Методики виконання вимірювань

Методики виконання вимірювань (МВВ) являє собою сукупність операцій і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з відомою похибкою.

Розробку методик здійснюють на основі вихідних даних, які включають: призначення МВВ (область застосування, найменування та характеристики застосовуваної величини та ін.), Вимоги до похибки вимірювань (з урахуванням всіх її складових: методичної, інструментальної, суб'єктивної), умови вимірювань (задають в вигляді номінальних значень і меж діапазонів впливають величин) та інші вимоги МВВ.

Розробка методик включає:

  • 1) вибір методу і засобів вимірювань;
  • 2) встановлення послідовності і змісту операцій при підготовці і виконанні вимірювань, обробці проміжних і остаточних результатів вимірювань;
  • 3) встановлення приписаних характеристик похибки вимірювань;
  • 4) розробку нормативів і процедур контролю точності одержуваних результатів вимірювань;
  • 5) оформлення МВВ як документа;
  • 6) метрологічну експертизу проекту МВВ;
  • 7) атестацію МВВ;
  • 8) стандартизацію МВВ.

Дві останні операції можуть виконуватися як самостійні роботи.

Атестація МВВ - процедура встановлення і підтвердження відповідності МВВ пред'явленим до неї метрологічним вимогам. Атестації підлягають МВВ, що використовуються у сфері поширення державного метрологічного контролю (нагляду).

Як правило, методики містять такі розділи: Вимоги до похибки вимірювань, що використовуються засоби вимірювальної техніки, Методи вимірювань, Вимоги безпеки, охорони навколишнього середовища, Вимоги до кваліфікації операторів, Умови вимірювань, Підготовка до виконання вимірювань, Виконання вимірювань, Обробка результатів вимірювань, Контроль точності результатів вимірювань, Оформлення результатів вимірювань.

У методиках при необхідності може бути виключений або об'єднувати зазначені розділи, а також включати додаткові розділи з урахуванням специфіки вимірювань.

МВВ затверджуються метрологічними службами різного рівня.

Нестаидартизовані методики підлягають метрологічної атестації, яка проводиться за спеціальною програмою. Атестат на МВВ підписують особи, її проводили, а затверджує керівник організації.

Згодом методики можуть застарівати. Тому метрологічною службою періодично проводиться метрологічна експертиза МВВ. Вона включає аналіз кожного розділу з метою встановлення правильності вимог, впровадження нових засобів вимірювань, вдосконалення методів вимірювань і ін. При виявленні невідповідності встановленим вимогам методики переробляються і затверджуються заново.

За результатами вимірювань приймаються відповідальні рішення, що забезпечує відповідну точність, достовірність і своєчасність.

З кожним новим поколінням технічних, особливо радіоелектронних пристроїв ростуть вимоги до точності вимірювань їх параметрів і характеристик.

Наприклад, в американській глобальної навігаційної космічної системи NAVSTAR (в Росії - ГЛОНАСС) для того, щоб забезпечити кораблям, літакам і іншим рухомим об'єктам точність визначення місцезнаходження не гірше 20-30 м (в будь-якому географічному районі Землі), передбачена установка на борту супутників даної системи квантових стандартів частоти з точністю до 1 × 10-13.

Близьку до цієї точності мають державні (національні) еталони часу і частоти.

Високі вимоги до точності вимірювань пред'являються в ракетно-космічній техніці. Відомо, що 80% відхилень головних частин ракет від допустимих значень обумовлені незначними похибками вимірювань при регулюванні (установці) параметрів бортових і наземних систем.

Система вимірювань в сучасних умовах повинна забезпечувати ие тільки їх точність і єдність, а й своєчасність.

У технологічних процесах вимірювання повинні проводитися за частки секунд, іноді за соті і тисячні частки секунди.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >