Концептуальні особливості процедури неспроможності (банкрутства) кредитних організацій

Особливі ознаки та критерії неспроможності (банкрутства)

Згідно п. 1 ст. 2 Закону про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій під банкрутством кредитної організації розуміється визнана арбітражним судом її нездатність задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями або виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.

При цьому під обов'язком кредитної організації по сплаті обов'язкових платежів розуміється її обов'язок як самостійного платника податків зі сплати обов'язкових платежів до відповідних бюджетів, а також обов'язок по виконанню доручень (розпоряджень) про перерахування з рахунків своїх клієнтів обов'язкових платежів до відповідних бюджетів.

Склад грошових зобов'язань та обов'язкових платежів кредитної організації визначаються в порядку, передбаченому ст. 4 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)".

Стосовно до кредитних організацій використовуються і ознака неплатоспроможності, і ознака недостатності майна. Відповідно до п. 2 ст. 2 Закону про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій кредитна організація вважається нездатною задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо присутні обидва або один з перерахованих ознак:

  • 1) відповідні обов'язки не виконані нею протягом 14 днів з дня настання дати їх виконання (у інших суб'єктів банкрутства цей термін становить три місяці);
  • 2) вартість її майна (активів) недостатня для виконання зобов'язань кредитної організації перед її кредиторами або обов'язки по сплаті обов'язкових платежів (у інших суб'єктів банкрутства - юридичних осіб ознака недостатності майна застосовується тільки при зверненні до арбітражного суду самого боржника).

Стосовно другого ознакою слід зазначити, що в даному випадку мова йде про спеціальний співвідношенні з метою визнання кредитних організацій банкрутами. На підставі п. 1 ст. 50.7 Закону про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій порядок розрахунку вартості майна (активів) і зобов'язань кредитних організацій в цих цілях встановлюється Банком Росії [1] .

Що стосується умов порушення справи про банкрутство, то на підставі п. 1 ст. 50.7 Закону про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій справу про банкрутство кредитної організації може бути порушена арбітражним судом, якщо сума вимог до кредитної організації в сукупності становить не менше 1000-кратного розміру мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законом, без урахування штрафних санкцій.

Виняток становлять випадки банкрутства відсутніх кредитних організацій, коли справи порушуються незалежно від розміру кредиторської заборгованості (п. 1 ст. 52 Закону про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій).

Для цих цілей мінімальний розмір оплати праці (базова сума) становить в даний час 100 руб. (Абз. 2 ст. 5 Федерального закону від 19.06.2000 № 82-ФЗ "Про мінімальний розмір оплати праці").

Для інших суб'єктів неспроможності (банкрутства) ці вимоги не прив'язані до мінімального розміру оплати праці та становлять: для юридичних осіб - не менше 100 тис. Руб., Для громадян - не менше 10 тис. Руб. (П. 2 ст. 6 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)").

  • [1] Див .: вказівку ЦБ РФ від 22.12.2004 № 1533-У "Про визначення вартості майна (активів) і зобов'язань кредитної організації".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >