Етап пошуку ресурсів для реалізації ідеї створення інноваційної продукції

Етан пошуку ресурсів для реалізації ідеї створення інноваційної продукції пов'язаний з необхідністю зіставлення на конкурсній основі за критерієм "ефективність-вартість" таких складових, як:

 • - Сировина, матеріали, комплектуючі, послуги сторонніх організацій;
 • - Необхідні для виробництва об'єкти нерухомості, технології та обладнання, об'єкти інфраструктури;
 • - робоча сила;
 • - Інвестиційні ресурси.

Етап розробки макета (НДР)

Етап науково-дослідницької роботи покликаний підтвердити, що теоретична ідея створення нової продукції, запропонована на першому етапі, може бути практично реалізована. Природно, в процесі проведення ПІР виявляються як додаткові обмеження створення продукції, так і додаткові незаплановані можливості цієї продукції.

В процесі проектування всі задаються замовником числові значення параметрів виробу, можуть бути представлені арифметичними або геометричними рядами переважних чисел, що формують уявлення про потенційну конкурентоспроможності інновації.

Крім того, при проектуванні здійснюють оптимізацію параметрів якості.

Оптимальне проектування - процес визначення значень основних параметрів розроблюваного вироби, що забезпечують екстремальні (максимальні або мінімальні) значення декількох техніко-економічних характеристик за умови, що інші характеристики задовольняють заданій сукупності технічних вимог.

Так як ще при проектуванні вироби конструктор прагне максимізувати або мінімізувати значення деяких його показників, це призводить до необхідності пошуку компромісних варіантів. Знайдене безліч компромісних варіантів утворює так зване оптимальне безліч параметрів по В. Парето [1] , яке має такі властивості:

 • - Будь-які два оптимізаційних рішення непорівнянні між собою (є конкурентними по відношенню один до одного): якщо одне ефективне рішення краще з точки зору досягнення якої-небудь однієї мети, то інше краще з точки зору досягнення іншої мети;
 • - Для будь-якого неефективного рішення знайдеться хоча б один оптимальний і домінуюче рішення.

На завершальному етапі проектування розробник (конструктор) і замовник вибирають оптимальний варіант значень технічних параметрів і інших показників продукції.

Однак в процесі конструювання параметри можуть змінюватися і, як правило, остаточні значення технічних параметрів сконструйованого вироби відрізняються від тих, що були попередньо запропоновані технічним завданням на розробку.

Етап розробки дослідного зразка (ОКР)

Цей етап повинен підтвердити, що успіх розробки, отриманий на етапі НДР, не випадковий і продукція може серійно відтворюватися при заданій точності повторення характеристик від зразка до зразка. Першим завданням етапу ДКР є визначення ступеня відтворюваності зразків дослідної партії шляхом зіставлення характеристик зразків між собою.

Другим важливим завданням є випробування зразків дослідної партії, в тому числі для визначення їх граничних можливостей (включаючи методи руйнівного контролю). Отримані в результаті випробувань граничні можливості створюваної продукції порівнюються з такими ж показниками існуючих аналогів (прототипів).

Третє завдання етапу ДКР пов'язана зі створенням нормативної документації (конструкторської, технологічної і т.д.) на продукцію, що розробляється, по якій в подальшому буде здійснюватися її серійне виробництво.

Необхідно враховувати, що в структурі собівартості продукції витрати на її розробку (НДР і ДКР, проектування і конструювання, випробування дослідних зразків і т.п.) складають значну частку. Так, наприклад, в машинобудуванні витрати на створення дослідного зразка розподіляються наступним чином:

 • - Проектно-конструкторські роботи - близько 60%;
 • - Підготовка виробництва - 12%;
 • - Виготовлення - 9%;
 • - Інші витрати - 19%.

При серійному виробництві витрати на виготовлення одиниці продукції різко скорочуються, але збиток від конструкторських прорахунків і помилок в сфері споживання продукції в такому випадку буває у багато разів більше економії від збільшення серійності (масштабності) виробництва.

Етап виготовлення пробної партії. Для промислової товарної продукції створення пробної партії фактично означає початок серійного виробництва. На цьому етапі відбувається відпрацювання нормативної документації (НД) при передачі її від розробників до виробників, з одного боку. З іншого боку, в процесі подання створюваних промислових зразків пробної партії продукції на виставках (ярмарках, презентаціях і т.д.) проводиться уточнення НД на продукцію на основі реакції і запитів споживачів.

 • [1] Блюмин І. Г. Критика буржуазної політичної економії. Т. 1. М., 1962.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >