Індекс прибутковості проекту

Показник індексу прибутковості проекту часто називають відносною NPV, тому що він ліквідує недолік показника NPV - схильність ефекту масштабу.

Індекс прибутковості (profitability index, PI) - відношення наведених доходів майбутніх періодів, очікуваних від інвестиції, до наведеної сумі інвестованого капіталу.

За своєю суттю показник PI показує віддачу однієї грошової одиниці, вкладеної в проект, незалежно від її конкретного використання. Так, значення показника PI = 1,1 говорить про те, що одна вкладена грошова одиниця (наприклад, рубль) приносить в середньому десять сотих грошової одиниці (копійок) прибутку. Значення даного показника можуть бути знайдені для конкретного інвестиційного проекту по формулі

(7.6)

Якщо проектом передбачається декілька періодів інвестування, то у формулі (7.6) замість буде , де (cash outflows) - грошові потоки, які йдуть на інвестиції в рік t.

Правила прийняття рішень по даному показнику залежать від того, які проекти розглядаються:

  • • якщо незалежні проекти, то приймається будь-який проект, для якого PI більше одиниці;
  • • якщо альтернативні проекти, то вибирається проект з великим значенням PP,
  • • якщо компанія встановила бар'єрне значення показника, то вибирається той проект, значення PI якого не менше порогового значення цього показника для компанії.

Однак даний показник успадковує всі недоліки показника NPV, крім ефекту масштабу. Проте саме показник індексу прибутковості застосовується в першу чергу, коли компанія відбирає кілька проектів, але обмежена в коштах для початкових інвестицій.

Застосування індексу прибутковості проекту

Розглянемо типову для бізнесу ситуацію. Компанія має бюджет в розмірі 200 000 руб. на реалізацію своєї інвестиційної програми. Після попереднього відбору є вісім інвестиційних проектів з наступними характеристиками, дчя зручності зібрані в табл. 7.4.

Які проекти реалізовувати, а які ні? Тут на допомогу приходить індекс прибутковості, на основі якого вважається рейтинг проектів, в якому проекти ранжуються за спаданням індексу прибутковості.

Таблиця 7.4

Інвестиційні проекти

проект

Необхідні інвестиції але проекту, руб.

Наведені доходи за проектом, руб.

Індекс прибутковості проекту, %

Рейтинг проекту

А

50 000

65 700

131,4

5

В

21 000

34 000

161,9

1

З

16 345

25 681

157,1

2

D

164 000

196 550

119.8

7

Е

: 98 000

115 000

117,3

8

F

: 64 000

94 620

147,8

3

G

38 000

47 330

124,5

6

Н

58 700

82 000

139,7

4

У пул реалізованих проектів спочатку вибираються проекти з найкращими місцями в рейтингу, сумарні інвестиції в які нижче встановленого ліміту. Якщо більше жоден проект з гіршим рейтингом не проходить по бюджету і немає залишку, то вибір очевидний. Якщо ж залишок є, то можна спробувати знайти проект з решти, щоб цей залишок зменшити. Для наведених проектів в бюджетне обмеження проходять тільки перші чотири проекти: В, С, F, Н. Проект А нс може бути включений, так як на його реалізацію нс вистачає бюджету. Однак на перші чотири проекти витрачено в сумі 21000 + 16 345 + 64 000 + 58 700 = 160 045 руб., Тобто залишилося невитраченими 39 955 руб. На цей залишок можна ще реалізувати проект G, скоротивши залишок до 1995 руб.

Таким чином, компанія зможе найефективніше освоїти наявний бюджет, отримавши при цьому сумарну NPV у розмірі 85 586 руб. Можете перевірити самостійно, що ніяка інша комбінація проектів не дозволить отримати сумарну NPV вище тієї, яку вдалося досягти за рахунок реалізації проектів В, С, F, Н, G.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >