Основні риси інноваційного менеджменту

Сутність інновацій та інноваційної діяльності

У Керівництві Осло інновація розглядається перш за все як діяльність, процес змін.

У вітчизняній практиці інновація розглядається в першу чергу як результат інноваційної діяльності (див. Табл. 2.1), що одержав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого продукту, реалізованого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності.

Таким чином, основними рисами інновації є: процес змін, орієнтований на кінцевий результат, який втілюється у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або нової або вдосконаленої організаційно-економічної форми, що забезпечує необхідну економічну і (або) суспільну вигоду.

Якщо проаналізувати існуючі визначення поняття "інноваційна діяльність" (табл. 3.3), то в якості відмінних рис слід виділити: цілеспрямованість діяльності на здійснення інновацій, безпосередній і опосередкований характер цих дій, а також трансформує характер здійснюваних процесів щодо інноваційних ідей.

При цьому під інноваційною діяльністю в загальному випадку будемо розуміти сукупність наукової, технологічної, організаційної, фінансової та комерційної діяльності, спрямованої на створення та впровадження на ринку нового або вдосконаленого продукту, створення нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або нової або вдосконаленої організаційно-економічної форми, що забезпечує необхідну економічну і (або) суспільну вигоду.

Таблиця 3.3

Існуючі визначення поняття "інноваційна діяльність"

визначення

джерело

Інноваційною діяльністю є всі наукові, технологічні, організаційні, фінансові та комерційні дії, реально призводять до здійснення інновацій або задумані з цією метою. Деякі види інноваційної діяльності є інноваційними самі по собі, інші не мають цією властивістю, але теж необхідні для здійснення інновацій. Інноваційна діяльність включає також дослідження і розробки, не пов'язані безпосередньо з підготовкою будь-якої конкретної інновації

Керівництво Осло [1]

Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний з трансформацією ідей (зазвичай результатів наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень) в новий або вдосконалений продукт, впроваджений на ринку, у новий чи удосконалений технологічний процес, використаний у практичній діяльності, або в новий підхід до соціальних послуг. Інноваційна діяльність передбачає комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, і саме в своїй сукупності вони призводять до інновацій

Короткий термінологічний словник Центру досліджень і статистики науки [2]

Інноваційна діяльність - вид діяльності але відтворення пошукових, фундаментальних і прикладних досліджень, проектних і дослідно-конструкторських робіт, маркетингових дій з метою залучення їх результатів в цивільно-правовий обіг для реалізації у вигляді інноваційного продукту. Це єдиний в рамках державного і приватного сектора, комплексний науково-технологічний, організаційний, фінансовий, інвестиційний, виробничий і маркетинговий процес, за допомогою якого ідеї і технології трансформуються в технологічно інноваційні продукти (послуги) і процеси (нові методи виробництва), що мають комерційну цінність ( комерційний попит і комерційне використання на ринку), а також в нові напрямки використання існуючих інноваційних продуктів і послуг, у формування інноваційних ринків

Основи політики Російської Федерації в галузі розвитку інноваційної системи на період до 2010 року і подальшу перспективу [3]

До інноваційної діяльності традиційно відносяться:

 • - Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт зі створення інноваційного продукту;
 • - Комплексне науково-технологічне, індикативне планування та цільове програмування, організація і нормативно-правове забезпечення робіт але створення інноваційного продукту;
 • - Технологічне переоснащення і підготовка виробництва для випуску інноваційного продукту (послуги), технології;
 • - Проведення випробувань і освоєння споживачем інноваційного продукту;
 • - Управління процесами комерціалізації технологій;
 • - Діяльність з просування інноваційного продукту на внутрішній і світовий ринки, включаючи правовий захист результатів інтелектуальної діяльності, використаних в продукті;
 • - Створення і розвиток інноваційної інфраструктури;
 • - Передача або придбання прав Російською Федерацією або іншими правовласниками на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи їх залучення в цивільно-правовий обіг;
 • - Експертиза, консультаційні, інформаційні, юридичні та інші послуги (включаючи організацію фінансування інноваційної діяльності) зі створення та реалізації нового і вдосконаленого інноваційного продукту.

 • [1] Керівництво Осло. Рекомендації зі збору та аналізу даних з інновацій. 3-е изд. Комітет ОЕСР з наукової та технологічної політики (CSTP), Комітет ОЕСР за статистикою ( CSTAT ), Робоча група Євростату за статистикою науки, технологій та інновацій ( WPSTI). Переклад на російську мову ЦИСН 2010.
 • [2] Статистика науки та інновацій: короткий термінологічний словник. М .: ЦИСН, 1998..
 • [3] Основні напрямки політики Російської Федерації в галузі розвитку інноваційної системи.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >