Концепція грошового кругообігу.

Поняття операційного і фінансового циклів підприємства

Компанії відрізняються один від одного виробленою продукцією, розмірами, технологіями, але всім їм потрібен час на створення товарів або надання послуг. Якщо, наприклад, компанія випускає морозиво, то спочатку їй необхідно придбати сировину, потім на основі певної технології виробити готову продукцію, потім реалізувати її торговельним мережам і ще почекати деякий час, поки вони її оплатять. Таким чином, між закупівлею сировини і матеріалів і продажем продукції проходить певний час. Отже, гроші, інвестовані у виробництво, повернуться тільки після реалізації продукції і погашення дебіторської заборгованості. Отримані від реалізації кошти компанія знову направить на закупівлю сировини і матеріалів для виробництва нової продукції. В результаті даних операцій виникає кругообіг грошових коштів. Фінансовому менеджеру необхідно знати час повного обороту всіх складових оборотних активів, або тривалість операційного циклу.

Операційний цикл (operating cycle) - період повного обороту грошових коштів, інвестованих в оборотні активи компанії, в процесі якого відбувається зміна їх форм.

Операційний цикл складається з трьох основних стадій. Спочатку компанія використовує грошові кошти для закупівлі сировини і матеріалів. На наступній стадії товарно-матеріальні запаси надходять в процес виробництва, а далі формуються запаси готової продукції. На заключній стадії здійснюється реалізація товарів покупцям і інкасована (сплачена) дебіторська заборгованість знову перетвориться в грошові активи. Проілюструємо цей процес за допомогою рис. 12.1.

Операційний цикл компанії

Мал. 12.1. Операційний цикл компанії

В аналізі операційного циклу компанії основна увага приділяється його тривалості, яка розраховується як сума періоду обороту грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості:

Тривалість операційного циклу дозволяє зрозуміти, скільки часу проходить з моменту витрачання коштів на закупівлю сировини до їх отримання від реалізації готової продукції. По суті, тривалість операційного циклу відображає вміння менеджменту компанії управляти запасами і дебіторською заборгованістю. Тривалість операційного циклу залежить від галузі функціонування компанії (так, в авіабудуванні операційні цикли довгі, а в ритейлі - короткі). Обчислення тривалості операційного циклу дозволяє визначити, на який час компанії буде потрібно додатково фінансування оборотних активів. Для забезпечення безперервної діяльності повинно бути достатньо фінансових ресурсів, необхідних для виробництва і реалізації продукції.

При визначенні потреби фінансування оборотних активів необхідно брати до уваги, що компанія має кредиторську заборгованість. Наприклад, в процесі виробництва можуть використовуватися запаси, за які компанія платить з відстрочкою. Наявність відстрочки платежу скорочує потребу компанії в додатковому фінансуванні, тому на практиці часто визначається фінансовий цикл компанії, який відрізняється від операційного циклу на період обертання кредиторської заборгованості.

Фінансовий цикл , або цикл обігу коштів (cash conversion cycle), являє собою час, протягом якого грошові кошти відвернені з обороту:

Фінансовий цикл дозволяє більш точно визначити потребу компанії в необхідному фінансуванні оборотних активів, оскільки кредиторська заборгованість в певній сумі покриває потребу в додаткових ресурсах. Керівництво компанії прагне максимально знизити тривалість фінансового циклу, скоротити період обігу грошових коштів, а цього можливо досягти завдяки:

  • • скорочення періоду обороту запасів, наприклад за рахунок поліпшення логістики;
  • • зниження періоду обороту дебіторської заборгованості за рахунок прискорення розрахунків з покупцями;
  • • збільшення обігу кредиторської заборгованості за рахунок договорів з постачальниками про надання більш тривалої відстрочки платежу.

Однак ми вже відзначали неможливість для компанії зовсім позбутися від запасів, тому необхідно знайти оптимальні значення зазначених статей оборотного капіталу.

Відобразимо для порівняння операційний і фінансовий цикл на одному графіку (рис. 12.2).

Фінансовий цикл компанії

Мал. 12.2. Фінансовий цикл компанії

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >