ПЕРЕКАЗИ КОШТІВ КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

В результаті вивчення глави 8 студент повинен:

знати

 • • що розуміється під розрахунками і які виділяються способи розрахунків;
 • • як співвідносяться поняття "розрахунки", "платіжні послуги", "перекази грошових коштів";
 • • яке майно юридично визнається засобом платежу (грошима);
 • • які обмеження існують на розрахунки готівкою;
 • • у чому полягають основні принципи здійснення касових операцій;
 • • що визнається операціями інкасації, чим вони відрізняються від перевезення цінностей;
 • • у чому полягають основні принципи здійснення переказів грошових коштів (безготівкових розрахунків);
 • • які суб'єкти повинні входити в платіжну систему;
 • • як визначається момент виконання зобов'язань платником і кредитними організаціями при перекладах грошових коштів (безготівкові розрахунки);
 • • які виділяються способи міжбанківських переказів (розрахунків);
 • • яку відповідальність несуть кредитні організації за порушення при перекладах грошових коштів (безготівкові розрахунки);
 • • що розуміється під формами безготівкових розрахунків і як здійснюється їх вибір;
 • • чим відрізняються розрахунки платіжними дорученнями від інших форм безготівкових розрахунків;
 • • в чому полягає порядок здійснення розрахунків по акредитиву;
 • • в чому полягає порядок здійснення розрахунків чеками;
 • • чим відрізняються розрахунки платіжними вимогами від безспірного стягнення коштів з банківських рахунків;
 • • які операції кредитні організації здійснюють з використанням платіжних карт;
 • • в чому особливості здійснення переказів електронних грошових коштів;
 • • що таке прийом платежів фізичних осіб і хто його має право здійснювати;
 • • які можна виділити особливості переказів грошових коштів (безготівкових розрахунків) за участю фізичних осіб;
 • • які розрахункові операції можна здійснювати з банківськими вкладами (депозитами);

вміти

 • • розмежовувати способи і види розрахунків;
 • • визначати момент виконання зобов'язань платником при розрахунках;

володіти навичками

 • • визначення переваг і недоліків окремих форм безготівкових розрахунків;
 • • вибудовування системи заходів відповідальності кредитних організацій за порушення при перекладах грошових коштів (безготівкові розрахунки).

Загальні положення про розрахунки

Співвідношення понять "розрахунки", "платіжні послуги", "перекази грошових коштів"

До введення в дію Федерального закону "Про національну платіжну систему" в законодавстві використовувалося поняття "розрахунки".

Легального визначення поняття "розрахунки" російське законодавство не містило.

Якщо проаналізувати випадки вживання даного поняття в різних нормативних актах, то можна зробити висновок, що під розрахунками розумілася передача (перерахування) коштів на виконання приватноправових або публічно-правових обов'язків, а також перерахування грошових коштів їх власниками на інші свої рахунки.

Дії з передачі (перерахуванню) грошових коштів позначалися термінами "здійснення розрахунків" або "здійснення платежу".

Залежно від виду зобов'язань, на виконання яких здійснювалися розрахунки, виділялися розрахунки за цивільно-правовим зобов'язанням, розрахунки по податках і зборах, розрахунки з бюджетом з неподаткових платежів, розрахунки, пов'язані з виконанням бюджету, розрахунки з оплати праці та деякі інші.

За суб'єктам виділялися розрахунки юридичних осіб, фізичних осіб, а в деяких випадках і розрахунки індивідуальних підприємців. Крім того, виділялися розрахунки за участю резидентів і нерезидентів, а також міжбанківські розрахунки.

За валюті платежу виділялися рублеві розрахунки і розрахунки в іноземній валюті.

Федеральний закон "Про національну платіжну систему" ввів нове поняття "платіжні послуги", під якими розуміються послуги з переказу грошових коштів, поштового переказу та по прийому платежів. При цьому поняття "розрахунки" продовжує використовуватися в законодавстві, оскільки поняття "перекази грошових коштів" замінює тільки поняття "безготівкові розрахунки" (ч. 2 ст. 5).

Банк Росії і кредитні організації здійснюють перекази грошових коштів, тобто дії в рамках застосовуваних форм безготівкових розрахунків по наданню одержувачу коштів грошових коштів платника (ст. 2).

Послуги поштового переказу грошових коштів надають організації федеральної поштового зв'язку відповідно до вимог Федерального закону "Про поштовий зв'язок" (п. 3 ст. 4).

Послуги з прийому платежів надають платіжні агенти і банківські платіжні агенти на підставі договорів відповідно з одержувачами коштів і з кредитними організаціями. Кредитні організації не має права виступати операторами по прийому платежів або платіжними субагентами, а також укладати договори про здійснення діяльності з прийому платежів фізичних осіб з постачальниками або операторами по прийому платежів (п. 21 ст. 4 Федерального закону "Про діяльність по прийому платежів фізичних осіб, здійснюваної платіжними агентами ") [1] .

 • [1] Див. З цього приводу: лист ЦБ РФ від 07.07.2011 № 99-Т "Про вимоги законодавства Російської Федерації про національну платіжну систему".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >