Управління дебіторською заборгованістю компанії

Поняття дебіторської заборгованості ( accounts receivable, AR) було нами дано в гл. 8, тут ми лише трохи доповнимо дане поняття і наведемо його трактування в російських стандартах обліку. У складі оборотних активів обліковується дебіторська заборгованість, погашення якої очікується протягом нс більше 12 місяців.

Поняття дебіторської заборгованості в російських стандартах обліку

Дебіторська заборгованість відображає наступну заборгованість, не погашену на звітну дату:

 • • постачальників і підрядників але виданими їм авансам;
 • • покупців і замовників за відвантажені їм товари (роботи, послуг);
 • • податкової інспекції по надмірно сплачених податків і зборів;
 • • позабюджетних фондів по зайво сплачених страхових внесках;
 • • працівників фірми але наданим їм позиками і позик;
 • • засновників по внесках до статутного капіталу фірми;
 • • по штрафам, пенями і неустойка, визнаним боржником або щодо яких одержані рішення суду про їх стягнення.

Ця складова оборотного капіталу компанії є вимоги компанії по відношенню до інших юридичних або фізичних осіб на отримання грошей, постачання товарів або надання послуг. Будь-яка компанія зацікавлена в тому, щоб споживачі відразу оплачували продукцію, оскільки це дає приплив грошових коштів, скорочує тривалість операційного та фінансового циклів. Однак в умовах конкуренції компанія часто йде на надання пільги покупцям у вигляді відстрочки платежів, яка за своєю економічною природою є торговим кредитом (в літературі також часто використовується термін комерційний кредит ). Такий термін використовується, щоб розмежувати поняття даного виду кредиту від класичного кредиту, наданого фінансовими організаціями.

Переваги надання торгового кредиту для компанії полягають у наступному:

 • • збільшення продажів компанії, особливо якщо її потужності недостатньо завантажені або конкуренти на ринку використовують відстрочку платежу;
 • • зниження запасів готової продукції і, отже, витрат по їх зберіганню, що особливо актуально для компаній з сезонним характером діяльності.

У той же час фінансовому менеджеру слід враховувати негативні наслідки, що виникають у зв'язку з наданням торгових кредитів:

 • • збільшення періоду відстрочки платежу призводить до зростання операційного і фінансового циклів підприємства, а тому - до необхідності залучення додаткового фінансування;
 • • зростання витрат компанії, оскільки, по-перше, виникають альтернативні витрати, пов'язані з тим, що частина коштів інвестована в дебіторську заборгованість, а по-друге, з'являються явні витрати по поверненню дебіторської заборгованості, судові витрати в разі необхідності звернення до суду про стягнення простроченої заборгованості, а також витрати на залучення додаткового капіталу, необхідного для фінансування зрослої дебіторської заборгованості. Зростання даних витрат може знижувати і економічну, і бухгалтерський прибуток компанії;
 • • поява або збільшення проблемної дебіторської заборгованості, по якій споживачі не повернуть всю або частину суми, яку вони повинні компанії [1] . Збільшення таких боргів негативно оцінюється кредиторами та рейтинговими агентствами при оцінці ліквідності і кредитоспроможності компанії.

Безсумнівно, в умовах ринкової конкуренції дебіторська заборгованість забезпечує компанії переваги в збуті, однак важливо не допускати або знижувати кількість прострочених боргів, прискорювати повернення торгового кредиту, вести контроль дебіторської заборгованості, яка передбачає своєчасне виявлення непогашеної заборгованості, аналіз її оборотності.

У процесі управління дебіторською заборгованістю важливо визначити її величину. 11редположім, що компанія щодня продає продукцію на 100 тис. Руб. і надає відстрочку платежу на 30 днів. Якщо 1 вересня вона реалізує товар на 100 тис. Руб., То дебіторська заборгованість складе рівно 100 тис. Руб. На наступний день компанія знову продасть продукцію на ту ж суму, але оскільки торговий кредит за попередній день поки не оплачений, то дебіторська заборгованість зросте до 200 тис. Руб. Так буде відбуватися до 30 вересня, коли дебіторська заборгованість складе 100 тис. Руб. • 30 днів = 3 млн руб. На наступний день, 1 жовтня, буде повернуто борг, отриманий 1 вересня на суму 100 тис. Руб., І одночасно знову буде реалізована продукцію на 100 тис. Руб., Тому дебіторська заборгованість залишиться на рівні 3 млн руб. і в подальшому не буде змінюватися. Отже:

Величина дебіторської заборгованості є важливим параметром, оскільки показує, який обсяг фінансування необхідний компанії для підтримки даного виду оборотних активів.

Приклад 12.5. Компанія надає відстрочку платежу на 18 днів, і кожен день реалізує продукцію на 50 000 руб. Чому дорівнює величина дебіторської заборгованості компанії?

Рішення

Величина дебіторської заборгованості дорівнює щоденного обсягу реалізації в кредит, помноженому на термін надання кредиту:

Дані 900 000 руб., Вкладені в дебіторську заборгованість, повинні бути профінансовані. Наприклад, вони можуть бути отримані за рахунок банківського кредиту.

 • [1] Для зниження негативних наслідків виникнення безнадійної заборгованості компанія створює резерв по сумнівній заборгованості (allowance for doubtful accounts). Він є джерелом накопичення коштів, які можуть використовуватися для компенсації списаних боргів споживачів. Даний резерв не є зобов'язанням компанії і зменшує реальну суму її активів (дебіторської заборгованості). Він показується в розділі активів, зменшуючи рядок дебіторської заборгованості (Герасименко А. Фінансова звітність для керівників і фахівців-. М .: Альпіна Бізнес Букс, 2009. С. 83).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >