Стратегії фінансування оборотних активів

Будь-яка компанія для виробництва товарів і надання послуг купує активи - будівлі, машини і обладнання, комп'ютери, сировину і матеріали і т.д. Активи поділяються на оборотні та необоротні або короткострокові і довгострокові. Для їх придбання потрібні фінансові ресурси, причому потреба в капіталі зростає нерівномірно. Для зростаючих компаній потреба в залученні фінансування для інвестицій в нові активи весь час збільшується. Крім того, компанії часто відчувають сезонні і циклічні коливання попиту на свою продукцію, тому в період піку продажів особливо гостро потребують коштів для закупівлі запасів, фінансування дебіторської заборгованості, а також збільшення виробничих потужностей. Однак у всіх компаній існує постійний обсяг активів, до яких відносять довгострокові активи і деяку частину оборотних активів. Внаслідок сезонних і циклічних коливань виникає змінна величина оборотних активів. Для фінансування постійної і змінної частин активів компанії можуть вибирати різні стратегії.

Помірна (компромісна) стратегія фінансування (compromise approach) передбачає, що зобов'язання компанії повинні формуватися відповідно до термінів існування активів компанії. Зокрема, при такій політиці величина дебіторської заборгованості повинна в точності відповідати величині кредиторської заборгованості. Якщо компанія закуповує обладнання на п'ять років, то для фінансування цієї закупівлі випускаються п'ятирічні облігації. В результаті досягнення такої відповідності у компанії завжди достатньо коштів для того, щоб оплачувати свої зобов'язання. Це забезпечує прийнятний рівень фінансової стійкості, платоспроможності компанії в процесі її розвитку. Якщо ж, наприклад, компанія запускає інвестиційний проект на 10 років, але для фінансування взяла кредит тільки на два роки, то проект може генерувати недостатньо коштів, коли буде потрібно його повертати. Якщо будуть порушені умови кредитної угоди, то в подальшому банк може або підвищити ставку за кредитом, або взагалі відмовити в наданні фінансування, виникне ймовірність припинення або зовсім "заморожування" проекту. Однак досягти повного узгодження термінів активів і зобов'язань компанії досить складно, оскільки, по-перше, власний капітал представлений акціями, період обертання яких не обмежений (або обмежений тільки часом існування компанії), а по-друге, не завжди вдається точно передбачити термін існування активів компанії.

Якщо компанія дотримується поміркованої політики фінансування, то постійна частина активів фінансується за рахунок довгострокових джерел (довгострокові пасиви і власний капітал), а змінна частина оборотних коштів - за рахунок короткострокових кредитів і позик.

На рис. 12.9 показано, що протягом року у компанії є як довгострокові, так і короткострокові активи, при цьому в силу наявності сезонних коливань величина оборотних активів змінюється. Крім того, поступово у компанії також зростає і необоротних капіталу, який фінансується з довгострокових джерел. Зазвичай пік потреби в додатковому капіталі наростає до кінця року.

Консервативна стратегія фінансування (conservative financial policy ) передбачає, що постійні активи і деяка частина змінних оборотних активів фінансуються за рахунок довгострокових джерел (рис. 12.10). Компанія залучає короткострокові кредити і позики тільки в тс моменти, коли потреба в додаткових ресурсах максимальна. Дана політика забезпечує стійкість компанії, оскільки вона практично завжди має в своєму розпорядженні довгостроковими ресурсами. Однак оскільки довгострокові джерела є більш дорогими, ніж короткострокові, це може привести до зростання витрат на капітал компанії, а також зниження прибутку.

Агресивна стратегія фінансування (aggressive financial policy ) передбачає, що змінні оборотні активи і деяка частина постійних фінансуються за рахунок короткострокових джерел (рис. 12.11). При високоагресивних політиці за рахунок короткострокових кредитів і позик фінансуються всі оборотні активи і навіть деяка частина довгострокових активів. Перевагою даної політики є вигоди від використання більш дешевого короткострокового фінансування в порівнянні з довгостроковим. Дана стратегія дозволяє також знизити потребу у власному капіталі. Однак зворотним боком такої політики є висока ймовірність нестачі фінансових ресурсів, складності здійснення оплати поточних рахунків, що створює загрозу банкрутства.

Помірна стратегія фінансування оборотних активів

Мал. 12.9. Помірна стратегія фінансування оборотних активів

Консервативна стратегія фінансування оборотних активів

Мал. 12.10. Консервативна стратегія фінансування оборотних активів

Агресивна стратегія фінансування оборотних активів

Мал. 12.11. Агресивна стратегія фінансування оборотних активів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >