Організаційне забезпечення бюджетного процесу

Важливим моментом при впровадженні бюджетування в банку є організаційне забезпечення бюджетного планування: визначення складу учасників бюджетного процесу, визначення і розмежування повноважень і відповідальності окремих структурних підрозділів (табл. 7.3), призначення відповідальних.

Таблиця 7.3. Учасники процесу бюджетування і їх основні функції

Учасники процесу

Основні функції

Рада Національного банку

Спільне бачення розвитку банку, стратегічні орієнтири діяльності банку, планована норма прибутку на вкладений капітал

Голова правління (президент) банку

 • • Затвердження річного (квартального) фінансового плану банку та бюджетів ЦФО, а також коригувань до них.
 • • Затвердження пріоритетних напрямків розвитку, планів позиціонування банку на ринку, прогнозу руху капіталу, а також внутрішніх нормативів, в тому числі по неопераційних витрат, прогноз макроекономічних показників.
 • • Вирішення спірних ситуацій.
 • • Затвердження звіту про виконання фінансового плану.
 • • Затвердження внутрішньобанківських нормативних документів, що регламентують процес бюджетування в банку

бюджетний комітет

 • • Схвалення пріоритетних напрямків розвитку, плану позиціювання банку на ринку, розробка прогнозу руху капіталу.
 • • Розгляд складу і ставок внутрішніх нормативів, в тому числі по неопераційних витрат, і прогнозу макроекономічних показників.
 • • Ухвалення річного (квартального) фінансового плану банку та бюджетів ЦФО

Підрозділ стратегічного розвитку

Стратегічний план розвитку банку

Підрозділи банку (ЦФО)

Розробка планових бюджетів, квартальні коригування, щомісячні прогнози, надання даних для формування фінансового плану банку та звіту про його виконання

Структурний підрозділ банку, що забезпечує організацію процесу фінансового планування і бюджетування

 • • Агрегирование даних ЦФО в фінансовий план банку, ув'язка бюджетів підрозділів (ЦФО) між собою, розподіл аллокаціонной витрат на підставі затверджених баз розподілу.
 • • Розробка пропозицій щодо коригування фінансового плану банку та бюджетів ЦФО.
 • • Організація виконання бюджетів з урахуванням позасистемних коригувань.
 • • Контроль виконання затверджених бюджетів.
 • • Розробка проектів внутрішніх нормативів, в тому числі по неопераційних витрат, прогнозу макроекономічних показників

Комітет з управління активами і пасивами (або кредитний комітет)

Затвердження трансфертних ставок. Прийняття рішень по операціях усередині банку

Для того щоб система планування була ефективною, в банку необхідна наявність такого колегіального розпорядчого органу, як бюджетний комітет . При розгляді фінансового плану банку і всіх питань, пов'язаних з плануванням, важлива саме колегіальність. Членами зазначеного комітету повинні бути керівники верхньої ланки, начальник планово-економічного підрозділу, керівники (або куратори) всіх бізнес-напрямків банку.

Фінансове планування в банку здійснюється під керівництвом особи, що курирує фінансову частину його діяльності. Для організації та методичного забезпечення процесу фінансового планування, а також моніторингу реалізації планів банку необхідно створити в його структурі постійно діючу функціональне підрозділ планування і контролю, безпосередньо підпорядковане зазначеній особі.

Даний підрозділ бажано зробити основним розробником фінансових планів, центром, що консолідує навколо себе весь процес підготовки і прийняття рішень з питань фінансового планування.

У філіях банку під керівництвом цих фракцій також повинні функціонувати планово-економічні підрозділи, що забезпечують залучення до процесу планування якомога більшої кількості менеджерів і фахівців, а також формують плани філії та контролюючі їх виконання.

Короткі висновки
 • 1. Планування являє собою строго обов'язкове і притому центральна ланка змісту управління банком.
 • 2. Банку доцільно мати систему планів - від стратегічного до одноденного. Стрижневим повинен бути річний план.
 • 3. Одним з найважливіших об'єктів, що підлягають плануванню, є капітал банку.
 • 4. "Середньому" російському банку буде дуже складно виконати зростаючі нормативні вимоги до розміру капіталу.
 • 5. Банку можна без відпрацьованої системи бюджетування (фінансового планування).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >