Мікроекономічне моделювання процесів інноваційного розвитку

Загальні аспекти моделювання процесів управління інноваційним розвитком

Детальне вивчення моделювання процесів управління розвитком економіки вимагає комплексного аналізу механізмів розвитку економічних систем, аналізу ресурсних потоків і розробки алгоритму локалізації ризиків інноваційного розвитку.

З позицій системного підходу економічний об'єкт являє собою цілісну динамічну соціально-економічну систему. Як цілісна система економічний об'єкт складається із сукупності взаємодіючих елементів різного ступеня складності і організації. Всім елементам, що створює економічний об'єкт, притаманні складні ієрархічні залежності і нелінійні причинно-наслідкові зв'язки. Елементи функціонують і розвиваються в рамках системи, їх взаємодія породжує нові якості системи в цілому, служить джерелом се розвитку. Високий рівень розвитку економічного об'єкта досягається за рахунок гармонійної взаємодії всіх його елементів. Тісний взаємозв'язок складових економічний об'єкт, мінливість його структури, зміна і розвиток елементів і самої системи обумовлюють її динамізм.

Розуміння економічного об'єкта як цілісної динамічної системи, що відповідає вимогам ефективного управління ресурсами, дозволяє виділити його в якості суб'єкта ринкових відносин. Для моделювання процесів управління такою складною системою можна скористатися формально-змістовної моделлю взаємодії елементів економічної системи із зовнішнім і внутрішнім середовищем організації, представленої на рис. 8.11.

Формально-змістовна модель взаємодії елементів економічної системи із зовнішнім і внутрішнім середовищем організації

Мал. 8.11. Формально-змістовна модель взаємодії елементів економічної системи із зовнішнім і внутрішнім середовищем організації

Безліч X - це набір ( ) ринкових замовлень, який економічна організація розглядає як об'єкти просування (свого роду ринковий замовлення) і включає в свій портфель проектів [1] .

Безліч X * являє собою результати просування продукції, включеної в портфель замовлень економічної організації ( ), і відображає ступінь задоволення пропонованою продукцією ринкових очікувань.

Фактично ступінь подібності безлічі X * безлічі відображає ефективність діяльності економічної організації з точки зору задоволення ринкового попиту.

Безліч Y, що складається в даному випадку з функціональних елементів ( ), відображає зміст і можливості економічної системи.

Безліч є параметри налаштування діяльності економічної організації до початку виконання конкретних проектів ( ), і відображає можливості підстроювання під кожен з п знаходяться в портфелі замовлень кожного з т функціональних елементів економічної системи ( ).

Безліч складається з параметрів управління діяльністю економічної системи вже в процесі виконання конкретних проектів (. ), І відображає можливості регулювання (коригування) під кожен з п знаходяться в портфелі замовлень кожного з т елементів економічної системи ( ) в ході виконання проектів (замовлень).

Якщо безлічі і відображають можливості активного впливу на діяльність економічної системи з боку блоку управління організації, то безліч Z відображає сукупність зовнішніх впливів ( ), кожне з яких відображає вплив однієї з трьох груп факторів: макрорівня (світовий рівень), метауровня (державний чи регіональний рівень ) і мікрорівня (галузевої або місцевий рівень).

Приклад взаємодії економічної системи з факторами зовнішнього середовища наведено на рис. 8.12.

Система складається з дев'яти блоків, центральним з яких є блок управління.

До факторів зовнішнього середовища мікроекономічного рівня віднесені ті структури, які безпосередньо визначають діяльність економічної системи на ринку: інвестори (кредитори), постачальники, споживачі і конкуренти.

До факторів зовнішнього середовища макроекономічного рівня віднесені ті, які на перший погляд не мають безпосереднього впливу на результати фінансово-господарської діяльності економічної системи. Однак від уміння пристосуватися до цих впливів і залежить її майбутнє. До цих факторів належать: політика і економіка; законодавство і право; соціальне й культурне середовище; географічні, кліматичні та екологічні умови.

Фактори зовнішнього середовища метауровня, з одного боку, формально є суб'єктами мікроекономіки,

Взаємозв'язок елементів економічної системи з факторами зовнішнього середовища макрорівня, метауровня і мікрорівня

Мал. 8.12. Взаємозв'язок елементів економічної системи з факторами зовнішнього середовища макрорівня, метауровня і мікрорівня

а з іншого, є провідниками процесів реалізації законодавчо встановлених норм і правил, тобто відображають інтереси макрорівня. У процесі взаємодії з економічною системою органи метауровня виробляють для неї рекомендації щодо вдосконалення діяльності в рамках законодавчо встановлених норм і правил. До таких факторів належать: органи місцевого самоврядування, фіскальні органи, органи з сертифікації, споживчі об'єднання (союзи), органи державного нагляду, органи трудового контролю, дозвільні органи, органи промислової, транспортної та інформаційної інфраструктури.

Побудуємо аналітичну модель управління економічною системою.

Основним завданням є максимальна реалізація потенціалу системи. Тому визначимо бажаний результат як пошук екстремуму функції:

(8.1)

де { X } - безліч досяжних ринкових комбінацій замовлень, яке економічна система потенційно може взяти для виконання; { Y } - безліч інтегральних можливостей використання потенціалу економічної системи, включаючи виробничий, фінансовий та інші елементи потенціалу розвитку; { Y x} - безліч потенційних варіантів настройки економічної системи (аж до її радикальної трансформації) для виконання ринкових завдань X; { W x ( t )} - безліч потенційно досяжних параметрів управління економічною системою вже в процесі виконання конкретних проектів з урахуванням фактора часу t, що відображає стадію реалізації того чи іншого проекту, що знаходиться в портфелі економічної системи; {Z} - безліч можливих поєднань факторів зовнішнього середовища макрорівня, метауровня і мікрорівня, що впливають на діяльність економічної системи організації і можливості реалізації її потенціалу; {X '} - безліч допустимих результатів просування продукції, включеної в портфель замовлень економічної системи, отражающеіх ступінь задоволення пропонованими продуктами ринкових очікувань.

Реалізація моделі (8.1) дозволяє здійснювати процес управління економічною системою, включаючи управління виробничим потенціалом, грошовими потоками, іншими параметрами ефективності реалізації інвестиційних проектів, що впливають не тільки на виручку і витрати, а й на виробництво, якість життя співробітників, безпека життєдіяльності, робоче середовище, здатність організації залучати та утримувати працівників.

  • [1] Тебекін А. В., гості А. В. Моделювання впливу зовнішнього середовища на формування інвестиційного потенціалу девелоперської організації // Праці Міжнародної науково-практичної конференції "Математика, інформатика, природознавство в економіці і суспільстві". М .: МФЮА, 2007. С. 157-160.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >