Формули для розрахунку операційного та фінансового циклів

Для розрахунку періоду обороту залишків грошових коштів може бути використана формула

Період обертання запасів можна розрахувати наступним чином:

Період обертання дебіторської заборгованості визначається за формулою

Період обертання кредиторської заборгованості розраховується як середній проміжок часу між купівлею матеріалів, нарахуванням витрат з оплати праці та виплатами компанії за цими зобов'язаннями. Показник може бути розрахований за формулою

У даних формулах за основу брався період, рівний 360 дням. У тому випадку, якщо аналіз проводиться в рамках місяця, кварталу, півріччя, то значення 360 може бути замінено на кількість днів періоду, який потрібно для проведення розрахунків.

Приклад 12.1. Про компанію "Крутий віраж", що виробляє понад двадцять моделей велосипедів, відомі такі дані на кінець поточного року:

  • • виручка від реалізації продукції становить 780 млн руб .;
  • • залишок грошових коштів на рахунку дорівнює 39 млн руб.
  • • собівартість реалізованої продукції дорівнює 450 млн руб .;
  • • середні товарно-матеріальні запаси компанії оцінюються в 100 млн руб .;
  • • дебіторська заборгованість становить 65 млн руб .;
  • • проміжок часу між закупівлею сировини і погашенням кредиторської заборгованості в середньому дорівнює 25 дням.

Розрахуйте, чому дорівнює фінансовий цикл компанії "Крутий віраж".

Рішення

Використовуючи вищенаведені формули, визначимо періоди обороту складових фінансового циклу компанії:

Період обороту кредиторської заборгованості зазначений в умові і дорівнює 25 дням. Тепер розрахуємо тривалість фінансового циклу компанії:

фінансовий цикл = 18 + 80 + 30 - 25 = 103 дня.

Слід зазначити, що щоденна діяльність компанії породжує потребу в фінансових ресурсах в зв'язку з витратами на виробництво, оплату рахунків компанії і т.д. Однак потреба в грошах зазвичай не покривається повністю надходженнями від реалізації продуктів і послуг. Компанія часто стикається з суттєвими коливаннями обсягів оборотних активів і короткострокових зобов'язань. Постараємося визначити причини коливань величини оборотних активів і виникає в зв'язку з цим потреби у фінансуванні.

Виділяють дві групи факторів, що впливають на зміну обсягів оборотного капіталу: внутрішні і зовнішні. Найважливішими внутрішніми факторами є характеристики самої компанії, і перш за все зростання або скорочення її бізнесу. Основними зовнішніми факторами є сезонні і циклічні коливання в економіці.

Фактори, що впливають на формування оборотного капіталу компанії

Мал. 12.3. Фактори, що впливають на формування оборотного капіталу компанії

Спочатку розглянемо вплив внутрішніх факторів. Зростання бізнесу пов'язаний з нарощуванням виробництва, а тому компанії потрібні закупівлі більшої кількості сировини і матеріалів, збільшується обсяг дебіторської заборгованості, отже, керівництву необхідно вишукувати кошти для фінансування збільшених активів компанії (за рахунок власного або позикового капіталу). Наприклад, якщо компанія продає продукцію з відстрочкою платежу в 30 днів, а продажі ростуть кожен день, то й дебіторська заборгованість збільшується, але приплив грошових коштів за рахунок минулих продажів буде нижче, ніж від сьогоднішньої реалізації в кредит. Тому для фінансування збільшених рахунків до оплати необхідно знайти додаткові кошти.

Скорочення виробництва і зниження продажів веде до протилежній ситуації: операційні активи компанії скорочуються, і відбувається вивільнення грошових коштів. У цьому випадку компанія може прийняти рішення про вкладення вільних коштів в цінні папери або погасити борг.

Тепер звернемося до аналізу зовнішніх чинників. З сезонними коливаннями - зміною періодів високих продажів значним спадом попиту - стикається більшість компаній. Наприклад, виробники товарів для зимових видів спорту або виробники вітальних листівок стикаються зі значними коливаннями попиту на свою продукцію. У період спаду попиту продажу компанії незначні, і діяльність підтримується за рахунок внутрішніх або зовнішніх джерел, компанії починають поступово збільшувати запаси або через виробництво, або через закупівлі у постачальників. Коли торгова діяльність пожвавлюється і виручка починає рости, зростає дебіторська заборгованість споживачів. Приплив грошових коштів відбувається з певним лагом, і тому сезонний пік надходжень слід за піком потреби в фінансових ресурсах.

Зміна фаз макроекономічного циклу в економіці також робить істотний вплив на оборотний капітал компаній. Такі коливання складно передбачити, і вони не так регулярні, як сезонні. У період зміни фаз макроекономічних циклів на компанію великий вплив мають зміна цін на сировину, конкурентні умови на ринку, можливість залучення джерел фінансування оборотних активів. Під час підйому в економіці потреба в фінансуванні неминуче зростає, оскільки з ростом продажів компанія буде зазнавати додаткових потреби в запасах і, як наслідок, необхідність їх фінансування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >