Аналіз виконання бюджету

З метою забезпечення виконання бюджету банку можна скористатися наступними видами аналізу :

 • • ранжування;
 • • кластерний аналіз;
 • • факторний аналіз;
 • • аналіз трендів;
 • • аналіз за схемою "план - факт".

Ранжування передбачає проведення порівняльного аналізу центрів прибутку та центрів витрат, бізнес-напрямків, філій і банківських продуктів за статтями бюджету. Застосування даного виду аналізу дозволяє:

 • • виявляти найбільш і найменш дохідні підрозділу;
 • • виявляти найбільш і найменш прибуткові банківські продукти (послуги);
 • • порівнювати витрати і доходи різних підрозділів по заданих статей бюджету. За результатами такого аналізу доходів і витрат підрозділів розробляються способи мінімізації витрат, а також обгрунтовуються організаційні рішення (наприклад, про зміни в структурі банку).

При кластерному аналізі статті бюджету об'єднуються в групи (кластери) за певними ознаками, ці групи порівнюються і серед них виявляються найбільш і найменш важливі статті. Наприклад, можна визначити найбільш і найменш дохідні групи статей центрів прибутку, бізнес-напрямків, філій і банку в цілому. Це дозволяє обчислити граничні значення статей для кожної з груп, а потім досліджувані значення статей можна віднести до відповідної групи. Кількість груп визначається виходячи з потреб аналізу.

Результати кластерного аналізу використовуються для проведення різних маркетингових досліджень. Наприклад, з його допомогою можна виконати наступні аналітичні дослідження:

 • • сегментування клієнтської бази банку, тобто визначення найбільш і найменш стійких груп споживачів банківської продукції серед безлічі клієнтів;
 • • аналіз предметної області, наприклад, організаціонноштатной структури (кадровий аналіз) або фінансової структури банку.

Дані кластерного аналізу можуть бути представлені у вигляді діаграми із зазначенням процентного співвідношення аналізованих груп статей бюджетів.

Факторний аналіз необхідний для виявлення обставин (чинників), що вплинули на значення досліджуваних бюджетних показників.

Формуючи різні вибірки досліджуваних статей бюджету або бюджетних показників і визначаючи параметри факторного аналізу, можна провести наступні дослідження:

 • • визначити внесок кожного територіально віддаленого підрозділу (далі - ТУП) до загальної суми залучених банком коштів;
 • • проаналізувати стан бюджетної статті виходячи з станів її подстатей;
 • • визначити частку підрозділів у формуванні значення аналізованої бюджетної статті;
 • • проаналізувати частки банківських продуктів в досліджуваній статті бюджету;
 • • виявити структуру оборотів певної групи клієнтів і т.д.

Результати аналізу можуть бути представлені у вигляді діаграми із зазначенням процентного співвідношення впливу факторів на сумарний бюджетний показник.

Аналіз трендів допомагає досліджувати зміни рахунків і показників, що сталися протягом заданого періоду. Глибина дослідження визначає кількість періодів, протягом яких необхідно простежити зміни показників. Тренд створюється на підставі попередньо сформованої вибірки статей бюджету або бюджетних показників, що вимагають постійного контролю.

За допомогою такого аналізу можна:

 • • виявити показники, суттєво змінилися протягом поточного періоду в порівнянні з попередніми, і проаналізувати причини цих змін. При цьому може бути виконаний розрахунок як абсолютних, так і відносних відхилень по аналізованих статтях бюджету;
 • • розрахувати темпи змін, що відображають динаміку змін стану статей бюджету або бюджетних показників. Аналіз таких даних дозволяє виявити зростання або падіння темпів змін.

Аналізуючи тренд за бюджетною статті, аналітики вдаються до побудови графіка тренда для наочного уявлення змін і їх тенденцій.

Після закінчення бюджетного періоду (наприклад, кварталу або місяця) необхідно за оперативними даними проводити аналіз "план - факт" виконання бюджетів, результати якого необхідно враховувати при розробці бюджетів наступного періоду. Відповідні звіти про хід виконання бюджетів банку в цілому, філій, бізнес-напрямків і окремих ЦФО повинні складатися в банку централізовано на основі звіту про прибутки і збитки з урахуванням необхідних коригувань. В ході такого аналізу необхідно з'ясовувати міру виконання бюджетів, оцінювати відхилення від наміченого і виявляти їх причини. При необхідності слід проводити внутрішній аудит бюджетів головного офісу банку та його ТУП.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >