Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси

Приклад розрахунку грошових потоків інвестиційного проекту

Розглянемо приклад повного розрахунку грошових потоків інвестиційного проекту на всіх стадіях його реалізації.

Основною діяльністю компанії "Стріла" є проектування і випуск вагонів для пасажирських поїздів. У компанії є основний споживач продукції - ВАТ "РЖД", яке вимагає від компанії підвищення комфортності, економічності та експлуатаційної надійності, відповідності світовим аналогам. Для цього завод планує перейти на випускновой моделі вагонів, оснащеної не тільки корпусами з нержавіючої сталі, але і замкнутими міжвагонними переходами та іншими нововведеннями. Для цього компанія закупить нове обладнання за 2350 млн руб., Його доставка з європейських країн складе 40 млн руб., Налагодження і монтаж обійдуться ще в 50 млн руб. Термін служби даного обладнання становить 10 років. Облікова політика компанії передбачає лінійний метод нарахування амортизації. Початкові інвестиції в чистий оборотний капітал в нульовий період складуть 20% від обсягу виручки першого року, а в подальшому в кінці кожного наступного року NWC буде зростати на суму, рівну 10% від приросту виручки наступного року. В результаті підвищення якісних характеристик вагонів попит на них зросте. Виручка компанії збільшиться на 1250 млн руб. в перший рік, а в кожний наступний рік буде зростати на 20%. Щорічні змінні витрати складуть 40% від виручки. Постійні витрати не будуть змінюватися протягом терміну реалізації проекту і складуть 80 млн руб. щорічно. Новий проект розрахований на 5 років, і в кінці цього терміну нове обладнання буде продано за 1500 млн руб. Середньозважені витрати на капітал для компанії становлять 15%. Компанія платить податок на прибуток за ставкою 20%.

Спочатку розрахуємо початкові інвестиції, які пов'язані з купівлею обладнання, а саме - первісну вартість закуповуваних основних засобів:

Щодо інвестицій в чистий оборотний капітал сказано, що в нульовий період вони складуть 20% від обсягу виручки першого року. Це цілком зрозуміло, оскільки для виробництва вагонів і отримання виручки від реалізації в першому році потрібно завчасно, в попередньому періоді, закупити деталі, комплектуючі, запасні частини і т.д .:

Отже, початкові інвестиції за проектом складуть

Тепер перейдемо до розрахунку операційних грошових потоків за даним проектом. В розрахунковій таблиці (табл. 8.6) відображені грошові потоки за проектом, кожен рядок має свій номер, ми ж наведемо роз'яснення проведених розрахунків, вказуючи номер рядка.

Таблиця 8.6

Розрахунок грошових потоків по проекту з першого по п'ятий рік, млн руб.

Грошові притоки / відтоки

п = 1

п = 2

п = 3

п = 4

n = 5

1

виручка

1250

1500

1800

2160

2592

2

- Змінні витрати, VC

-500

-600

-720

-864

-1036,8

3

- Постійні витрати, FC

-80

-80

-80

-80

-80

4

- D n

-244

-244

-244

-244

-244

5

EBIT

426

576

756

972

1231,2

6

податок

85,2

115,2

151,2

194,4

246,24

7

Посленалоговая операційний прибуток

340,8

460,8

604,8

777,6

984,96

8

+ D n

+244

+244

+244

+244

+244

9

Прогнозний посленалоговую операційний грошовий потік, ВСО п

584,8

704,8

848,8

1021,6

1228.96

Завершальний неопераційний посленалоговую грошовий потік, TNOCF n :

10

Чистий оборотний капітал, NWC

-25

-30

-36

-43,2

+384,2

11

Чистий залишкова вартість, NRV

-

-

-

-

+ 1444

12

Сукупний посленалоговую грошовий потік (total a ftertax), CF)

559,8

674,8

812,8

978,4

3057,16

13

Дисконтований сукупний грошовий потік за проектом, DCF

486,78

510,25

534,43

559,4

1519,95

 • 1-й рядок. З умови відомо, що в перший рік виручка складе 1250 млн руб., А потім буде зростати на 20%. Тому виручку другого року розрахуємо наступним чином 1250 • 1,2 = 1500 млн руб. і т.д. для кожного наступного року.
 • 2-й рядок. Змінні витрати знаходимо множенням виручки відповідного року на 0,4, тобто на частку цих витрат у виручці. Оскільки витрати викликають відтік грошових коштів, то враховуємо їх зі знаком мінус.
 • 3-тя рядок. Постійні витрати не змінюються протягом усього терміну реалізації проекту і складають 80 млн руб.
 • 4-й рядок. Тепер нам необхідно відняти амортизацію по придбаному обладнанню, яка при лінійному методі нарахування складе

 • 5-й рядок. У цьому рядку ми підводимо проміжний результат наших розрахунків і підсумовуємо грошові притоки і відтоки в рядках 1-4. Отриманий показник - прибуток до виплати відсотків і податків - EBIT (earnings before interest and taxes).
 • 6-й рядок. Тепер розрахуємо суму податку, який для кожного року визначимо за формулою 0,2 • EBIT.
 • 7-й рядок. З отриманого значення операційного прибутку (EBIT) ми віднімаємо розрахований в рядку 6 податок і отримуємо посленалоговую операційний прибуток.
 • 8-й рядок. Знову в грошовий потік кожного року включаємо суму амортизації. Коли ми вичитали амортизацію в рядку 4, то тим самим використовували встановлену законом можливість знижувати оподатковувану базу за рахунок амортизаційних відрахувань. Однак основний засіб могло бути закуплено кілька років тому, коли і виник реальний відтік грошових коштів. Надалі амортизація є негрошовій статтею витрат. Включаючи її до витрат, компанія отримує податковий щит, але після розрахунку посленалоговой операційного прибутку ми повинні знову додати амортизацію, оскільки вона не створила реального відтоку грошових коштів.
 • 9-й рядок. Підсумовуємо значення рядків 7 і 8 і отримуємо важливий проміжний показник - прогнозний посленалоговую операційний грошовий потік, який відображає основні надходження внаслідок реалізації проекту (див. Формулу (8.1)).
 • 10-й рядок. Виручка компанії зростає, але щоб забезпечити це збільшення, потрібно заздалегідь, в попередній період, інвестувати фінансові ресурси в чистий оборотний капітал. У році п = 2 виручка зросте в порівнянні з роком п = 1 на наступну величину 1500 - 1250 = 250 млн руб.

Тоді інвестиції в NWC роком раніше складуть 10% від приросту виручки другого року, а саме: 250 • 0,10 = 25 млн руб. У другому році - 10% від приросту виручки третього року: (1800 - 1500) • 0,1 = 30 млн руб. і т.д.

В останньому році інвестиції в чистий оборотний капітал, пов'язані з проектом, повністю відшкодовуються. Потрібно підсумувати все інвестиції, включаючи нульовий період і наступні чотири роки, і відобразити повернення NWC зі знаком плюс в останньому році. У нашому випадку ця сума складе 384,2 млн руб.

11-й рядок. Балансова вартість обладнання в кінці п'ятого року складе

Податок на продаж обладнання дорівнює

Обчислимо чисту залишкову вартість обладнання:

 • 12-й рядок. Знаходимо сукупний посленалоговую грошовий потік, додаючи до прогнозного післяопераційного грошового потоку (стор. 9) неопераційні грошові потоки (стор. 10, 11).
 • 13-а рядок. Знаходимо дисконтовані грошові потоки але проекту, використовуючи ставку 15%, округляємо до сотих.

Доцільність заміни оцінимо за допомогою показника NPV (млн руб.):

NPV = -2690 + 486,78 + 510,25 + 534,43 + + 559,4 + 1519,95 = +920,81 .

Оскільки отримане значення показника NPV вище нуля, проект може бути прийнятий до реалізації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук