Фінансовий важіль

Подібно операційного важеля, пов'язаного з наявністю у компанії постійних витрат, які оплачуються незалежно від спадів і підйомів реалізації компанії, фінансовий важіль виникає внаслідок наявності у компанії позикового капіталу і привілейованих акцій, за якими необхідно виплачувати фіксовані платежі незалежно від успішності діяльності компанії. На рис. 9.6 показано, що власники компанії отримують чистий прибуток після виплати обов'язкових витрат по боргу і привілейованими акціями. В результаті, подібно операційного важеля, чистий прибуток компанії змінюється непропорційно коливань операційного прибутку.

Ілюстрація впливу фіксованих платежів по боргу і привілейованими акціями на формування чистого прибутку компанії

Мал. 9.6. Ілюстрація впливу фіксованих платежів по боргу і привілейованими акціями на формування чистого прибутку компанії

Фінансовий важіль (financial leverage) пов'язаний з наявністю в структурі капіталу компанії позикового капіталу, по якому потрібно виплачувати обов'язкові фіксовані платежі (купонні, лізингові, процентні і т.д.). Фінансовий важіль проявляється в тому, що навіть при невеликих змінах операційного прибутку відбувається більш істотне, непропорційне зниження або збільшення чистого прибутку компанії.

Фінансовий важіль ( DFL ) показує, на скільки відсотків зросте / знизиться чистий прибуток компанії (або прибуток на акцію, EPS), якщо операційний прибуток ( EBIT) зросте / знизиться на 1%:

Наприклад, якщо фінансовий леверидж дорівнює 1,5, то при збільшенні операційного прибутку на 10% показник чистого прибутку компанії зросте на 15%. У той же час якщо операційний прибуток знизиться на 10%, то чистий прибуток скоротиться на 15%.

Ефект фінансового важеля можна розрахувати для певного рівня продажів за формулою

(9.3)

де I - процентні платежі по позикового фінансування; PD - дивіденди за привілейованими акціями; t - ставка податку на прибуток. Всі інші позначення колишні.

У формулі (9.3) вираз Q (P - V) - F є значення операційного прибутку, або EBIT, тому ми можемо перетворити зазначену формулу до більш зручного виду:

Розберемо на прикладі вплив фінансового важеля на прибуток компанії.

Приклад 9.4. Розглянемо компанії А і Б, активи яких однакові і складають 15 000 ден. од. Компанії мають також однакові величини операційного прибутку, EBIT = 2000 ден. од. Відмінність компаній в тому, що компанія А не використовує позикове фінансування, а у компанії Б на боргове фінансування і власний капітал припадає по 7500 од. Борг компанії Б представлений облігаційних позикою, купонні виплати за яким становлять 12%. Потрібно розрахувати рентабельність власного капіталу (ROE) для компаній А і Б для двох випадків:

  • 1) податки на прибуток відсутні;
  • 2) податки на прибуток рівні 25%.

Рішення

Якщо компанія Б виплачує 12% по облігаційній позиці, загальний обсяг якого дорівнює 7500 ден. од., то загальна сума купонних виплат становить

Використовуючи схему, наведену на рис. 9.4, розрахуємо значення рентабельності власного капіталу для компаній А і Б при відсутності податків (табл. 9.3).

Таблиця 9.3

Рентабельність при відсутності податків

Проказатель

компанія А

компанія Б

EBIT

2000

2000

Купонні платежі по борг) '

0

-900

Податок на прибуток (0%)

0

0

N1 (чистий прибуток)

2000

1100

ROE

2000/15 000 = 0,1333 (13,33%)

1100/7500 = 0,1467 (14,67%)

Тепер проведемо аналогічні розрахунки з урахуванням оподаткування (табл. 9.4).

Таблиця 9.4

Рентабельність з урахуванням оподаткування

показник

компанія А

компанія Б

EBIT

2000

2000

Купонні платежі по боргу

0

-900

Прибуток до виплати податків

2000

1100

Податок на прибуток (25%)

500

275

N1 (чистий прибуток)

1500

875

ROE

1500/15 000 = 0,1 (10%)

825/7500 = 0,11 (11%)

Як випливає з прикладу 9.4, в разі використання боргового фінансування рентабельність власного капіталу підвищується, оскільки частка власного капіталу скоротилася і на нього припадає більший обсяг чистого прибутку. В результаті використання позикового фінансування величина рентабельності власного капіталу (ROE) зростає. При цьому виграш в рентабельності від використання боргу знижується, якщо зростає ставка оподаткування. У розглянутому прикладі при відсутності податків виграш в рентабельності становив 14,67% -13,33% = 1,34%, а з урахуванням оподаткування в 25% виграш знизився на чверть, а саме:

Якби позикове фінансування приносило стільки вигод, то компанії прагнули б мінімізувати використання власного капіталу. Однак зворотним боком залучення боргу є збільшення ризику для власників, що пояснимо на такому прикладі.

Приклад 9.5. У попередньому прикладі 9.4 ми прийшли до висновку, що при очікуваному значенні операційного прибутку у 2000 ден. од. рентабельність власного капіталу вище для компанії Б, що використовує позикове фінансування. Тепер припустимо, що в економіці спостерігається спад, в результаті чого замість очікуваної EBIT у 2000 ден. од. обидві компанії А і Б отримали операційний прибуток тільки 940 од. Ставка податку на прибуток як і раніше становить 25%. Потрібно розрахувати ROE компаній А і Б для цього випадку.

Рішення

Оскільки всі дані залишилися колишніми, розрахуємо ROE для компаній і порівняємо очікувані показники з фактичними (табл. 9.5).

Таблиця 9.5

Приміром 9.5

показник

компанія А

компанія Б

EBIT

940

940

Купонні платежі але боргу

0

-900

Прибуток до виплати податків

940

40

Податок на прибуток (25%)

235

10

N1 (чистий прибуток)

705

30

Фактичне ROE (при EBIT = 940)

705/15 000 = 0,047 (4,7%)

30/7500 = 0,004 (0,4%)

Очікуване ROE (при EBIT = 2000)

10%

11%

Відхилення фактичного ROE від очікуваного

5,3%

10,6%

Виходить, що якщо компанія не використовує позики, то в результаті скорочення реалізації її рентабельність власного капіталу (ROE) знизиться з 10 до 9,4%, однак якщо вона вдається до позики то в разі такого ж зниження попиту її ROE значніше: з 11 до 0,4%. Наявність у компанії боргу створює важіль: при зниженні операційного прибутку відбувається істотне зниження прибутку на акцію в разі використання позикового фінансування.

Таким чином, наявність позикових коштів дозволяє збільшити очікуване значення прибутку. Однак якщо компанія отримала менше за операційний прибуток, ніж планувалося, то внаслідок впливу фінансового важеля прибуток на акцію знизиться непропорційно. Середнє квадратичне відхилення рентабельності власного капіталу (ROE) підвищується, якщо компанія використовує позикове фінансування. Акціонери беруть на себе більш високі ризики, ніж кредитори, і компенсацією їм може бути тільки більш високий рівень прибутковості, ніж по позикового фінансування компанії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >