Поняття ліквідності

У широкому значенні ліквідність (liquidity, від лат. Liquidus - рідкий, текучий) - термін, що характеризує мобільність активів компанії, їх здатність швидко конвертуватися в грошову форму без втрати своєї поточної вартості. Але термін "ліквідність" можна віднести не тільки до активів, а й до компанії в цілому. В такому випадку ліквідність відображає здатність компанії оплачувати свої зобов'язання, зокрема своєчасно погашати борги, виплачувати податки та інші платежі. Наприклад, якщо компанія набрала занадто багато короткострокових зобов'язань, які потрібно повернути протягом короткого терміну, а необхідної суми на рахунках немає і банки не готові надати нові кредити, то така компанія не може вважатися ліквідною.

Слід враховувати, що управління ліквідністю є більш широким поняттям, ніж управління оборотним капіталом, оскільки включає в себе планування таких операцій, як продаж основних засобів, емісія акцій та інших довгострокових проектів, що впливають на ліквідність компанії.

Чистий оборотний капітал (net working capital, NWC ) - це різниця між поточними активами (current assets ) і короткостроковими зобов'язаннями (current liabilities). Оборотний капітал може бути також визначений таким чином:

(12.1)

Відповідно до формули (12.1) чистий оборотний капітал - це та частина довгострокового боргу та власного капіталу, яка вкладена не в основні засоби, а в короткострокові активи. Інакше кажучи, чистий оборотний капітал показує, яка частина короткострокових активів підприємства фінансується за рахунок довгострокових джерел.

Управління чистим оборотним капіталом є однією з важливих складових фінансової політики компанії. По-перше, чистий оборотний капітал відображає, хоча і наближено, ліквідність активів компанії, її здатність платити за рахунками. Компанія, яка зазнає фінансових труднощів, починає повільніше оплачувати свої рахунки, і в результаті короткострокові зобов'язання можуть рости швидше, ніж оборотні активи. Чистий оборотний капітал в такому випадку приймає негативне значення, оскільки короткострокові зобов'язання покриваються активами, які можуть бути звернені в кошти протягом періоду, що збігається з термінами погашення цих пасивів. По-друге, значення чистого оборотного капіталу, що значно перевищує нуль, говорить про нераціональне фінансовому управлінні компанією. Такий стан справ означає, що у компанії занадто сильно збільшилася дебіторська заборгованість, або накопичилося багато нереалізованих запасів готової продукції. Як випливає з формули (12.1), збільшення чистого оборотного капіталу може привести до зростання потреби в довгостроковому фінансуванні. Зазвичай довгострокове фінансування є більш дорогим, ніж короткострокове. Управління чистим оборотним капіталом зводиться до знаходження компромісу між ліквідністю і прибутковістю компанії. Оборотні активи є більш ліквідними, але менш прибутковими, ніж необоротні активи. Тому керівництву компанії необхідно приймати зважені рішення щодо управління та планування структури поточних активів і пасивів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >