Тип ЗМІ і робота над номером

Склад редакції залежить від типу ЗМІ і спеціалізації її співробітників. Редакції видань різного типу розрізняються складом журналістів і технічних працівників.

У відносно невеликій районній газеті штат, природно, не буває численним. Для прикладу розглянемо структуру (штатні посади) Державного унітарного підприємства Краснодарського краю "Редакція газети" Кореновському вести "" [1] . Редакція представлена всього одним відділом соціальних проблем, посади фотокореспондента і коректора-подчітчіка відсутні. Проте тут використовується пірамідальна модель структури (рис. 6.4).

Структура редакції газети "Кореновському вести"

Мал. 6.4. Структура редакції газети "Кореновському вести"

1 - головний редактор; 2 - головний бухгалтер; 3 - заступник редактора, відповідальний секретар; 4 - завідувач відділом соціальних проблем; 5 - кореспонденти відділу соціальних проблем; 6 - оглядач з питань сільського господарства і промисловості; 7 - оператор комп'ютерної верстки; 8 - оператор комп'ютерного набору та верстки; 9 - коректор; 10 - касир-бухгалтер; 11 - менеджер з підписки; 12 - менеджер з реклами; 13 - водій; 14 - кур'єр-прибиральниця

Якщо порівняти редакцію "Кореновському вести" з редакцією газети "Зоря Кубані", що виходить в тому ж регіоні і що відноситься до того ж типу видання, то "Зоря Кубані" зробила вибір на користь плоскою структури (рис. 6.5).

Планування роботи в редакції "Кореновському вістей" ведеться на підставі щоквартальних планів кожного творчого працівника, які щомісяця коригуються (журналісти планують лише найбільш важливі матеріали за своєю проблематикою). Редактор і заступник

Структура редакції газети "Зоря Кубані"

Мал. 6.5. Структура редакції газети "Зоря Кубані"

1 - директор, головний редактор; 2 - заступник директора, головного редактора; 3 - головний бухгалтер; 4 - відповідальний секретар; 5 - кореспонденти; 6 - фотокореспондент; 7 - коректор; 8 - інженер-системотехнік (2 людини); 9 - контент-редактор веб-сайту газети; 10 - виконуючий обов'язки контент-редактора веб-сайту газети; 11 - модератор веб-сайту; 12 - менеджер з реклами та передплати; 13 - бухгалтер; 14 - фахівець по роботі з листами; 15 - менеджер по персоналу; 16 - водій

редактора складають щотижневий план випуску газети з урахуванням планів журналістів і вимог поточного моменту. Кожен журналіст за місяць повинен надати для газети не менше 4300 рядків, в тому числі по одному "Гвоздьова" матеріалу в тиждень, по три оперативних інформації в кожен номер (фотознімок перекладається в рядки відпрацювання за коефіцієнтом 1: 3, тобто якщо знімок займає на газетній шпальті 120 рядків, то в рахунок відпрацювання журналіста нараховується 40 рядків).

Система нарахування гонорару враховує оперативність, інформативну насиченість, легкість мови викладу факту. Наприклад, оперативна інформація до 15 рядків оцінюється по вищій шкалі і може коштувати як кореспонденція розміром в 80 рядків. І навпаки, розлогі звіти про наради розміром понад 150 рядків оцінюються не вище оперативної інформації. Матеріали понад 180 рядків не приймаються, виняток становлять публікації на злободенну тему, своєрідні журналістські розслідування, що містять глибокий аналіз, виклад різних точок зору, забезпечені додатковими відомостями по порушеної проблеми з життя краю, країни або світу. Такі матеріали можуть бути оцінені до 800- 1500 рублів [2] .

Структуру регіонального ТОВ "Редакція газети" Комуна "" (м Воронеж) складають редакція як творче підрозділ і допоміжні виробничі підрозділи.

Редакція складається з журналістських структурних елементів: відділи новин, суспільно-політичної інформації, соціальних проблем і права, культури, економіки, освіти, сім'ї та виховання, фотоілюстрацій, редакція сайту (на правах відділу); редакція газети "Комуна плюс" (на правах відділу); редакція газети "Воронежская тиждень" (на правах відділу).

Технічні відділи редакції: відділи верстки, набору [3] , коректури. Комерційні відділи, які мають пряме відношення до випуску ЗМІ: відділи регіональних проектів (менеджери з реклами, копірайтери), прийому оголошень та реклами, реалізації (підписка і роздріб). В структуру входять також адміністративно-господарський відділ (прибиральниця, водії, вахтери) і бухгалтерія (секретар-діловод, інспектор відділу кадрів, бухгалтери),

Адміністрація представлена ​​директором, головним редактором і його заступниками.

У редакції здійснюється планування на місяць і на поточний номер. У відділі регіональних проектів (комерційний відділ) прийнято щоквартальне і щомісячне планування, що пов'язане з тривалістю роботи над тими чи іншими комерційними проектами.

При плануванні використовується мережевий графік [4] (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Мережевий графік газети "Комуна"

Тематичні рубрики по смугах

вівторок

четвер

п'ятниця

субота

1 смуга

Головна тема

Актуальний репортаж (проблеми області, Воронежа, конкретної людини)

актуальний репортаж

актуальний репортаж

Суботній репортаж або зустріч

Новини (добірка повідомлень)

Останні новини

Останні новини

Останні новини

Останні новини

Новини ( "стакан") - розширена новина + фото

"Склянка"

"Склянка"

"Склянка"

"Склянка"

Економіка, політика (добірка новин)

Економіка, політика

Економіка, політика

Економіка, політика

Економіка, політика

2 смуга

Дві КОЛОНКИ зліва

У карти області

політичний щоденник

Підбірка економічних новин

Підбірка економічних новин

Матеріали на теми економіки, політики

Матеріали на теми економіки, політики

Матеріали на теми економіки, політики

Матеріали на теми економіки, політики

Матеріали на теми економіки, політики

3 смуга

Дві колонки праворуч

Юридичні консультації

листи читачів

Добірки новин з культури

гумор

Матеріали на теми освіти, здоров'я, права, історії, культури

Освіта, здоров'я, право, історія, культура

Освіта, здоров'я, право, історія, культура

Освіта, здоров'я, право, історія, культура

Освіта, здоров'я, право, історія, культура

4 смуга

Дві КОЛОНКИ зліва

Спорт за тиждень

Збірки кримінальних новин

Події, кримінал

Події, кримінал

Події, кримінал

Події, кримінал

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Опитування читачів (Питання "Комуни")

Питання "Комуни"

Питання "Комуни"

Технологія випуску в "Комуні" приведена нижче.

Перший етап - планування. Матеріал пишеться за завданням редакції або з ініціативи журналіста, схваленої секретаріатом або редактором. Журналіст збирає матеріал, самостійно розробляє тему. На цьому етапі можливі консультації з завідувачем відділом або редактором для уточнення теми, нюансів матеріалу. Другий етап включає роботу завідувача відділом над текстом - правка, редагування, здача в секретаріат. Третій етап - планування матеріалу секретаріатом в номер. На цьому етапі відбувається верстка, коректура тексту. Четвертий етап - читання матеріалу головним редактором, твердження головним редактором газети до друку. П'ятий етап - передача по електронних каналах затвердженої газети в друкарню. Шостий етап - передача (за дорученням) тиражу газети від друкарні розповсюджувачу (поштою). Сьомий етап - доставка газети споживачеві.

Так само - поетапно - можна уявити процес перевірки та редагування матеріалів. На першому етапі журналіст зобов'язаний перевірити достовірність фактів, назв, найменувань, прізвищ, посад (віднімати і відредагувати текст). На другому етапі завідувач відділом перевіряє матеріали, редагує їх, візує і здасть в секретаріат. На третьому етапі відповідальний секретар або заступник редактора редагують текст з точки зору відповідності редакційним стандартам ( "формат" видання). На четвертому етапі починається робота коректорів, які роблять, крім іншого, ще й стилістичну правку. На заключному - п'ятому етапі - головний редактор вичитує відбитки газетних шпальт і також уточнює фактуру, імена. Потім номер підписується до друку.

Графік випуску затверджується та узгоджується з друкарнею. Після планування поточного номера починається верстка внутрішніх смуг (другий і третій, якщо мова йде про чотирьохсмуговій газеті формату А2). На наступний день набираються четверта і перша смуги. До 19:00 оригінал-макети (файли верстки) всіх смуг повинні бути передані в друкарню.

До групи випуску входять головний редактор, заступник редактора, відповідальний секретар, черговий по номеру, кореспонденти відділу новин. Координацією діяльності групи випуску, взаємодією між відділами, творчими і комерційними службами займається відповідальний секретар (при необхідності в процес втручається головний редактор).

Відповідальний секретар робить макет смуг з заздалегідь прочитаних і відібраних для даного номера матеріалів. Матеріали для номера редагує заступник редактора (літературна редакція тексту, оцінка ступеня його важливості, відсів слабких матеріалів). Відділ новин готує новинний блок, репортажі. Черговий по номеру вичитує матеріали смуг (літературна правка, коректура). Головний редактор прочитує весь номер і стверджує його до друку.

Оригінал-макети смуг створюються на основі моделі (фірмового стилю). Обов'язки з оформлення лежать на відповідальному секретареві і старшому версталиціке-дизайнера. Зверстаний номер оцінюється групою випуску на предмет якості верстки, при необхідності вносяться корективи.

Мережеве періодичне видання "Комуна" створено як окремий структурний підрозділ. Воно є офіційно зареєстрованим ЗМІ, у якого є головний редактор і виконавчий редактор. Мережеве видання працює в режимі реального часу (з 6:00 до 23:00), без вихідних. Кожен день в ньому розміщується не менше 40 матеріалів. Зміст сайту складають публікації поточних номерів друкованих видань "Комуни", "Комуни плюс", "Воронезької тижня", а також спеціально підготовлених для сайту матеріалів редакційних співробітників "Комуни" і позаштатних авторів.

Інші темпи і форми роботи характерні для випуску журналу. Тут слід сказати про специфіку журнальної журналістики . Вона, на відміну від газетної журналістики, яка передбачає так звану оперативну аналітику, повинна представляти глибокий (енциклопедичний) аналіз дійсності, фактів, за якими стоять явище, тенденція, так, щоб і через кілька років стаття залишалася корисною (інформативною) для багатьох читачів. Якщо в газеті головну роль відіграють штатні автори, то в журналі превалюють матеріали позаштатних авторів - експертів, лідерів думок, філософів, істориків, письменників, публіцистів. Що ж стосується штатних співробітників, то вони підбираються з числа найбільш талановитих професійних журналістів (публіцистів), що працюють в жанрах статті, нарису, есе тощо

Специфіка випуску щомісячного журналу визначається тим, що друкарня вимагає здачі наступного номера за місяць до його виходу в світ і що в редакції паралельно йде робота над декількома майбутніми номерами. У журналі "Ватандаш" [5] цю ситуацію відображає квартальний план з описом тематики трьох наступних номерів: один верстається, другий набирається і вираховується, третій знаходиться в процесі формування рубрик з урахуванням надійшли замовлених матеріалів. Редактори відділів готують в черговий номер два-три статті, а на ті, що знаходяться в редакційному портфелі, пишуться рецензії-резюме. Паралельно ведеться робота з авторами: особисті зустрічі, листування, редагування текстів.

Знайомство з посадовими інструкціями редакції журналу "Ватандаш" дає уявлення про те, як розподіляються обов'язки між співробітниками.

Головний редактор

Керує роботою редакційної колегії і редакції; забезпечує своєчасний випуск і несе персональну відповідальність за зміст видання, його художній, інтелектуальний і професійний рівень, достовірність опублікованих відомостей. Контролює дотримання діючих стандартів, технічних умов та іншої нормативної документації з підготовки видань до друку. Вживає заходів щодо впровадження нової редакційно-видавничої техніки, зниження видавничої собівартості, дотримання норм авторської та видавничої правки, керує роботою по підвищенню кваліфікації працівників редакційного персоналу. Регулює використання коштів, передбачених кошторисом. Затверджує за погодженням із засновником штати редакції і вносить в них зміни; затверджує посадові обов'язки співробітників редакцій; виходячи з виробничої необхідності і відповідно до чинного законодавства вирішує питання прийому на роботу і звільнення співробітників редакції; здійснює в установленому порядку преміювання співробітників редакції; без довіреності діє від імені редакції, укладає договори, видає доручення, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки.

Повинен знати: основні напрямки розвитку економіки Російської Федерації, постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються періодичної преси, основи трудового законодавства Російської Федерації; основи видавничої діяльності, поліграфічного виробництва, торгівлі періодичними виданнями; методи редагування і оформлення видань; основи економіки, планування та організації редакційно-видавничої справи, технології поліграфічного виробництва; порядок укладення договорів і угод з вітчизняними і зарубіжними авторами; порядок використання фонду авторського гонорару, виплат але договорами та угодами; діючі форми матеріального і морального стимулювання; основи організації праці та управління; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Відповідальний секретар

Організовує та контролює внутрішньоредакційних роботу з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів до друку; здійснює відбір матеріалів, контролює виконання квартального графіка надходження публікацій, рубрик, смуг, добірок. Керує роботою всіх відділів і контролює виконання ними поточних планів. Спільно з редакторами відділів розробляє проекти чергових і перспективних планів, подає їх на розгляд головному редактору, редколегії. Організовує своєчасну якісну підготовку і здачу в виробництво всього друкованого матеріалу згідно з графіком. Керує підготовкою типографського макета, номера видання. Відповідає за виконання здачі матеріалів в набір, контролює проходження номера, вносить в міру необхідності корективи, здійснює зв'язок з друкарнею. Організовує роботу з розміщення оголошень і реклами. Готує договори і угоди з організаціями, авторами, перекладачами, рецензентами, спецредакторамі і науковими консультантами. Організовує професійне навчання редакційного персоналу. Організовує передплатну кампанію, укладає договори з поштою, відповідає за проведення альтернативної пільгової передплати через редакцію, за розмітку гонорару.

редактор відділу

Керує редакційно-видавничим процесом в відділі. Організовує редагування і здійснює контроль за інтелектуальним, науковим і літературним змістом видань але закріпленим за відділом напрямками роботи. Розробляє перспективні та поточні плани роботи відділу, контролює терміни виконання планів і графіків. Проводить систематичну роботу з підбору авторів, рецензентів, перекладачів, наукових і спеціальних редакторів; складає і візує проекти авторських договорів і трудових угод з позаштатними працівниками. Організовує роботу з координації авторських пропозицій. Забезпечує нормативний запас договірного і редакційного портфелів і забезпечує проведення їх інвентаризації. Контролює виконання термінів надходження, розгляду і схвалення авторських оригіналів. Переглядає авторські оригінали, укладення рецензентів.

Підписує і передає на затвердження головному редактору висновок на схвалення авторських оригіналів або акти про розірвання договору. Розподіляє роботу між редакторами, оцінює якість відредагованих робіт, веде облік вироблення. Спільно з відділом художнього оформлення (художнім редактором) визначає основні елементи художнього оформлення. Читає і візує видавничі оригінали перед здачею в набір, коректурні і пробні відбитки перед здачею в друк, переглядає і візує відповідні розділи в сигнальних примірниках перед випуском у світ. Контролює дотримання редакторами стандартів, технічних умов, інструкцій та інших нормативних документів але оформлення видань. Здійснює заходи щодо вдосконалення редакційно-видавничого процесу, організації праці у відділі. Розробляє і здійснює заходи щодо зниження собівартості і підвищення рентабельності видання. Забезпечує дотримання норм авторської та видавничої правки. Бере участь в розробці планів впровадження та освоєння нової редакційно-видавничої техніки. Контролює діловодство у відділі. Стежить за оцінкою у пресі вийшли з відділу матеріалів, бере участь в організації читацьких конференцій. Спільно з відділом кадрів організовує підвищення професійних знань працівників відділу.

художній редактор

Здійснює художнє редагування та організовує оформлення та ілюстрування видань. Бере участь в розробці проектів художнього і технічного оформлення видань. Всю роботу з художнього оформлення видань проводить в тісному контакті з авторами, головним редактором, технічним редактором і т.д. Організовує розробку елементів художнього оформлення видань, замовляє позаштатним художникам виготовлення ілюстрацій, ескізів і оригіналів елементів зовнішнього і внутрішнього оформлення видання. Приймає від художників, графіків і ретушерів оригінали виконаних ними робіт і визначає їх якість. Готує для технічних видавничих специфікацій вказівки з художнього оформлення видань. Складає проекти трудових угод з особами, що залучаються для виготовлення робіт з художнього оформлення. Готує розрахункові документи за виконані ними роботи. Здійснює контроль якості поліграфічного відтворення всіх елементів художнього оформлення видання, перевіряє і візує оригінал-макет, пробні відбитки ілюстрацій і сигнальні екземпляри видання. Виконує вимоги стандартів підприємств та іншої нормативно-технічної документації з якості видавничої продукції.

Повинен знати: теорію і практику художнього редагування; технічні правила підготовки та оформлення оригіналів ілюстрацій; стандарти і технічні умови по художньо-технічного оформлення видань; друкарські шрифти і умови їх застосування; методи і технологію підготовки графічного матеріалу; порядок укладання договорів на виконання оформлювальних робіт; технологію поліграфічного виробництва; вітчизняний і зарубіжний досвід в області оформлення видань; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Журнали вже за своєю конструкцією відрізняються від газети: вони можуть мати палітурка або ж - і це найчастіше - випускатися в м'якій обкладинці; вони складаються з блоків - однієї-двох зошитів в тонких виданнях і декількох в так званих товстих. Журнал починається з обкладинки. Це не тільки своєрідна "кришка" видання (декоративна або шрифтовая, мальована або складальна), яка захищає блок від забруднення і руйнування, але перш за все візитна картка журналу, яка пропонується читачеві оригінальну композицію з логотипу, анонсів і ілюстрацій. Звідси зрозуміло, чому її зміст і форма - зона уваги не тільки художнього редактора, але і відповідального секретаря та головного редактора. Також особлива увага в журналі приділяється вказівником змісту (змісту), дизайн якого разом з обкладинкою і вихідними відомостями розробляється на цілий рік і є одним з найважливіших елементів фірмового стилю.

Слід також сказати про особливу роль в діяльності журналу редакційної колегії - дорадчого органу, до якого входять провідні експерти з різних соціальний сфер, авторитетні вчені, громадські діячі та публіцисти. Цей колективний орган, що збирається один або два рази на рік, визначає напрямок видання, а у виняткових випадках членам редколегії передаються статті для оцінки на предмет рекомендації до друку.

На тлі розглянутих вище видань своєрідно виглядає "Воронезький бізнес-журнал", який випускається на основі франшизи. Франшиза - це угода між двома сторонами, яке дає людині або групі людей право продавати продукцію або сервіс, використовуючи торгову марку іншого бізнесу. В даному випадку видання діє від імені федерального видання "Бізнес-журнал", який має численні представництва в регіонах країни: "Алтайський бізнес-журнал", "Бєлгородський бізнес-журнал", "Волгоградський бізнес-журнал" та ін. У локальному представництві усіма творчими питаннями займається одна людина - головний редактор. Виконуючи функції регіональної редакції, він планує кожний наступний номер, використовуючи мережевий графік. Правда, старші партнери зобов'язують його складати і річний план, заснований на директивах, які присилаються ними з Москви. Місцеві публікації готуються за заявками, які передаються в столичну редакцію за спеціальною формою. Федеральна редакція або дасть добро на публікацію, або відхиляють заявку.

Випуск займає останній тиждень місяця. Макети кожної зі смуг також узгоджуються з федеральної редакцією. Для відправки початкових і особливо готових оригінал-макетів встановлено суворий "дедлайн". Повний комплект матеріалів номера направляється в федеральну редакцію, а вже звідти номери, підготовлені всіма регіональними редакціями, надходять в загальну друкарню, яка знаходиться в Фінляндії.

Чимало характерних особливостей, похідних від техніко-технологічної бази, є в організації роботи аудіовізуальних ЗМІ. Так, телемовлення потребує потужному технічному забезпеченні, а це передбачає відповідне збільшення штату. Наприклад, редакція служби інформаційних програм ДТРК "Воронеж" складається з 80 співробітників, що працюють в декількох відділах, які відповідають як за технічний, так і за творчий процес. На практиці розподіл на технічних і творчих співробітників в ДТРК до деякої міри умовне. Проте до першої групи тут відносять співробітників відділу інтернет-мовлення, монтажерів, відеоінженерів, звукорежисерів, гримерів, освітлювачів, художників комп'ютерної графіки і координатора, до другої - кореспондентів, ведучих програм, телеоператорів, режисерів, координатора, продюсера, шеф-редакторів.

З досвіду організації роботи ЗМІ за кордоном

Венера Джуматаева - директор Киргизької служби радіо "Свобода", експерт по країнах Центральної Азії, автор аналітичних програм про політику, економіку і культуру Киргизстану:

"У штаті нашого бюро в Бішкеку близько 60 осіб (плюс 7 регіональних кореспондентів), а безпосередньо в Празі працюють 8 чоловік на чолі з директором служби. Модератори, що забезпечують міжнародний контент, ведуть програми в прямому ефірі (частина передач транслюється з Бішкека, частина - з Праги). Щодня ми видаємо 3,5 години радіоновин на киргизької мовою, також готуємо щотижневу півгодинну програму "Перехрестя" на російській мові. з повтореннями виходить 7 годин мовлення на день. Оскільки редакція мультимедійна, то паралельно готуються відеосюжети для двох щотижневих півгодинних ТВ -нрограмм, матеріали для сайту. Зміст веб-сайтів на киргизькою та російською мовами оновлюється цілодобово.

У Бишкекском бюро все розподілені по відділах, які спеціалізуються по каналах ЗМІ (платформ), але діє і проблемнотематіческій принцип: є відділи новин і розслідувань, є журналісти, які спеціалізуються на соціально-економічної, культурної та спортивної тематики.

Кожен кореспондент проходить своєрідний тренінг, в ході якого освоює наші професійні стандарти і спеціальні навички: адже, крім листи, він повинен володіти диктофоном і відеокамерою (хоча в редакції є два відеожурналіста). Сьогодні і для сайту бажаний ілюстрований текст (фотодобірка, саунд-слайд, відео). Відео, "картинка", звичайно, кращий варіант, надзвичайно важливим є інтершум.

Наші головні жанри - репортаж (розповідь про подію), інтерв'ю (думка), розслідування, аналітична стаття (експертна думка), нарис. Популярна рубрика "Сиябан" (є таке старовинне киргизької слово, що означає "місце для гостя будинку"), під якою виходять портретні інтерв'ю. Набирає чинності розділ "Я можу" (так, одна молода жінка в якомусь далекому селі, продавши корову, відкрила швейний цех і забезпечує роботою себе і трьох подруг). Під рубрикою "Тисячі куточків світу" виходили розповіді про японську музику, про грецької діаспори, яка живе в Киргизстані, про культуру чеченців, карачаївців ...

Змонтований матеріал візується редактором і висилається в Прагу. Основний редакторський контроль відбувається в Бішкеку, тут же сюжети компонуються і робляться підводки ".

Два шеф-редактора керують студією, працюючи за графіком "тиждень через тиждень". Крім адміністративних обов'язків, вони здійснюють оперативну взаємодію з головним офісом і внутрішньо-і позастудійних координацію - організовують пошук і відбір тем для матеріалів, редагування текстів, верстку випусків.

Продюсер і координатор є, по суті, заступниками шеф-редакторів. Продюсер відповідає за координацію знімального процесу поза студією (наприклад, домовляється про зйомку з героями матеріалів), частково відповідає за тематичну наповнюваність програм. Координатор організовує роботу служби всередині студії. У його завдання входить узгодження діяльності кореспондентів, телеоператорів, водіїв, складання графіків зйомок, монтажу, студійних записів, а також частина адміністративної роботи.

Відділ інтернет-мовлення займається веденням двох сайтів компанії. У функції монтажерів входить робота зі знятими відеоматеріалами (переформатування, монтаж). Відеоінженери і режисери працюють безпосередньо в студії і зайняті підготовкою і випуском програм в прямому ефірі або в режимі відеозапису, а також веденням архіву. Художники відповідають за виготовлення програмних заставок, динамічних слайдів. На кореспондентів покладено функції пошуку і розробки тим, роботи на знімальному майданчику (місці події), написання текстів. Як таких "чистих" провідних програм на студії немає - всі вони чергують роботу в студії з кореспондентської діяльністю.

Програма "Вести. Воронеж" виходить в прямий ефір з понеділка але п'ятницю п'ять разів на день; ранкові блоки видаються в запису. Що стосується планування, то воно обмежується тижневим циклом, хоча при цьому обов'язково ведеться річний журнал тим і подій, який регулярно поповнюється шеф-редакторами, продюсером і кореспондентами. На ранковій планерці за участю директора компанії позначається коло тем, які будуть порушені в ефірі програми. Потім ці теми вже в формі завдання доводяться шеф-редактором до продюсера, кореспондентів і телеоператорів з обов'язковим зазначенням часу планового ефіру.

Після повернення знімальної групи кореспондент займається переглядом відзнятого відеоматеріалу і написанням тексту. Готовий текст надходить на редагування до шеф-редактору, потім віддається кореспонденту для монтажу. Після монтажу вже готовий відеоматеріал по внутрішній мережі передається в ефірну апаратну, де відеоінженери ставлять його в плей-лист. Плей-листи (або монтажні листи із зазначенням порядку проходження матеріалів) кожного випуску складаються шеф-редактором і передаються випускає режисерові, який займається підрахунком хронометражу. Паралельно ведучий програми пише текст "читки", і після перевірки шеф-редактором текст також віддається випускає режисерові. Безпосередньо на випуску працює ефірна бригада в складі провідного, режисера, його асистента, який відповідає за суфлер, двох відеоінженерів і звукорежисера.

Нарешті, на вечірній внутрістудійной планерці за участю кореспондентів, шеф-редактора, продюсера і координатора обговорюються приблизні теми наступного дня. Кожен новий інформаційний випуск (за винятком ранкових) за регламентом ВГТРК повинен бути оновлений мінімум на 30 відсотків у порівнянні з попереднім.

  • [1] Дані взяті з дипломної роботи "Специфіка випуску районної газети (на прикладі районних газет Краснодарського краю" Кореновському вести "і" Зоря Кубані ")", виконаної А. К. Дем'яновому на факультеті журналістики Воронезького державного університету під керівництвом автора даної глави.
  • [2] Статут ГУП КК "Кореновському вести", додаток № 10.
  • [3] Тексти набирають все журналісти, а на цей відділ покладені функції редагування, отримання всієї вхідної кореспонденції, набору текстів позаштатних авторів, інша технічна робота.
  • [4] Мережевий графік, за словами головного редактора В. Г. Руденко, може порушуватися: "І це пов'язано зовсім не з необов'язковістю секретаріату, а з потребою рекламної служби. Якщо є рекламний текст, то може бути знятий будь-який матеріал і натомість його поставлений платний. Крім того, графік б можна було б витримувати, якщо б було більше смуг ".
  • [5] "Ватандаш" (Співвітчизник / Compatriot) позиціонує себе як "щомісячний суспільно-політичний, науково-популярний і художній журнал", що виходить російською, башкирською й англійською мовами. Головний редактор цього журналу Ф. В. Ахмаді свого часу випустив книгу "Журнальна журналістика", в якій розглядалася, зокрема, практика роботи редакції "товстого" журналу.
 
< Попер   ЗМІСТ