Контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу банківських послуг

Федеральний закон від 13.03.2006 № 38-ΦЗ "Про рекламу" передбачає ряд вимог до реклами банківських послуг.

По-перше, він не допускає рекламу банківських послуг при відсутності у кредитної організації відповідних ліцензій (п. 7 ст. 7). При цьому кредитна організація як рекламодавець зобов'язана надавати розповсюджувачі реклами відомості про наявність таких ліцензій лише на вимогу останнього (ст. 13). Таке формулювання дозволяє стверджувати, що відповідальність за рекламу банківських послуг при відсутності відповідної ліцензії може застосовуватися тільки до кредитних організацій як рекламодавцям.

По-друге, реклама банківських послуг повинна містити найменування кредитної організації (ч. 1 ст. 28), в тому числі як організації, яка випускає цінні папери, при їх рекламі (ч. 3 та 4 ст. 29).

По-третє, реклама банківських послуг не повинна:

  • 1) утримувати обіцянки прибутковості вкладень, якщо вона не може бути визначена на момент укладення відповідного договору. Однак до випадків залучення кредитними організаціями грошових коштів це положення не застосовується, оскільки кредитні організації залучають кошти під заздалегідь визначений відсоток;
  • 2) замовчувати про інші умови, що впливають на суму витрат, яку понесуть скористалися послугами особи, якщо в рекламі повідомляється хоча б одне з таких умов (ч. 2 ст. 28).

По-четверте, відповідно до конкретних послуг встановлені окремі вимоги:

  • 1) якщо реклама послуг, пов'язаних з наданням кредиту, містить хоча б одна умова, що впливає на його вартість, така реклама повинна містити всі інші умови, що визначають фактичну вартість кредиту для позичальника (ч. 3 ст. 28);
  • 2) реклама послуг, пов'язаних із здійсненням довірчого управління, повинна містити відомості про місце або номер телефону, де до укладення відповідного договору зацікавлені особи можуть ознайомитися з умовами управління активами, а також отримати відомості про кредитної організації (ч. 4 ст. 28). При цьому дана інформація не повинна містити інформацію про результати управління активами, про можливі вигоди, пов'язаних з методами управління активами, заяви про можливість досягнення в майбутньому результатів управління активами, аналогічних вже досягнутим (ч. 5 ст. 28).

По-п'яте, встановлені окремі вимоги до реклами цінних паперів, яка не повинна містити:

  • а) обіцянка виплати дивідендів по акціях;
  • б) прогнози зростання курсової вартості цінних паперів (ч. 5 ст. 29).

Крім того, реклама емісійних цінних паперів кредитних організацій не допускається до здійснення реєстрації їх випуску (ч. 6 ст. 29).

Контроль за дотриманням законодавства про рекламу здійснює антимонопольний орган, який має право щодо рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами:

  • - Видавати обов'язкові для виконання приписи про припинення порушення ними законодавства;
  • - Пред'являти позови про заборону розповсюдження реклами або про публічне спростування недостовірної реклами (про контрреклама);
  • - Застосовувати штрафи, передбачені ст. 14.3 і ч. 2.4 ст. 19.5 КоАП РФ.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >