727,27

661,16

601,05

546,41

496,74

451,58

-5000

-4272,73

-3611.57

-3010,52

-2464,11

-1967,37

-1515,79

-

2500.00

2250,00

2025,00

1822,50

1640,25

1476,23

-

2272,73

1859,50

1521,41

1244,79

1018,47

833,29

Разом

-5000

-2000,00

-1752,07

-1489,11

-1219,32

-948,90

-682,50

Таким чином, навіть беручи до уваги ліквідаційну вартість, даний проект з урахуванням вартості грошей у часі не має терміну окупності. Іншими словами, сьогодні витрачається сума більша, ніж буде отримано згодом. Отже, проект поганий і повинен бути відкинутий.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >