Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Комерційна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оціночні моделі асортименту (АВС-Гнап і XΎΖ-аналіз продукції)

При оцінці асортименту часто використовується ABC -аналіз. Його мета - виявити напрямок асортиментної політики. ABC -аналіз базується на гіпотезі про принцип Парето, сформульованої італійським економістом Вільфредо Парето, а саме на те, що:

 • • 20% набору асортименту забезпечують близько 80% ефективного збуту;
 • • 20% помилок в асортименті обумовлюють 80% втрат ефективності збуту;
 • • 20% клієнтів приносять 80% обороту або прибутку.

При аналізі товарної політики підприємства в продукції

фірми виділяються блоки А, В, С, що відповідають певним асортиментним позиціям, які дозволяють довести частку покриття фіксованих витрат і доходів виробника відповідно до 80, 90 і 100%. Після цього виробник проводить політику скорочення блоку С, щоб зменшити малопродуктивні витрати і диверсифікувати блок А, зменшуючи тим самим небезпеку опинитися в залежності від результатів просування одного-двох товарів.

Для проведення ABC -аналізу побудуємо табл. 5.2.

У графі 2 табл. 5.2 записуються назви продуктів в порядку убування обсягів продажів, що припадають на кожен з них (графа 5).

У графі 3 записується частка кожного продукту, що обчислюється у відсотках від загальної кількості (100%). Так, якщо фірма продає 10 продуктів, то частка кожного з них в загальній кількості складе 10%, якщо 20 продуктів, то 5% і т.д.

У графі 6 обчислюється частка (у відсотках), яку становить обсяг продажів кожного продукту в загальному обсязі продажів фірми. Так, обсяг продажів Продукту 1 в загальному обсязі продажів фірми для прикладу, наведеного в табл. 5.2, становить

(400 000/1 000 000) • 100 = 40%.

Обсяг продажів Продукту 10 становить

(6000/1 000 000) • 100 = 0,6%.

Таблиця 5.2

ABC -аналіз продукції

№ п / п

назви продуктів

Частка кожного в загальній кількості,%

Частка наростаючим підсумком,%

Об'єм продажу

Частка від загального обсягу продажів,%

Частка наростаючим підсумком,%

Група продуктів

1

2

3

4

5

6

7

8

1

продукт 1

10

10

400 000

40

40

А

2

продукт 2

10

20

350 000

35

75

3

продукт 3

10

30

70 000

7

82

В

4

продукт 4

10

40

70 000

7

89

5

продукт 5

10

50

60 000

6

95

6

продукт 6

10

60

15 000

1,5

96,5

З

7

продукт 7

10

70

12 000

1,2

97,7

8

продукт 8

10

80

9000

0,9

98,6

9

продукт 9

10

90

8000

0,8

99,4

10

продукт 10

10

100

6000

0,6

100

Разом:

100

1 000 000

У графах 4 і 7 обчислюються частки у відсотках наростаючим підсумком на основі даних граф 3 і 6 відповідно. За допомогою двох горизонтальних ліній, одна з яких проводиться після цифри 20, а інша - після цифри 50 в графі 4, загальне число продуктів фірми ділиться па три групи, що позначаються відповідно буквами А, В, С.

Відповідно до прийнятого принципом поділу в групу Л потрапляють 20% продуктів, які забезпечують найбільші обсяги продажів, в сумі становлять близько 80% обороту фірми. Саме на цій групі реалізується правило Парето (співвідношення 20:80).

У групи В і С входять продукти, які спільно забезпечують близько 20% загального обороту.

Для прикладу, розглянутого в табл. 5.2, в групу А входять продукти, що забезпечують 75% від загального обсягу продажів, в групу В - 20%, в групу С - 5%. Таким чином, до групи А відносяться основні продукти, що потребують підвищеної уваги, так як від них залежить життя і розвиток компанії.

Потрібно подивитися, які продукти входять в групу В, що становить 30% в асортименті фірми, чи достатньо приділяється уваги їх розвитку, чи є серед них найбільш перспективні з точки зору підвищення обсягу продажів і переведення їх в групу А і т.д.

Необхідно розібратися з продуктами, що входять до групи С, що становить 50% в асортименті фірми. Серед них можуть бути застарілі або не відповідають попиту, які необхідно зняти з виробництва, абсолютно нові продукти, які слід розвивати, а також перспективні продукти, що знаходяться на етапі зростання, яким не приділяється належної уваги.

До групи С можуть також потрапити так звані товари для асортименту, які не приносять прибутку, але повинні бути в асортименті.

У процесі аналізу будується крива концентрації Лоренца. По осі абсцис в порядку убування їхньої частки в загальному обсязі продажів розташовуються асортиментні групи, а по осі ординат - обсяг товарообігу. Асортиментні групи поділяються на три блоки за обраними критеріями (продаж, прибуток, витрати). Блоки А, В, С відповідають великим (асортиментні групи 1-4), середнім (5-7) і невеликого внеску в загальний збут (8-20). Виділивши подібні асортиментні блоки, фірма повинна проводити політику скорочення або виключення блоку С, щоб скоротити малопродуктивні витрати і диверсифікувати блок Л, зменшуючи ризик опинитися в залежності від результатів просування невеликого числа товарів (рис. 5.11).

Спираючись на приклад використання ABC -аналізу для оцінки важливості асортиментних груп, можна виділити наступне:

 • 1) впорядкування асортиментних груп але їх значимості і важливості (в послідовності убування значущості);
 • 2) оцінка атрибутів по ABC -Принцип:
  • - Перші 15% ставляться до Л групі (дуже важливі, обов'язково повинні бути в наявності, мають велике значення для ефективності збуту);
  • - Наступні 20% відносяться до групи В (важливі, значні, бажано включати в збутову сферу);
  • - Інші 65% належать до групи С (менш важливі, незначні, необов'язкові);

ABC-аналіз асортиментних груп товару

Мал. 5.11. ABC -аналіз асортиментних груп товару

 • 3) перевірка розподілу часу на реалізацію асортиментних груп відповідно до важливістю виконання завдання:
  • - 65% часу для реалізації групи А асортименту;
  • - 20% часу для групи В;
  • - 15% часу для групи С;
 • 4) проведення коригувальних заходів з метою послідовної орієнтації на A -атрібути.

Слабким місцем ABC -аналізу є пошук об'єктивних критеріїв оцінки асортименту досліджуваного товару, які мають вирішальне значення для досягнення результату. Дана проблема вирішується відносно просто для кількісно вимірюваних асортиментних груп. Для якісних асортиментних груп необхідно використовувати інші методи, наприклад, експертний метод, методи ранжирування, бальної оцінки та ін.

Одним із шляхів оптимізації категорійного підходу є проведення АВС -аналізу всередині категорії. Можна навести приклад проблемно-орієнтованого АВС -аналізу категорії лікувальної косметики в рамках проекту "Лабораторії краси" компанії ЗАТ "Л'Ореаль". Взявши за мінімальний досліджуваний період три місяці, що працюють в ній експерти розподілили бренди лікувальної косметики за трьома групами ( A , В і С) на основі їх внеску в загальний товарообіг всієї категорії за даний квартал (табл. 5.3).

Проаналізувавши дані табл. 5.3, ми можемо зробити висновок, що в останньому кварталі 2011 р три марки з 26 (12%) забезпечують більше 50% товарообігу всієї категорії, а 16 марок (64%) приносять тільки 20% виручки. Явна "роздутість" групи С вимагає глибокого аналізу необхідності присутності всіх потрапили в неї брендів в загальному

Таблиця 5.3

АВС -аналіз брендів лікувальної косметики в "Лабораторіях краси" Москви і Московської області (IV квартал 2011 р)

Марка

Оборот, Жовтня. 11, руб.

Оборот, листопад. 11, руб.

Оборот, лек. 11, руб.

Загальний товарообіг за IV квартал, руб.

Частка в обороті,%

Частка в обороті з накопичувальним підсумком,%

гурт

РАЗОМ

6 658 719

100

ВІШІ

489 625

559 500

шістсот сімдесят одна тисяча шістьдесят п'ять

1 720 190

25,83

25,83

А

Ліерак

292 657

285 363

293 887

871 907

13,09

38,93

А

ЛЯ РОШ ПОЗІ

213 149

307 162

334 738

855 049

12,84

51,77

А

УРЬЯЖ

186 585

194 901

223 675

605 161

9,09

60,86

В

АВЕН

109 680

78990

148 976

337 647

5,07

65,93

В

ГАЛЕНІКА

70 368

73 991

115 639

259 997

3,90

69,83

В

РОК

88 123

73 633

94 045

255 801

3,84

73,67

В

Інні

59 121

71 856

98 390

229 367

3,44

77,12

В

КЛОРАН

65 005

59 368

60 545

184 918

2,78

79,90

В

ФІТОСОЛЬБА

51 986

47 561

61 459

161 006

2,42

82,31

З

коду

37 854

34 595

78 549

150 998

2,27

84,58

З

Біодерма

39 856

34 785

54 789

129 430

1,94

86,53

З

ДАРФЕН

30 125

37 459

45 698

113 282

1,70

88,23

З

БІОРГА

30 459

27 859

44 653

102 971

1,55

89,77

З

А-дерми

30 458

26 985

42 197

99 640

1,50

91,27

З

Нюкс

21 485

24 598

38 965

85 048

1,28

92,55

З

НОРМЛЛІС

19 654

24 589

30 175

74 418

1,12

93,66

З

Монте

17 859

20 148

29 854

67 861

1,02

94,68

З

Дюкре

17 598

19 569

28 563

65 730

0,99

95,67

З

Імедін

22 478

22 329

15219

60 025

0,90

96,57

З

Ексфоліак

14 596

14 589

25 896

55 081

0,83

97,40

З

Мерк

14 256

17 458

20 147

51 861

0,78

98,18

З

БОТЕ Осеан

14 569

12 748

18 569

45 886

0,69

98,87

З

П'ЯТЬ МИРОВ

10 256

14 258

16 547

41 061

0,62

99,48

З

Інгрід МІ Л РОКІВ

8256

10 254

15 874

34 384

0,52

100,00

З

асортименті категорії. Однак було б помилково відразу прибрати з асортименту все марки з низькими показниками частки в товарообігу. Специфіка галузі, часте оновлення асортименту, регулярна поява новинок, вплив рекламних акцій на рівень продажів не дозволяють ABC -аналізу бути повністю об'єктивним.

До того ж деякі марки можуть виконувати певні функції всередині категорії (як цілі категорії всередині загального асортименту), бути зручними або унікальними, надавати іміджеву цінність торговій точці. Навіть провівши АВС -аналіз але додатковим показником - частці прибутку, яку кожна марка забезпечує в межах всієї категорії, складно отримати чітке рішення по оптимізації асортименту.

Додатковим інструментом в такому випадку може бути XYZ -аналіз, де за одиницю взято також окремі марки всередині категорії. Він дозволить аналізувати і прогнозувати стабільність продажів, а також коливання рівня споживчого попиту на товари окремих брендів. Чим стабільніша попит на певну марку, тим легше управляти продукцією, тим нижче потреба в товарних запасах, тим легше планувати рух товарів. Таким чином, можна отримати додатковий аналітичний матеріал для прийняття рішення про перебування цієї марки в категорії.

При даному виді аналізу виділяються також три групи товарів (у прикладі - товарних марок) на основі коефіцієнта варіації, тобто відхилення від середнього значення продажів. Для товарів групи X коефіцієнт варіації не повинен перевищувати 10%, що означає, що для них характерна стабільністю продажів і, як наслідок, великі можливості прогнозу продажів. Категорія F визначається коефіцієнтом варіації від 10 до 25%, тобто товари даної категорії мають середні показники коливання попиту. Для товарів, що відносяться до групи Z, характерно нерегулярне споживання, тому коефіцієнт варіації перевищує 25%. Прогноз на такі групи товарів неточний, так як це або нові товари, недавно надійшли в продаж, або унікальні, особливі товари, схильні до сезонному попиту.

На прикладі розглянемо рівень стабільності попиту па бренди лікувальної косметики, представлені в цій категорії в проектах "Лабораторії краси" компанія ЗАТ "Л'Ореаль". Для цього розрахуємо коефіцієнт варіації за формулою

де - товарообіг по одній марці за один місяць, - середній товарообіг по цій марці, п - кількість місяців.

За розрахунковий період візьмемо також останній квартал 2007 р в аптеках Москви і Московської області (табл. 5.4). Як видно з отриманих результатів, шість марок: Vichy, Licrac, Uriagc, La Roche-Posay, Galenic, Klorane - користуються постійним попитом, основна маса брендів має середні показники коливання попиту, що може обумовлюватися різними факторами (перебоями в поставках, проведенням акцій по стимулювання попиту, сезонними коливаннями і ін.). Результати λΎΖ-аналізу також не є єдино достовірними і достатніми для прийняття рішення про виведення і збереження в асортиментної матриці тих чи інших товарів, так як на рівень коливання продажів впливає величезна кількість чинників. Однак бренди, що належать до категорії Z, особливо якщо їх внесок в загальний товарообіг категорії невеликий, вимагають серйозного аналізу. Для того щоб намалювати більш наочну картину товорооборота кожної марки і відповідного їй рівня коливання попиту, можна поєднати результати ЛВС і ΖΎΖ-аналізу. Внаслідок такого суміщення виділяються дев'ять груп об'єктів аналізу за двома критеріями: ступеня впливу на товарообіг ( ABC -аналіз) і стабільності / прогнозованості результату ( XΎΖ -аналіз).

З результатами аналізу марок лікувальної косметики, отриманими в результаті реалізації спільного проекту ЗАТ "Л'Ореаль" і ЗАТ "Аптеки 36,6", можна ознайомитися в табл. 5.5.

На основі результатів, відображених у табл. 5.5, можна бачити, що вийшло п'ять груп з дев'яти можливих, інші чотири групи марок в асортименті "Лабораторій краси" відсутні. Далі будують матрицю сполученого аналізу, щоб наочно відобразити отримані групи асортименту, їх величину по відношенню до всього асортименту категорії, а також щоб стало видно, які в цілому тенденції асортименту "Лабораторій краси" (рис. 5.12).

Таблиця 5.4

XYZ -аналіз брендів лікувальної косметики в "Лабораторіях краси" Москви і Московської області (IV квартал 2011 р)

Найменування

Оборот, окт 11, руб.

Оборот, листопад. 11, руб.

Оборот, лек. 11, руб.

Загальний товарообіг за IV квартал, руб.

Середнє значення

Коефіцієнт варіації, %

гурт

РАЗОМ

6 790 940

2 263 647

ВІШІ

574 563

559 500

шістсот сімдесят одна тисяча шістьдесят п'ять

1 805 128

601 709

8,21

X

Ліерак

292 657

285 363

293 887

871 907

290 636

1,29

X

ЛЯ ΡΟΙΙΙ ПОЗІ

284 563

307 162

334 738

926 463

308 821

6,64

X

УРЬЯЖ

186 585

194 901

223 675

605 161

201 720

7,88

X

АВЕН

109 680

78 990

148 976

337 647

112 549

25,45

Υ

ГАЛЕНІКА

70 368

73 991

115 639

259 997

86 666

23,70

X

РОК

80 123

70 459

94 045

244 627

81 542

11,87

Υ

Інні

59 121

71 856

98 390

229 367

76 456

21,40

Υ

КЛОРАН

65 005

59 368

60 545

184 918

61 639

3,94

X

ФІТОСОЛЬБА

51 986

47561

61 459

161 006

53 669

10,80

Υ

коду

37 854

38 965

61 223

138 042

46 014

23,39

Υ

Біодерма

39 856

34 785

54 789

129 430

43 143

19,68

Υ

ДАРФЕН

30 125

37 459

45 698

113 282

37 761

16,85

У

БІОРГА

30 459

27 859

44 653

102 971

34 324

21,50

У

Л-ДЕРМЛ

30 458

26 985

42 197

99 640

33 213

19,60

У

Нюкс

21 485

24 598

38 965

85 048

28 349

26,86

Z

НОРМАЛІС

19 654

24 589

30 175

74 418

24 806

17,33

У

Монте

17 859

20 148

29 854

67 861

22 620

22,99

У

Дюкре

17 598

19 569

28 563

65 730

21 910

21,78

У

Імедін

22 478

22 329

15 219

60 025

20 008

16,93

У

Ексфоліак

14 596

14 589

25 896

55 081

18 360

29,02

Z

Мерк

14256

17 458

20 147

51 861

17 287

13,93

У

БОТЕ Осеан

14 569

12 748

18 569

45 886

15 295

15,90

У

П'ЯТЬ МИРОВ

10 256

14 258

16 547

41 061

13 687

18,99

У

Інгрід

Міллєт

8256

10 254

15 874

34 384

11 461

28,14

Z

Таблиця 5.5

Поєднаний АВС і XFZ-аналіз брендів лікувальної косметики (IV квартал 2007 р)

Найменування

Загальний товарообіг за IV квартал, руб.

Частка в обороті,%

гурт

Коефіцієнт варіації, %

гурт

поєднання

РАЗОМ

6 658 718

100

ВІШІ

1 720 190

25,83

А

8,21

X

АХ

Ліерак

871 907

13,09

А

1,29

X

АХ

ЛЯ РОШ ПОЗІ

855 049

12,84

А

6,64

X

АХ

УРЬЯЖ

605 161

9,09

В

7,88

X

ВХ

ГАЛЕНІКА

259 997

3,90

В

23,70

X

ВХ

КЛОРАН

184 918

2,78

В

3,94

X

ВХ

АВЕН

337 647

5,07

В

25,45

Y

BY

РОК

255 801

3,84

В

11,87

Y

BY

Інні

229 367

3,44

В

21,40

Y

BY

ФІТОСОЛЬБА

161 006

2,42

З

10,80

Y

CY

коду

150 998

2,27

З

23,39

Y

CY

Біодерма

129 430

1,94

З

19,68

Y

CY

ДАРФЕП

113 282

1,70

З

16,85

Y

CY

БІОРГА

102 971

1,55

З

21,50

Y

CY

А-дерми

99 640

1,50

З

19,60

Υ

CY

НОРМАЛІС

74 418

1,12

З

17,33

Υ

CY

Монте

67 861

1,02

З

22,99

Υ

CY

Дюкре

65 730

0,99

З

21,78

Υ

CY

Імедін

60 025

0,90

З

16,93

Υ

CY

Мерк

51 861

0,78

З

13,93

Υ

CY

БОТЕ Осеан

45 886

0,69

З

15,90

Υ

CY

П'ЯТЬ МИРОВ

41 061

0,62

З

18,99

Υ

CY

Нюкс

85 048

1,28

З

26,86

Ζ

CZ

Ексфоліак

55 081

0,83

З

29,02

Ζ

CZ

Інгрід Міллєт

34 384

0,52

З

28,14

Ζ

CZ

Матриця суміщеного аналізу

Мал. 5.12. Матриця суміщеного аналізу

Спираючись на дану матрицю, можна зробити висновки, що в цілому в асортименті "Лабораторій краси" бренди рівномірно розподіляються за рівнем стабільності попиту і обсягом товарообігу з тенденцією до об'єднання однакових рівнів за цими двома показниками (маркам, що приносить велику виручку, властива велика ступінь стабільності попиту , середні по вкладу в товарообіг марки характеризуються середнім показником стабільності продажів, а бренди, сильно коливаються по своєму показнику попиту, приносять також нестабільний і малий товарообіг). Відсутність брендів в групі СХ означає, що в асортименті "Лабораторій краси" немає таких марок, які приносили б нехай невеликий, але зате стабільний дохід. Заповнити цю нішу можна не тільки шляхом розширення асортименту категорії і додавання нових марок. Одним з інших способів може стати зниження націнки на деякі бренди з групи нестабільно продаються (наприклад, CY і CZ), що буде сприяти підвищенню стабільності їх продажів. Пропуск в групі AZ свідчить про те, що в асортименті немає явно виражених сезонних брендів, які продавалися б нерегулярно, але зате приносили б більший прибуток. В цьому випадку можна вдатися до збільшення числа сезонних акцій, які стимулювали б переклад в цю групу брендів з інших категорій. Однак, незважаючи на досить рівномірний розподіл брендів по аналізованих показниками, основну масу становлять марки з малим внеском у загальний результат і середнім рівнем коливання попиту (група CY становить 50% від всієї категорії). Має сенс перевести частину асортименту з групи CY в групу В Y, тобто стимулювати оборот по маркам, які потрапили до групи CY, щоб середня в усіх відношеннях категорія BY становила основну частину всього асортименту, була б його своєрідним кістяком. У разі якщо при всіх вжиті заходи група марок CZ залишиться незмінною (ніякі бренди не перейдуть в сусідні категорії), необхідно буде розглянути питання про виведення з асортименту цих брендів.

У загальному випадку товарний асортимент характеризується:

 • • широтою (кількістю асортиментних груп);
 • • глибиною (кількістю позицій у кожній асортиментній групі);
 • • сопоставимостью (співвідношенням між запропонованими асортиментними групами з погляду спільності споживачів, кінцевого використання, каналів розподілу і цін);
 • • повнотою (здатністю набору товарів однорідної групи задовольняти однакові потреби і кількістю різновидів і найменувань товарів однорідної групи і (або) підгрупи);
 • • стійкістю (здатністю набору товарів задовольняти попит на одні і ті ж товари);
 • • новизною (здатністю набору товарів задовольняти змінилися потреби за рахунок нової продукції).

Для оцінки асортименту з метою розрахунку коефіцієнтів при формуванні асортименту використовують дійсні, тобто фактичні властивості і базові показники (прийняті за основу для порівняння).

1. Коефіцієнт широти ( ), який виражається як відношення дійсної кількості видів і найменувань товарів однорідних і різнорідних груп до базового:

де справжня широта - кількість груп, видів і найменувань товарів, що є в наявності (д); - Базове кількість видів і найменувань товарів однорідних і різнорідних груп.

2. Коефіцієнт повноти ( )

де і - дійсний і базовий показники повноти однорідної групи товарів.

Дійсний показник повноти ( ) характеризується фактичною кількістю видів і найменувань товарів однорідної групи, базовий ( ) - регламентуються і планованим кількістю товарів, а коефіцієнт повноти ( ) - відношенням дійсного показника повноти до базового.

3. Коефіцієнт стійкості ( )

де - кількість стійкості асортименту товарів в певний період; а - число різновидів товарів, передбачених розробленим асортиментним переліком; п - кількість перевірок.

Оптимальне значення коефіцієнта стійкості асортименту товарів в роздрібному магазині протягом кварталу має бути не нижче:

 • 1) для універмагів і гастрономів 0,90;
 • 2) універмагів 0,80;
 • 3) магазинів взуття і одягу 0,75;
 • 4) магазинів спортивних, господарських і галантерейних товарів 0,85.
 • 4. Коефіцієнт новизни ( ) (ступінь оновлення асортименту)

де Н - число нових асортиментних позицій, - дійсний показник широти асортименту.

5. Для визначення структури використовується відносний показник структури ( Q ) окремих товарів ( и ):

де - кількість окремого товару в натуральному або грошовому вираженні; - Сумарна кількість всіх товарів, наявних в натуральному або грошовому вираженні.

 • 6. Показник асортиментного мінімуму - це мінімально допустима кількість товарів, що визначають торговий профіль організацій.
 • 7. Для розрахунку коефіцієнта раціональності використовуються коефіцієнти вагомості показників широти ( ), повноти ( ), стійкості ( ) і новизни ( ):

8. Коефіцієнт глибини ( ) - відношення дійсної глибини до базової.

де справжня глибина ( ) - кількість торгових марок і (або) модифікацій, або товарних артикулів, наявних; базова глибина ( ) - кількість торгових марок і (або) модифікацій, або товарних артикулів, пропонованих на ринку або потенційно можливих для випуску і прийнятих за основу для порівняння.

На підприємствах постійно повинна проводитися робота по формуванню попиту і його адаптації шляхом активного включення товарів в пропонований асортимент або вилучення з нього. При цьому методологія асортиментного планування включає в себе:

 • • розробку стратегії з урахуванням концепції позиціонування;
 • • розробку структури асортименту з орієнтацією на переваги покупців і способу прийняття рішень про покупку (взаємозв'язків між категоріями);
 • • розробку базового асортиментного плану на основі збору даних по кожній товарній позиції та її детального опису за чітко визначеними змінним;
 • • адаптацію плану до локальних умов за допомогою моніторингу та коригування асортименту.

Висновки

1. Створення базового асортименту підприємства включає в себе створення вихідного масиву даних; порівняння асортименту підприємства з ринком, а також порівняння з ним валового прибутку по кожній товарній позиції; додавання швидко зростаючих позицій; тестування повноти асортименту і додавання товарних позицій зі стійким попитом і унікальними характеристиками; забезпечення необхідної глибини асортименту; виключення дублюючих позицій на основі унікальності продукту і лояльності до бренду; сезонну коригування асортименту.

Планування структури асортименту тісно пов'язане з його розвитком, з асортиментною структурою попиту і товарної пропозиції.

 • 2. Категорійний менеджмент передбачає поділ всього асортименту на товарні категорії з урахуванням психологічних аспектів здійснення покупок, відповідальність одного співробітника за весь цикл руху категорії, розгляд кожної товарної категорії як міні-підприємства в рамках компанії зі своїм бюджетом, ціноутворенням, політикою закупівель тощо .
 • 3. При порівнянні традиційної системи закупівель роздрібного магазину з керуванням асортиментом але товарними категоріями з'ясовується, що головною проблемою в традиційній системі є відірваність процесу закупівель товарів від їх подальшої реалізації.
 • 4. Тривалість життєвого циклу і окремих його фаз залежить як від самого товару, так і від конкретного ринку. Життєвий цикл одного і того ж товару на різних ринках різний, він може бути продовжений засобами маркетингу.
 • 5. Завдяки ABC -аналізу за тривалий період можна дізнатися, що являє собою еволюція обсягу продажів кожного з продуктів, що випускаються фірмою, і на основі цього приймати ефективні рішення за товарним асортиментом.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук