Короткі висновки

  • 1. Банк буквально пронизаний різноманітними варіантами внутрішнього контролю (не кажучи вже про зовнішній), однак при цьому йому необхідний і спеціалізований (професійний) внутрішній контроль, який ведуть спеціальні співробітники (окрема служба).
  • 2. Організація внутрішнього контролю в вітчизняних банках характеризується багатьма недоліками, в тому числі пов'язаними з його нормативним регулюванням.

Найменування показників

Номер рахунку

За попередній період (активи), тис. Руб.

За попередній період (пасиви), тис. Руб.

За звітний період (активи), тис. Руб.

За звітний період (пасиви), тис. Руб.

Статутний капітал кредитних організацій

10200

0,0

189 067,0

0,0

189 067,0

Додатковий капітал

10600

0,0

297 774,0

0,0

224 444,0

фонди

10700

0,0

29 525,0

0,0

3781,0

Готівкова валюта і чеки

20200

43 842,0

0,0

51 853,0

0,0

Кореспондентські рахунки

30100

62 868,0

0,0

41 178,0

0,0

Рахунки кредитних організацій за іншими операціями

30200

4909,0

0,0

404,0

0,0

Кредити, надані кредитним організаціям

32000

90 000,0

0,0

0,0

0,0

Майбутні надходження і виплати за міжбанківськими операціями

32800

0,0

31,0

0,0

0,0

Рахунки організацій, що перебувають у федеральній власності

40500

0,0

928,0

0,0

12 616,0

Рахунки організацій, що перебувають у державній (крім федеральної) власності

40600

0,0

362,0

0,0

0,0

Рахунки недержавних організацій

40700

0,0

254 490,0

0,0

71 724,0

Інші рахунки

40800

0,0

21 051,0

0,0

41 573,0

Депозити недержавних комерційних організацій

42100

0,0

0,0

0,0

5006,0

Депозити недержавних некомерційних організацій

42200

0,0

0,0

0,0

20000,0

Депозити та інші залучені кошти фізичних осіб

42300

0,0

122 383,0

0,0

78 046,0

Депозити та інші залучені кошти фізичних осіб-нерезидентів

42600

0,0

368,0

0,0

59,0

Кредити, надані недержавним комерційним організаціям

45200

540 457,0

159 364,0

645 730,0

290 043,0

Кредити, надані фізичним особам

45500

60 434,0

17 281,0

23 971,0

11830,0

Прострочена заборгованість за наданими кредитами та інших розміщених коштах

45800

2835,0

2653,0

10 369,0

10 369,0

Прострочені відсотки за наданими кредитами та інших розміщених коштах

45900

0,0

0,0

1181,0

0,0

Розрахунки за окремими операціями

47400

168,0

6504,0

5884,0

6598,0

Майбутні надходження і виплати за операціями з клієнтами

47500

5390,0

35,0

0,0

0,0

Невиконані зобов'язання за договорами на залучення коштів клієнтів

47600

0,0

0,0

0,0

851,0

Вкладення в придбані права вимоги

47800

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

некотируваних акції

50700

420,0

420,0

420,0

0,0

Векселі кредитних організацій

51400

8887,0

0,0

0,0

0,0

Випущені векселі і банківські акцепти

52300

0,0

19 376,0

0,0

0,0

Інші рахунки за операціями з випущеними цінними паперами

52500

236,0

0,0

0,0

0,0

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

60300

1939,0

2170,0

2745,0

1171,0

Основні засоби

60400

334 247,0

0,0

255 459,0

0,0

Амортизація основних засобів

60600

0,0

26 174,0

0,0

27 305,0

Нематеріальні активи

60900

15,0

9,0

15,0

11,0

матеріальні запаси

61000

0,0

0,0

25,0

0,0

Доходи майбутніх періодів

61300

0,0

631,0

0,0

459,0

Витрати майбутніх періодів

61400

145,0

0,0

608,0

0,0

прибуток

70300

0,0

6932,0

0,0

0,0

Використання прибутку

70500

736,0

0,0

0,0

0,0

Нерозміщені цінні папери

90700

2,0

0,0

2.0

0,0

Розрахункові операції

90900

1084,0

0,0

1467,0

0,0

Забезпечення розміщених коштів і зобов'язання з надання коштів

91300

948 354,0

1536,0

0,0

0,0

Орендні і лізингові операції

91500

62 736,0

0,0

41 318,0

0,0

Заборгованість по процентних платежах по основному боргу, що не списаному з балансу

91600

3464,0

0.0

3782,0

0,0

Цінні папери на зберіганні в депозитарії

98000

2,0

0,0

0,0

0,0

Цінні папери на зберіганні в провідному депозитарії

98010

84,0

0,0

84,0

0,0

Цінні папери, що належать депозитарію

98050

0,0

86,0

0,0

84,0

Рахунок для кореспонденції з пасивними рахунками при подвійного запису

99998

1536,0

0,0

211 316,0

0,0

Рахунок для кореспонденції з активними рахунками при подвійного запису

99999

0,0

1 015 640,0

0,0

778 426,0

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >