ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

В цьому розділі показана роль інвестиційних рішень в досягненні головної мети компанії - зростання вартості, продемонстрована логіка побудови фінансової моделі оцінки інвестиційних проектів на основі дисконтування грошових потоків, розкрито принципи розрахунку початкових інвестицій проекту, операційних грошових потоків і завершального грошового потоку інвестиційного проекту.

В результаті вивчення даного розділу читач буде:

знати

 • • основні принципи формування грошових потоків інвестиційних проектів компанії;
 • • методи розрахунку амортизаційних відрахувань за проектом і їх включення в грошові потоки проекту;

вміти

• оцінювати наслідки різних інвестиційних рішень, в тому числі і рішень по заміні обладнання;

володіти

 • • методикою розрахунку прогнозованого грошового потоку інвестиційного проекту на всіх стадіях ero реалізації;
 • • навичками обліку оподаткування при розрахунку грошових потоків проекту;
 • • навичками розрахунку показника чистого оборотного капіталу і його включення в прогнозовані грошові потоки за проектом.

Принципи розрахунку грошових потоків

Оцінка прогнозного грошового потоку - один з найбільш складних розрахункових етапів в аналізі інвестиційного проекту. Щоб правильно прийняти рішення щодо доцільності реалізації інвестиційного проекту, необхідно оцінити його вигоди за допомогою розрахунку прогнозних грошових потоків. У розробці прогнозу грошових потоків зайняті багато відділів компанії. Наприклад, фахівці інженерно-конструкторського, виробничого і маркетингового відділів створили нову модель літака. Співробітники фінансових відділів повинні проаналізувати цю інформацію і перевести її на мову цифр. Зокрема, потрібно спрогнозувати витрати грошових коштів для даного проекту (відтоки - на оплату праці, електроенергію, матеріали і т.д.) і надходжень грошових коштів (притоки) внаслідок продажу випущених літаків. В результаті розраховується прогнозний грошовий потік проекту.

Якості прогнозу грошових потоків слід приділяти підвищену увагу. Сама процедура розрахунку грошових потоків не викликає складнощів, тому що являє собою усталений алгоритм. Однак важливо досягти високої якості складених прогнозів грошових потоків, оскільки на їх основі визначаються основні показники ефективності проектів, які є індикаторами в ухваленні рішення - чи потрібен проект компанії або слід його відхилити? Особливо важливо коректно спрогнозувати виручку компанії (можливі обсяги реалізації, асортимент, ціну продукції або послуги), а це перш за все залежить від якості роботи маркетингової служби компанії. Ціна на продукцію, що закладається в фінансову модель, підкріплюється прогнозними даними за цінами на аналогічні товари інших компаній, результатами анкетування споживачів, а також результатами моделювання цін за допомогою статистичних програм. Найбільш складним є розрахунок грошових потоків проекту при освоєнні абсолютно нових для компанії продуктів, при проектуванні інноваційних продуктів.

Приклади обсягів інвестицій в.о. проектам російських компаній

Пильна увага до питань планування грошових потоків за проектами пояснюється також тим, що сучасні інвестиції - це значні витрати компаній. Відкриття нових сучасних виробництв, запуск інноваційних проектів вимагають великих фінансових ресурсів. Наведемо деякі приклади (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Приклади інноваційних проектів

компанія

Короткий опис інвестиційного проекту

Обсяг інвестицій за проектом, млн руб.

ВАТ "Каустик"

Створення високотехнологічного заводу з випуску газоподібних і рідких продуктів

близько 1500

Кінгашская гірничорудна компанія (в складі "Онексіма")

Будівництво гірничо-збагачувального комплексу для видобутку руди відкритим способом і збагачувальної фабрики

70 113

ВАТ "Газпром"

Будівництво газопроводу в Борисоглібському районі протяжністю 37 км

406

ТОВ "Новосибірські наноматеріали"

Виробництво нанопорошків методом електровибуху

60

ВАТ "Агропромпарк"

Будівництво найбільшого в Поволжі логістичного терміналу зі зберігання, переробки і збуту продукції сільгоспвиробників регіону

1600

ТОВ "ІСКРА-СХ"

Будівництво птахофабрики бройлерного напрямку

572,4

Багато російських компаній здійснюють інвестиційні проекти з реконструкції і модернізації виробництва, що також вимагає залучення фінансування в значних обсягах (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Приклади модернізаційних проектів

компанія

Короткий опис інвестиційного проекту

Обсяг інвестицій за проектом, млн руб.

ВАТ "АвтоВАЗ"

Програма модернізації складальних ліній компанії з метою випуску нових моделей автомобілів

177 000

Група "Базел Аеро"

Реконструкція аеровокзального комплексу аеропорту Краснодара

понад 7000

ТОВ "Симбирский бройлер"

Комплексна модернізація птахофабрик групи компаній МАЛО

2500

ВАТ "Тепличне"

Модернізація одного з найбільших тепличних комплексів Росії по вирощуванню овочів закритого фунта

400

ВАТ "Роснефть"

Програма модернізації Комсомольського НПЗ з метою збільшення глибини переробки нафти, поліпшення екологічної та промислової безпеки, а також збільшення потужності компанії

118 500

Джерела: публікації бази даних бізнес-інформації Factiva: Колесникова С. У Волгоградській області почав роботу завод промислових газів // ІА Новини Волгограда, ру. 12.2012; Онексім може вкласти в Кінгашскій вузол понад 70 млрд руб. // Російський монітор фінансового контролю. 13.12.2012; Хрупалова І. Тепер тут буде тепло завжди // Північний край. 12.2012; Макеєнко В. Інноваційно-виробнича компанія "Новосибірські наноматеріали" - одне з нових підприємств, які успішно реалізують нанопроекти // Вісник нанотехнологій. 12.2012; ВЕБ виділить 60 млрд руб. на програму розвитку автоваза // ІА Новини Тольятті. 17.12.2012; Група "Базел Аеро" до 2018 р вкладе в реконструкцію аеропорту Краснодара понад 7 млрд руб. // Фінмаркет. 22.12.2012; Обсяг інвестицій в АПК Ульяновської області за п'ять років склав 20 млрд руб. // ІА ВолгаІнформ. 12.2012; Володимир Михальов зажадав від Ігоря Сечіна зниження ціни на бензин // Тихоокеанська зірка. 12.2012.

Для коректного розрахунку грошових потоків інвестиційного проекту важливо розуміти, на яких принципах будується алгоритм розрахунків. В цілому можна виділити шість основних принципів:

 • 1) принцип опори на грошові потоки;
 • 2) принцип розподілу грошових потоків у часі;
 • 3) принцип приросту грошових потоків;
 • 4) принцип обліку альтернативних витрат;
 • 5) принцип обліку побічних ефектів проекту;
 • 6) принцип виключення безповоротних витрат.
 • 1. Перший принцип стверджує, що приймати рішення щодо інвестицій необхідно, спираючись на грошовий потік (cash flow) від проекту, а не на прибуток. Справа в тому, що в бухгалтерському обліку при формуванні звіту про фінансові результати діє метод нарахування по відвантаженню товарів або надання послуг. Наприклад, компанія відвантажила свій товар або зробила послугу, і за правилами бухгалтерського обліку різниця між виручкою і витратами на виробництво продукції відразу фіксується як прибуток. Однак чи можна негайно скористатися цим прибутком? Найчастіше відповідь буде негативною, тому що компанії продають товари в кредит і гроші надходять на рахунок не відразу, виникає дебіторська заборгованість. Тому хоча прибуток і була відображена, але реально кошти на рахунок поки надійшли лише частково. Прибуток виявився "паперовим" показником. Безсумнівно, компанія отримає ці кошти, як тільки дебітори оплатять зроблені покупки в кредит. Але поки компанії потрібні кошти, щоб оплачувати рахунки, зарплату, податки і т.д. Для цього необхідні "живі" гроші. Тому при аналізі інвестиційних проектів важливо брати до уваги грошові притоки і відтоки і враховувати їх в момент виникнення. Крім того, контрагенти компанії також можуть надати відстрочку платежу за надані ними сировину та комплектуючі. В результаті реальний відтік грошових коштів може зміститися на певний термін в залежності від кредитної політики компанії-постачальника. Дані факти необхідно брати до уваги при оцінці ефективності інвестиційних проектів.

Також потрібно пам'ятати, що за правилами бухгалтерського обліку амортизація основних засобів включається до витрат, пов'язані з виробництвом і реалізацією, і тим самим дозволяє знизити базу оподаткування. У компанії при цьому реальних витрат немає, але вона отримує податкову економію. Тому в розрахунку грошових потоків інвестиційних проектів необхідно враховувати отриманий податковий щит по амортизації.

Податковий щит (tax shield, TS) - зменшення розміру податкових зобов'язань компанії, викликане збільшенням витрат, що підлягають відрахуванню з оподатковуваного доходу (амортизаційних відрахувань і процентних платежів).

Крім того, компанія отримає грошовий потік після сплати податків, тому грошові потоки за інвестиційним проектом повинні розраховуватися на посленалоговой основі.

 • 2. Принцип розподілу грошових потоків у часі (the timing of cash flows) змушує брати до уваги момент отримання грошових коштів. Як правило, грошові потоки враховуються тільки в момент їх виникнення, наприклад коли за проданий товар гроші від покупця надійшли на рахунок компанії. Можна не сумніватися, що моделювання грошового потоку з точністю до днів могло б забезпечити найбільшу коректність розрахунків, однак важливо врахувати, що такі розрахунки будуть громіздкими, їх розробка обійдеться в значну суму. Тому зазвичай передбачається, що грошовий потік являє собою разовий приплив або відплив коштів в кінці або середині чергового року. Однак в силу специфіки деяких видів діяльності або в ряді інших випадків може знадобитися розробка грошового потоку в розрізі кварталів або місяців.
 • 3. Третій принцип розрахунку свідчить, що важливі тільки пріростние грошові потоки (incremental cash flows). Щоб правильно оцінити проект, необхідно визначити всі додаткові грошові потоки, які виникають у зв'язку з прийняттям проекту. Важливо коректно спрогнозувати, наскільки виросте виручка, зміняться витрати та інші грошові потоки в результаті реалізації інвестиційного проекту. Наприклад, здійснюючи новий проект, компанія може розрахувати грошові потоки "з проектом" і "без проекту", а потім обчислити, який приріст грошових потоків дасть компанії реалізація нового проекту, і саме цей приріст слід аналізувати в якості грошового потоку за проектом.

Приклад 8.1. Дано грошові потоки в двох випадках: якщо компанія буде працювати по-старому і якщо запустить новий проект (друга і третя графи табл. 8.3). Потрібно визначити приростном грошовий потік на основі наведених даних (для одного конкретного року).

Таблиця 8.3

Приміром 8.1

Показники, ден. од.

Випадок, коли проект прийнятий

Випадок, коли проект не прийнятий

приріст

Виручка, S

450 000

250 000

200 000

Грошові операційні витрати, С

180 000

120 000

60 000

Амортизація, D

60 000

30 000

30 000

Прибуток до виплати податків, EBIT

210 000

100 000

110 000

Податок на прибуток, Т

50 400

24 000

26 400

Чистий операційний дохід, NOI

159 600

76 000

83 600

Грошовий потік, CF

219 600

106 000

113 600

Приростном грошовий потік за проектом знаходиться в нижній правій комірці даної таблиці. Якщо проект буде реалізований, то компанія отримає грошовий потік у розмірі 113 600 ден. од., який і буде використовуватися при подальшому аналізі проекту.

4. Наступний принцип означає необхідність врахування при аналізі проектів альтернативних витрат (opportunity costs). При аналізі проекту компанія повинна оцінити можливі альтернативи, які вона відкидає, а також грошові потоки по відкинутим альтернативам. Необхідно спільно оцінювати засоби, які можуть бути отримані при реалізації проекту, із засобами, які компанія втратила, відмовившись від реалізації найкращою з наявних альтернатив.

Очевидно, що ресурси компанії обмежені, і треба проаналізувати різні варіанти і вибрати проект, де додаток цих ресурсів буде найбільш вигідним. У фінансовій моделі аналізу передбачається багатоваріантність розвитку. Відповідно, береться до уваги упущена вигода, яка розглядається як неявний компонент витрат, відсутній в бухгалтерському обліку.

 • 5. П'ятий принцип розрахунку грошових потоків передбачає врахування впливу побічних ефектів (externalities). Якщо компанія реалізує якийсь інвестиційний проект, то може виявитися, що він також вплине на грошові потоки компанії від інших видів діяльності. Перш за все зазначимо, що можуть виникнути негативні побічні ефекти, які проявляються в негативних грошових потоках. Таке явище в теорії маркетингу називається канібалізації ( cannibalization ), воно відбувається, коли в результаті запуску нового товару вдається збільшити його популярність серед споживачів, але одночасно попит на раніше випускалися товари компанії скоротиться. Каннібалізація стає неминучою, якщо старий товар стає менш привабливим для споживачів внаслідок запуску нового товару. Як приклад можна привести виробників безалкогольної продукції, що випустили па ринок дієтичну версію вже існуючих напоїв. Тому при розрахунку грошових потоків інвестиційного проекту потрібно обов'язково включити в аналіз можливих наслідків проекту для всього бізнесу. Разом з тим новий проект може підвищити грошові потоки від всього бізнесу. Наприклад, встановлюючи Інтернет і комп'ютери в кафе, можна отримати вигоди від надання інтернет-послуг, по також поповнити грошові потоки за рахунок зростання продажів своєї традиційної продукції - піци, тістечок і кави. В результаті виникають нові прогнозовані додаткові доходи, і їх слід віднести до дохідної частини нового проекту. Хоча кількісна оцінка такого впливу не завжди можлива, її необхідно спробувати зробити при прийнятті остаточного рішення. Отже, необхідно врахувати всі побічні ефекти проекту, що впливають на решті бізнес, інші проекти та види діяльності.
 • 6. Останній принцип розрахунку грошового потоку пов'язаний з аналізом безповоротних витрат (sunk costs ) за проектом. Це ті витрати, які вже не можна повернути або яких неможливо уникнути, навіть якщо в подальшому компанія не прийме цей проект. Наприклад, якщо компанія проводила маркетингове дослідження про попит на новий вид морозива, то ці навіть вельми значні фінансові витрати не повинні враховуватися при розрахунку початкових капітальних вкладень. Те ж саме можна сказати і про витрати на НДДКР, які були зроблені для розробки нового продукту. Ці витрати можуть бути істотними, однак рішення про інвестиції повинні бути засновані на сьогоднішніх і майбутніх притоках і відтоках грошових коштів, а не на понесених в минулому витратах на дослідження і розробки. Але як бути, наприклад, з проектносметной або дослідницькими роботами? Логіка прийняття рішення така, що якщо ці роботи до моменту розробки прогнозу вже виконані, то їх вартість в прогноз не включається. І навпаки, якщо роботи ще не виконані, але необхідні, то їх слід включити в аналіз.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >