Моделі впливу асиметрії інформації на структуру капіталу

Як ми пам'ятаємо, в базовій моделі Модільяні і Міллера зроблено припущення про рівнодоступності інформації для всіх учасників ринку, відсутності асиметрії інформації і витрат на її отримання. Тепер ми розглянемо моделі структури капіталу, в яких ця передумова була ослаблена.

Асиметрією інформації називається нерівномірність розподілу інформації між учасниками ринку при прийнятті ними економічних рішень і здійсненні операцій. Нерівномірність розподілу інформації виникає, коли один суб'єкт ринку має більш повної або більш якісною інформацією, необхідною для прийняття рішень, ніж інші суб'єкти. Інформація, яка істотно впливає на умови угод і, як правило, неоднакова у контрагентів, найчастіше стосується якості об'єкта угоди - товару або послуги. Наприклад, продавець товару може більше знати про його якість, ніж покупець, або позичальник може краще, ніж кредитор, бути обізнаний про свою ж кредитоспроможності. Крім того, асиметрія інформації може стосуватися не тільки характеристик стану товару, цін, ринків і т.д., але і дій учасників ринку - більш інформовані учасники можуть вчиняти дії, невидимі для менш поінформовані учасники.

Все вищесказане відноситься і до ринків капіталу, на яких інвестори пропонують вільні фінансові кошти, а компанії залучають ресурси для фінансування своєї діяльності, виступаючи в якості покупців капіталу. Моделі структури капіталу, які розглядають вплив асиметрії інформації, припускають, як правило, що інсайдерами - особами, що володіють внутрішньою інформацією про фірми, - є їхні менеджери. Таким чином, мова йде про асиметрію інформації між менеджерами, з одного боку, і кредиторами та інвесторами - з іншого. Таке припущення цілком логічно, оскільки менеджери мають доступ до всієї внутрішньої інформації своєї компанії: її стратегії, розробкам, проектам і т.д.

Асиметрія інформації є причиною, по якій учасники ринку капіталу можуть по-різному оцінювати розподіл ймовірностей очікуваного доходу компанії певного класу, і арбітраж, як в моделі ММ, якщо він буде можливий, не приведе ринок до рівноваги: ​​завжди будуть існувати інвестори, які вважають, що якісь активи недооцінені, а якісь переоцінені. Очевидно, що якщо учасники ринку мають різну інформацію, наприклад, про двох однакових компаніях (або що належать одному класу ризику) з різним рівнем боргового навантаження, то оцінювати ризик і очікувану прибутковість емітованих ними паперів вони будуть по-різному. В цьому випадку викладені нами теореми Модільяні - Міллера перестає діяти.

Основні моделі структури капіталу, які передбачають наявність асиметрії інформації, можна умовно розділити на два типи: інвестиційні та сигнальні. В інвестиційних моделях вибір структури капіталу повинен підвищувати ефективність фінансування інвестиційних проектів за рахунок вигод або витрат від переоцінки або недооцінки очікуваних потоків прибутку з боку зовнішніх інвесторів. У сигнальних моделях інвестиції покладаються фіксованими, а вибір структури капіталу дає ринку певний сигнал, за допомогою якого компанія передає інформацію зовнішнім зацікавленим особам про стан справ компанії. Інакше кажучи, в інвестиційних моделях структура капіталу компанії використовується для зменшення витрат несприятливого відбору, у другому типі структура капіталу є інструментом для передачі ринку капіталу конфіденційної інформації про компанію.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >