Договори банківського вкладу (депозиту)

Підставою для внесення до кредитні організації вкладів у вигляді грошових коштів є договір банківського вкладу (депозиту).

Договір банківського вкладу (депозиту) є договором на передачу майна. Його предметом є грошова сума, яку вносить в банк у вигляді внеску (депозиту). Як було зазначено вище, його непоправних істотною умовою, відсутність якого тягне неукладення договорів, є тільки сума вкладу.

Договір банківського вкладу має бути укладений у письмовій формі. В іншому випадку він визнається нікчемним.

Однак письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення вкладу засвідчене ощадною книжкою або таким різновидом цінного паперу, як ощадний або депозитний сертифікат (ст. 836 ЦК України). Таке формулювання дозволяє говорити про можливість видачі ощадної книжки без оформлення договору.

Ощадні книжки, а також сертифікати можуть бути як іменні, так і на пред'явника (ст. 843, 844 ЦК України). Ощадна книжка на пред'явника, як і сертифікати, визнається цінним папером.

Якщо ощадну книжку або сертифікат іменні, то розпоряджатися внеском можуть названі в них особи. Якщо ощадну книжку або сертифікат на пред'явника, то внеском може розпоряджатися будь-який їх пред'явник (ст. 143 ЦК України).

В ощадній книжці мають бути зазначені і засвідчені банком найменування і місце знаходження банку, а якщо вклад внесено до філії, то і його відповідної філії, номер рахунка за вкладом, а також усі суми грошових коштів, зарахованих на рахунок, усі суми грошових коштів, списаних з рахунку, і залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк.

Якщо не доведено інше стан вкладу, дані про вклад, вказані в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

При оформленні внесення вкладу в банк ощадною книжкою видача вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком тільки при її пред'явленні.

Сертифікати можуть випускатися тільки в валюті РФ і повинні бути терміновими.

Відповідно до сформованої банківської практики ощадні сертифікати видаються фізичним особам, а депозитні - юридичним. Однак цей поділ носить умовний характер і не означає, що депозитні сертифікати можна передавати фізичним особам, а ощадні - юридичним.

На бланку сертифіката повинні міститися такі обов'язкові реквізити:

 • - Найменування "ощадний (або депозитний) сертифікат";
 • - Номер і серія сертифіката;
 • - Дата внесення вкладу або депозиту;
 • - Розмір вкладу або депозиту, оформленого сертифікатом (прописом і цифрами);
 • - Безумовне зобов'язання кредитної організації повернути суму, внесену в депозит або на вклад, і виплатити належні відсотки;
 • - Дата запитання суми за сертифікатом;
 • - Ставка відсотка за користування депозитом або внеском;
 • - Сума належних відсотків (прописом і цифрами);
 • - Ставка відсотка при достроковому пред'явленні сертифіката до оплати;
 • - Найменування, місцезнаходження та кореспондентський рахунок кредитної організації, відкритий в Банку Росії;
 • - Для іменного сертифіката: найменування та місцезнаходження вкладника юридичної особи, П.І.Б. і паспортні дані вкладника фізичної особи;
 • - Підписи двох осіб, уповноважених кредитною організацією на підписання такого роду зобов'язань, скріплені печаткою кредитної організації.

Відсутність в тексті бланка сертифіката будь-якого з обов'язкових реквізитів робить цей сертифікат недійсним.

Кредитна організація має право розміщувати ощадні або депозитні сертифікати тільки після реєстрації умов випуску та обігу сертифікатів в територіальному установі Банку Росії [1] .

 • [1] Див .: Положення про ощадні та депозитні сертифікати кредитних організацій, введене листом ЦБ РФ від 10.02.1992 № 14-3-20.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >