Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Суб'єкти маркетингової діяльності та основні елементи сучасної концепції маркетингу

До суб'єктів маркетингової діяльності відносяться:

 • • виробник товарів або обслуговуюча організація, т. Е. Підприємства, які надають транспортні, складські, інформаційно-аналітичні, логістичні та інші послуги;
 • • кінцевий споживач, т. Е. Підприємства, які купують товари для особистого некомерційного споживання;
 • • проміжний споживач - організації або підприємства, які набувають в основному сировину для використання у своїй діяльності (переробні підприємства);
 • • оптова торгівля - підприємства, які купують товари для перепродажу роздрібній торгівлі або організаціям-споживачам;
 • • роздрібна торгівля - підприємства, які займаються продажем товарів кінцевим споживачам.

У кожного суб'єкта маркетингової діяльності свої функції та завдання в реалізації маркетингових заходів. При цьому жоден суб'єкт не в змозі виконувати всі маркетингові функції, оскільки не має для цього достатніми фінансовими ресурсами.

Крім того, при організації маркетингової діяльності необхідно врахувати, що кожна галузь має свої особливості. З урахуванням цього виділяють шість основних галузей маркетингової діяльності:

 • 1. Виробничий маркетинг (промисловий, будівельний, аграрний і т. Д.). Його головними цілями є: пошук ринку збуту; оцінка його ємності; обгрунтування виробничо-інвестиційної програми; розробка нового продукту; оцінка конкурентоспроможності товарів і послуг і т. д.
 • 2. Торгово-збутовий маркетинг. Головними цілями цього виду є: формування каналів товароруху; організація збуту і продажу товарів; переміщення і складування товарів (логістика); вивчення і прогнозування купівельного попиту; створення системи торговельного та післяпродажного сервісу.
 • 3. Маркетинг сфери послуг. У ньому поєднуються мети виробничого і торгового маркетингу. Особливістю цього виду маркетингової діяльності є нематеріальність послуг, т. Е. Нездатність послуг до зберігання і т. П.
 • 4. Маркетинг інтелектуального продукту. Предметом цього виду маркетингу є інформаційний продукт та інформаційні технології, т. Е. При цьому виді маркетингу використовуються особливі форми його реалізації та сервісу.
 • 5. Між народний маркетинг. Предметом цього виду маркетингу є міжнародний ринок і зовнішньоекономічна діяльність.
 • 6. Маркетинг фінансово-кредитного продукту і страхової справи. Предметом цього виду маркетингу є цінні папери, різні форми біржової та фінансової діяльності.

Крім того, існує маркетинг деяких специфічних ринків, зокрема ринку праці та ринку освіти, сфери політичних і соціально-економічних відносин, мистецтва, культури і т. П.

Так само як і в економіці (мікроекономіка, макроекономіка та міжнародна економіка), в маркетингу виділяють три рівні:

 • • мікромаркетинг, т. Е. Маркетингова діяльність окремого підприємства. На цьому рівні виділяють внутрішній маркетинг (організація діяльності персоналу власної маркетингової служби) і зовнішній маркетинг (доведення товару до споживачів, організація зв'язку з клієнтами та торговими посередниками, вивчення ринку);
 • • макромаркетинг, т. Е. Маркетингова діяльність на рівні національної економіки. На цьому рівні розглядають участь державних установ, галузевих і регіональних структур в управлінській, регулюючої і дослідницької діяльності ринку;
 • • глобальний (міжнародний маркетинг), т. Е. Маркетингова діяльність на світовому ринку при організації зовнішньоторговельної діяльності. На цьому рівні виділяють особливу форму - мегамаркетинг, т. Е. Діяльність транснаціональних компаній по проникненню на ринок будь-якої країни.

Сучасна концепція маркетингу виділяє дев'ять основних елементів формування і задоволення попиту, які взаємопов'язані між собою: нужда, потреба, запит, товар, обмін, угода, ринок, маркетинг і управління маркетингом (попитом).

 • 1. Нужда - почуття, що відчувається людиною в нестачі чого-небудь. Потреби людей різноманітні і складні; всі вони виходять від природи конкретної людини. Укрупнено всі потреби об'єднують у три групи:
  • • фізіологічні потреби (в їжі, одязі, теплі і безпеці);
  • • соціальні потреби (в духовній близькості, впливові і прихильності);
  • • особисті потреби (в знаннях і самовираженні).

Якщо потреба незадоволена, то людина відчуває себе ущемленим і переживає відсутність можливості задовольнити її. Незадоволений людина або займеться пошуками об'єкта, здатного задовольнити нестаток, або спробує заглушити її.

2. Потреба - нестаток, що прийняв специфічну форму відповідно до культурного рівня й особистості індивіда. Потреби виражаються в об'єктах, здатних задовольнити потребу у той спосіб, який притаманний укладу життя конкретної людини і економічному рівню розвитку даного суспільства. У міру розвитку суспільства ростуть і потреби людей, а ресурси для їх задоволення обмежені. Коли людина не в змозі задовольнити якусь потребу, він або замінює її, або знижує рівень своїх запитів.

Виробники, у свою чергу, починають цілеспрямовані дії, з одного боку, для стимулювання зростання цих потреб, а з іншого - для їх задоволення. Товар пропагується ними як засіб задоволення потреб. Можливості людей, на жаль, не завжди відповідають зростаючим потребам.

Завдання маркетингу полягає в тому, щоб максимально ефективно використовувати ресурси для того, щоб забезпечити задоволення потреб. Оскільки потреби людей практично безмежні, а ресурси і можливості людини для їх задоволення обмежені, то він буде вибирати ті товари, які доставлять їй найбільше задоволення з урахуванням його фінансових можливостей.

 • 3. Запит - потреба, підкріплена купівельною спроможністю. При обмежених ресурсних можливостях люди задовольняють свої потреби в першу чергу шляхом придбання товарів, які приносять їм найбільшу користь і задоволення. На зміну вибору того чи іншого товару можуть впливати такі фактори, як зміна цін, якості товарів, рівня доходів населення, моди, смаків і т. Д.
 • 4. Товар - це все те, що може задовольнити потребу людини відповідно до його купівельною спроможністю, т. Е. Запитом. Людина вибирає товар, сукупність властивостей якого забезпечує йому найбільше задоволення за дану ціну, з урахуванням своїх специфічних потреб і ресурсів. При виборі товару люди орієнтуються на ті товари, які забезпечують їм отримання кращого набору вигод за свої гроші.

Основними інструментами маркетингу при просуванні товару є: грамотна рекламна кампанія; налагоджений збут; ефективне обслуговування; міцні зв'язки з громадськістю; гнучка політика цін.

 • 5. Обмін - спосіб отримання бажаного для себе продукту (товару) замість іншого продукту або товару. Обмін є одним з базових понять маркетингу. Для здійснення обміну необхідно, щоб виконувалися наступні умови:
  • • сторін має бути як мінімум дві;
  • • кожна сторона повинна розпорядженні чимось, що могло б представляти цінність для іншої сторони;
  • • кожна сторона повинна бажати здійснити обмін з іншою стороною;
  • • кожна сторона повинна бути вільною у виборі - вступати в обмін чи ні;
  • • кожна сторона повинна бути в змозі здійснювати комунікації та доставку свого продукту.

Дотримання цих умов робить обмін можливим, а відбудеться він чи ні - залежить від того, чи прийшли сторони до угоди і чи готові вони укласти угоду.

 • 32
 • 6. Угода - комерційний обмін цінностями між двома сторонами, т. Е. Це угода між двома сторонами про умови, терміни і місце реалізації товару. Існують два види угод:
  • • грошова угода, коли товари обмінюються на гроші;
  • • бартерна угода, коли один товар обмінюється на інший. Така угода передбачає наявність у двох сторін принаймні двох товарів, що представляють інтерес для взаємного обміну, а також узгоджених умов, часу і місця її здійснення.
 • 7. Ринок - це місце, де відбуваються угоди, т. Е. На ринку вироблений продукт і витрачений на нього працю доводять свою цінність і значимість для споживачів. Ринок складається з наступних обов'язкових елементів:
  • • конкретні люди (домашні господарства) зі своїми потребами;
  • • підприємства різних форм власності;
  • • держава з потребами для задоволення держпотреб;
  • • купівельна сила (зазвичай гроші);
  • • відповідна можливість і бажання купити;
  • • наявність продавців, що бажають і мають можливість продати.
 • 8. Маркетинг - вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб і потреб населення і суспільства в цілому шляхом обміну товарів і надання послуг. Цей елемент концепції сучасного маркетингу реалізується як на рівні держави в цілому, так і на рівні окремих регіонів.
 • 9. Управління маркетингом - це аналіз, планування, втілення в життя і контроль проведення заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення певних цілей організації (отримання прибутку, зростання обсягу збуту і т. Д.).

Економічний сенс концепції сучасного маркетингу полягає у підвищенні рівня конкурентоспроможності товарів, їх модернізації, своєчасному створенні нових товарів, а також прискоренні їх просування на ті ринки, де може бути досягнутий максимальний комерційний ефект.

Головне в концепції сучасного маркетингу - це цільова орієнтація на ринку і комплексний підхід до вирішення маркетингових завдань. Комплексний підхід означає, що ефективність маркетингової діяльності забезпечується тільки в тому випадку, якщо він використовується одночасно і в сфері виробництва, і у сфері обігу товарів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук